Middle|Right White

บริการ K-eMail Statement สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย

​​​​​​​​​​​​​​​รับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตได้
ไม่ต้องรอไปรษณีย์

​สมัครง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย รู้ยอดเร็วตรงเวลากว่าใคร 

InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
11
Padding
 

ตรงเวลา ใบแจ้งยอดส่งตรงถึงอีเมลทันที ไม่ต้องรอไปรษณีย์อีกต่อไป

Black
Middle|Left
Left
 

​​​

เงื่อนไข

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ให้กับท่าน ตั้งแต่รอบบัญชีที่บริการ K-eMail Statement มีผล
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การสมัครบริการเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น (บัตรเสริม, บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรฟลีทการ์ด, บัตรแฮปปี้ออนไลน์เครดิตการ์ด ไม่สามารถสมัครใช้บริการได้
 • สมัครเพียงบัตรเดียวจะมีผลทุกบัตร รวมทั้งบัตรเสริมของท่านด้วย
 • ท่านจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีทางอีเมลภายใน 3 วันหลังสรุปยอดบัญชี
 • สำหรับรอบบัญชีที่มีรายการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ธนาคารจะจัดส่งใบกำกับภาษีให้ผู้ถือบัตรทางไปรษณีย์
 • ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.kasikornbank.com

รอบระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล

รายเดือน ตามรอบบัญชีบัตรเครดิตของท่าน โดยธนาคารจะจัดส่งให้ภายใน 3-4 วันหลังวันสรุปยอดบัญชี

หมายเหตุ

 • รูปแบบไฟล์ PDF สามารถใช้โปรแกรม Adobe Reader เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไปในการเปิด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ให้กับคุณ ตั้งแต่รอบบัญชีที่บริการ K-eMail Statement มีผล
 • รอบการจัดส่งข้อมูลเป็นรายเดือนตามรอบบัญชีบัตรเครดิตของคุณ โดยธนาคารจะจัดส่งให้ภายใน 3 วันหลังวันสรุปยอดบัญชี
 • สำหรับรอบบัญชีที่มีรายการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ธนาคารจะจัดส่งใบกำกับภาษีให้ผู้ถือบัตรทางไปรษณีย์

HtmlBlock
12
Padding
 
 

พิมพ์แบบฟอร์มแล้วนำไปชำระเงินได้ทันที

ใบแจ้งยอดจะมาพร้อมกับแบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด
ให้คุณสามารถนำไปชำระเงินได้เหมือนกับที่ส่งมาทางไปรษณีย์

Black
Middle|Left
Left
 

​​​

​​​

เงื่อนไข

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ให้กับท่าน ตั้งแต่รอบบัญชีที่บริการ K-eMail Statement มีผล
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การสมัครบริการเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น (บัตรเสริม, บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรฟลีทการ์ด, บัตรแฮปปี้ออนไลน์เครดิตการ์ด ไม่สามารถสมัครใช้บริการได้
 • สมัครเพียงบัตรเดียวจะมีผลทุกบัตร รวมทั้งบัตรเสริมของท่านด้วย
 • ท่านจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีทางอีเมลภายใน 3 วันหลังสรุปยอดบัญชี
 • สำหรับรอบบัญชีที่มีรายการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ธนาคารจะจัดส่งใบกำกับภาษีให้ผู้ถือบัตรทางไปรษณีย์
 • ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.kasikornbank.com

รูปแบบข้อมูล

 • รูปแบบใบแจ้งยอดบัญชีฯ ทางอีเมล จะมีรูปแบบเดียวกับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตที่ส่งทางไปรษณีย์
 • รูปแบบไฟล์ PDF โดยใช้โปรแกรม Adobe Reader เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป ในการเปิด

รอบระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล

รายเดือน ตามรอบบัญชีบัตรเครดิตของท่าน โดยธนาคารจะจัดส่งให้ภายใน 3-4 วันหลังวันสรุปยอดบัญชี

วิธีการสมัครใช้บริการ / เปลี่ยนแปลงข้อมูล

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com เลือกเมนู "สมัครใช้บริการ" > "สมัครใช้บริการออนไลน์" > "เลือก K-eMail Statement" หรือ คลิกที่นี่
 • สมัครผ่าน K-Contact Center โทร. 02-8888888 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
HtmlBlock
13
Padding
 

รู้โปรโมชั่นบัตรเครดิตก่อนใคร

ผ่านการรับ e-Newsletter ที่จะแจ้งโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษของบัตรเครดิต ให้คุณอย่างรวดเร็ว

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

สมัครง่าย​ ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

K-Contact Center
02-8888888


หมายเหตุ

 • - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ให้กับท่าน ตั้งแต่รอบบัญชีที่บริการ K-eMail Statement มีผล
 • ​- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การสมัครบริการเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น (บัตรเสริม, บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรฟลีทการ์ด, บัตรแฮปปี้ออนไลน์เครดิตการ์ด ไม่สามารถสมัครใช้บริการได้)
 • - สมัครเพียงบัตรเดียวจะมีผลทุกบัตร รวมทั้งบัตรเสริมของท่านด้วย
 • - ท่านจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีทางอีเมลภายใน 3 วันหลังสรุปยอดบัญชี
 • - สำหรับรอบบัญชีที่มีรายการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ธนาคารจะจัดส่งใบกำกับภาษีให้ผู้ถือบัตรทางไปรษณีย์
 • - ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
​​​
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
22
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ไฟล์ที่ส่งมาจะเป็นสกุลอะไร ?

รูปแบบไฟล์ PDF โดยใช้โปรแกรม Adobe Reader 7.0 ขึ้นไป ในการเปิด

ถ้าอยากสมัครของบัตรเสริมอย่างเดียวทำได้หรือไม่ ?

ต้องใช้บัตรหลักในการสมัครเท่านั้น โดยสมัครเพียงบัตรเดียวจะมีผลทุกบัตร รวมทั้งบัตรเสริมของท่านด้วย

​​​

Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left