โปรโมชั่นบัตรเครดิต

สมัครบัตร

ช้อป

SIAM Takashimaya

วันนี้ - 28 ก.พ. 65

Robinson

วันนี้ - 28 ก.พ. 65

Central

วันนี้ - 28 ก.พ. 65

แต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า

Apple

วันนี้ - 31 มี.ค. 65

J.I.B Computer

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

Camera

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

สุขภาพ ความงาม

Nonthavej Hospital

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

Bumrungrad Hospital

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

Vejthani Hospital

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

Beauty

วันนี้ - 28 ก.พ. 65

แลกคะแนน

เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Mi Air Purifier Pro H (มูลค่า 8,990 บาท)

KGW870

82,000 คะแนน

KGW870C

29,000 คะแนน + 5,350 บาท

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

เครื่องดูดความชื้น Deerma รุ่น CS90M (มูลค่า 500 บาท)

KGW872

4,700 คะแนน

KGW872C

1,600 คะแนน + 300 บาท

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

เครื่องขจัดความชื้นรองเท้า Deerma รุ่น HX10 (มูลค่า 1,290 บาท)

KGW874

10,000 คะแนน

KGW874C

3,600 คะแนน + 650 บาท

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

โปรโมชั่นแบ่งชำระ

Bumrungrad Hospital

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

Nonthavej Hospital

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

Vejthani Hospital

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

Apple

วันนี้ - 31 มี.ค. 65

แบ่งชำระยอดใช้จ่าย