ช่องทางติดต่อแจ้งภัยไซเบอร์

หากพบภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกสิกรไทย ติดต่อแจ้งข้อมูลทันที ตามช่องทางต่อไปนี้

lineKBank Live facebookKBank Live

โดยพิมพ์@ภัยออนไลน์ในช่องแชต

ข้อปฏิบัติเมื่อประสบภัยทางไซเบอร์

มีสติรู้ทันกลโกง

ใช้สติป้องกันสตางค์

จงอย่าสติแตก

ป้องกันภัยจากฟิชชิ่ง

ตั้งสติไว้ให้ดี

จากมิจฉาชีพทางสื่อสังคมออนไลน์

ดึงสติไว้ให้มั่น

ป้องกันภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์

บทความน่ารู้เกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์

เตือนสติก่อนตกเป็นเหยื่อบัญชีโซเชียลปลอม

แนะนำการสังเกตบัญชีไลน์และเพจเฟซบุ๊กจริงของธนาคาร