ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์
(บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ K-eSavings)
สำหรับลูกค้าที่ไม่มี K PLUS k-plus-logo

1


- Download แอปพลิเคชั่น K PLUS
- เปิด K PLUS และเลือก
“เปิดบัญชีเงินฝาก K-eSavings”


2


อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขการเปิดบัญชี
และกดเลือก “เปิดบัญชี”


3


- หากลูกค้าต้องการสมัครบัตรเดบิต
เลือก “สมัครบัตรเดบิต”
- หากไม่ประสงค์สมัครบัตรเดบิตให้เลือก “ข้าม”


4


เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อกรอกข้อมูล และเลือก “ต่อไป”


5


กรอกข้อมูลส่วนตัว


6


เลือกวิธียืนยันตัวตนด้วย บัตรประชาชน


7


กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมตรวจสอบข้อมูล
ให้ครบถ้วน และเลือก “ต่อไป”


8


ลูกค้านำบัตรประชาชน ไปยืนยันตัวตนได้ที่
1.ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
2.ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ K CHECK ID
3.ร้านค้าพันธมิตร เช่น Big C , Mini Big C , Family Mart
ค้นหาจุดยืนยันตัวตน

9


ทำความเข้าใจเงื่อนไขและวิธีการ
การสแกนใบหน้าเพื่อเปิดบัญชี


10


ลูกค้าจะได้รับ notification เพื่อทำการ
ถ่ายรูปใบหน้า (Facial Scan) ยืนยัน
ตัวตนอีกครั้ง


11


เมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จ
เลือก “ดำเนินการต่อ”


12


กำหนดรหัสผ่าน และพิจารณายอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ


13


ระบบดำเนินการเปิดบัญชี ลูกค้ารอรับการยืนยันจากการแจ้งเตือน Feed และ SMS


14


ลูกค้าสามารถเรียกดูสมุดบัญชีได้จาก
เมนูตั้งค่า และเลือกสมุดบัญชี


1


- Download แอปพลิเคชั่น K PLUS
- เปิด K PLUS และเลือก
“เปิดบัญชีเงินฝาก K-eSavings”


2


- เลือกประเภทบัตรเดบิต หากคุณต้องการ
สมัครบัตรเดบิต
- หากไม่ประสงค์สมัครบัตรเดบิตเลือก
“เปิดบัญชีอย่างเดียว”


3


- หากลูกค้าต้องการสมัครบัตรเดบิต
เลือก “สมัครบัตรเดบิต”
- หากไม่ประสงค์สมัครบัตรเดบิตให้เลือก “ข้าม”


4


เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อกรอกข้อมูล และเลือก “ต่อไป”


5


กรอกข้อมูลส่วนตัว


6


เลือกวิธียืนยันตัวตนด้วย NDID
แจ้งเตือน : เพื่อให้คุณสามารถเปิดบัญชีได้จนสำเร็จ โปรดตรวจสอบว่าคุณมีโมบายแบงค์กิ้งของธนาคารอื่นบนมือถือ หากไม่มีโปรดกด “ยกเลิก” และเลือก “ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน”


7


กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมตรวจสอบข้อมูล
ให้ครบถ้วน และเลือก “ยืนยัน”


8


กดดำเนินการต่อ และเมื่อยืนยันตัวตนด้วย NDID กับแอปพลิเคชันธนาคารปลายทางสำเร็จ ต้องกลับมาทำรายการต่อบน K PLUS จนสำเร็จภายใน 24 ชั่วโมง


9


แนะนำให้เลือกธนาคารที่เคยลงทะเบียน NDID ไว้แล้ว (ปรากฏในส่วนด้านบน) หรือ กรณีไม่เคยสมัคร NDID ไว้ เลือกธนาคารที่คุณมีโมบายแบงค์กิ้งบนมือถืออยู่แล้วเพื่อสมัคร NDID และเปิดบัญชีต่อ


10


1) เปิดโมบายแบงค์กิ้งของธนาคารอื่นที่ลงทะเบียน NDID และยืนยันตัวตน NDID ให้สำเร็จภายใน 60 นาที

2) เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ เปิดแอฟพลิเคชัน
K PLUS กด “ตรวจผลการยืนยันตัวตน”


11


ลูกค้าจะได้รับ notification เพิ่อทำการ
ถ่ายรูปใบหน้า (Facial Scan) ยืนยัน
ตัวตนอีกครั้ง


12


เมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จ
เลือก “ดำเนินการต่อ”


13


กำหนดรหัสผ่าน และพิจารณายอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ


14


ระบบดำเนินการเปิดบัญชี ลูกค้ารอรับการยืนยันจากการแจ้งเตือน Feed และ SMS


15


ลูกค้าสามารถเรียกดูสมุดบัญชีได้จาก
เมนูตั้งค่า และเลือกสมุดบัญชี