ขั้นตอนการซื้อประกันชีวิต สำหรับลูกค้าที่ไม่มี K PLUS


1. Download K+ ผ่าน App Store หรือ Google Play

2. สมัคร ดูวิธีการสมัคร

3. ซื้อประกันชีวิตบน K PLUS

ขั้นตอนการซื้อประกันชีวิตบน K PLUS

 • ส่วนที่ 1
 • ส่วนที่ 2
 • ส่วนที่ 3
 • ส่วนที่ 4
 • Login เข้าระบบ K Plus ด้วย PIN Code หรือการสแกนลายนิ้วมือ (Finger Print)

  เลือกเมนู “บริการอื่น”

  เลือกเมนู “ประกัน”

  เลือกเมนู “ประกันชีวิต”

 • เลือกแบบประกันภัย “ประกันชีวิต วัน พลัส 10/1”

  แจ้งข้อตกลง และเงื่อนไข แสดงบริษัทผู้ทำการรับประกัน และแสดงใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตของธนาคาร

  การรับรองสถานะ และคำยินยอม และตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA

  เลือกเบี้ยประกันภัย

 • แสดงผลประโยชน์ และความคุ้มครอง

  กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้เอาประกันภัย

  กรอกรายละเอียดผู้รับประโยชน์ และวิธีการรับกรมธรรม์

  แจ้งข้อตกลง และเงื่อนไข

 • สรุปรายละเอียด

  รายละเอียดการชำระเบี้ย