สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชี และยังไม่มี


1


- Download แอปพลิเคชั่น K PLUS
- เข้าสู่แอปและเลือก “เปิดบัญชีใหม่”


2


อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขการเปิดบัญชี และกดเลือก “เปิดบัญชี”


3


เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อกรอกข้อมูล และเลือก “ต่อไป”


4


กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือก “ต่อไป”


5


ลูกค้านำบัตรประชาชน ไปยืนยันตัวตนได้ที่
1. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
2. ตู้ K CHECK ID ที่สาขา, ห้างฯ บิ๊กซี และไปรษณีย์ไทย


6


ลูกค้าสอดบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนที่จุด K CHECK ID


7


ลูกค้าจะได้รับ notification เพิ่อทำการถ่ายรูปใบหน้า (Facial Scan) ยืนยันตัวตนอีกครั้ง


8


เมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จ เลือก “ดำเนินการต่อ”


9


กำหนดรหัสผ่าน และพิจารณายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ


10


ระบบดำเนินการเปิดบัญชี ลูกค้ารอรับการยืนยันจากการแจ้งเตือน Feed และ SMS


11


ลูกค้าสามารถเรียกดูสมุดบัญชีได้จากเมนูตั้งค่า และเลือกสมุดบัญชี
หมายเหตุ: การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) พร้อมสมัครบริการ KPLUS ที่ผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Face Recognition) ยังอยู่ในขั้นตอน regulatory sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย


ธนาคารส่วนตัวบนมือถือคุณ

ทำธุรกรรมได้หลากหลายทั้งโอน เติม จ่าย เปิดบัญชี รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่สามารถทำได้เร็วและง่ายมากขึ้น

App Store Google play