โปรโมชั่นบัตรเครดิต

สมัครบัตร

กิน

Taste of Now @ The Emporium /The Emquartier

วันนี้ - 31 ต.ค. 63

MX Mooncakes

วันนี้ - 15 ต.ค. 63

Food Delivery

วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

Grab Transportation และ GrabFood

วันนี้ - 31 ต.ค. 63

อื่นๆ

Food Delivery

วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

SF Cinema

วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

Grab Transportation และ GrabFood

วันนี้ - 31 ต.ค. 63

แลกคะแนน

โอนคะแนน KBank Reward Point เป็น The 1 รับพ้อยท์เพิ่ม 20%

บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ขึ้นไปใช้

1,000 คะแนน

บัตรเดรดิตกสิกรไทย อื่นๆใช้

1,250 คะแนน

วันนี้ - 15 ต.ค. 63

Food Delivery

ใช้

900 คะแนน

วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

SF Cinema

ใช้

1,299 คะแนน

วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

SF Cineplex ทุก 1299 คะแนน = 1 ที่นั่ง

ใช้

1,299 คะแนน

วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

เปลี่ยนวงเงินเป็นเงินสด