จงอย่าสติแตก

ป้องกันภัยจากฟิชชิ่ง

ตั้งสติไว้ให้ดี

จากมิจฉาชีพทางสื่อสังคมออนไลน์

ดึงสติไว้ให้มั่น

ป้องกันภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์