แก๊งมิจฉาชีพทางโทรศัพท์

แก๊งมิจฉาชีพทางโทรศัพท์

คือ ขบวนการหลอกเหยื่อทางโทรศัพท์

โดยสร้างสถานการณ์ให้เหยื่อเกิดความตื่นตระหนก
หรือเข้าใจผิดว่าได้รับผลประโยชน์บางอย่าง

ผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเหยื่อ เช่น

 • ถูกหลอกให้โอนเงินจนหมดบัญชี
 • ถูกหลอกถามข้อมูลบัตรเครดิต เพื่อนำไป

  ซื้อสินค้าออนไลน์ ทำให้เหยื่อเป็นหนี้
 • ถูกสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขที่บัญชี

  เลขที่บัตรประชาชน โดยมิจฉาชีพอาจนำข้อมูล
  ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสวมตัวตนสมัคร Application
  ทางการเงินของเหยื่อ

วิธีของมิจฉาชีพ

หลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
มิจฉาชีพอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรติดต่อเหยื่อ
เพื่อแจ้งข้อมูล
การขอคืนภาษี

และให้เหยื่อ
ยืนยันสิทธิ์

การขอคืนภาษีผ่านตู้ ATM
โดยมิจฉาชีพ
จะบอกขั้นตอน


อย่างรวดเร็ว และให้ใช้เมนู
ภาษาอังกฤษ
ในการโอนเงิน
ไปยังหมายเลขบัญชี


ของมิจฉาชีพ

หลอกว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านสูญหาย
มิจฉาชีพอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
ติดต่อเหยื่อเพื่อขอสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล
หลังจากนั้น
มิจฉาชีพ
จะใช้ข้อมูลที่ได้มาปลอมตัว
เป็นลูกค้า

และทำธุรกรรม
ทางการเงิน

หลอกว่าติดหนี้บัตรเครดิต
มิจฉาชีพอ้างตัวเป็นธนาคาร โทรบอกเหยื่อว่า

ยังไม่ได้ชำระหนี้บัตรเครดิต
และระบบจะตัดเงิน

จากบัญชีเงินฝากที่เหยื่อมีอยู่เพื่อชำระหนี้
โดยอัตโนมัติ
เมื่อเหยื่อเกิดความกลัวก็จะให้
ไปที่ตู้ ATM
เพื่อรีบระงับบัญชี โดยให้กดตาม
ที่มิจฉาชีพบอก
ทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นวิธีการโอนเงินไปยังมิจฉาชีพ

หลอกว่าบัญชีของเหยื่อพัวพันกับคดียาเสพติด

หรือคดีฟอกเงิน

มิจฉาชีพโทรศัพท์หลอกถามจำนวนเงินในบัญชี

แล้วแจ้งว่าเงินของเหยื่อพัวพัน

กับคดียาเสพติด


หรือการฟอกเงิน แล้วโอนสายเหยื่อให้กับ

ตำรวจปลอม เพื่อหลอกว่า

จะช่วยตรวจสอบและ
ให้เหยื่อ
โอนเงิน

มาที่มิจฉาชีพ


วิธีสังเกต

วิธีรับมือ

วิธีแก้ไข

ธนาคารไม่มีนโยบายติดต่อลูกค้า




เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลสำคัญที่พึงระวัง

ก่อนให้กับบุคคลอื่น

ช่องทางรับแจ้งเหตุ
และภัยจากมิจฉาชีพ

หากพบภัยทุจริตทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกสิกรไทย
ติดต่อแจ้งข้อมูลทันที

ตามช่องทางต่อไปนี้

 • Line Official

  Line Official

  โดยพิมพ์
  แจ้งปัญหาเกี่ยวกับมิจฉาชีพ
  ในช่องแชต

 • ศูนย์รับแจ้งเหตุและให้ข้อมูล

  ศูนย์รับแจ้งเหตุและให้ข้อมูล

  ภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ

  ศูนย์รับแจ้งเหตุและให้ข้อมูล 02-8888888 กด 001
 • แจ้งเบาะแสมิจฉาชีพ
														ด้วยตนเอง

  แจ้งเบาะแสมิจฉาชีพ
  ด้วยตนเอง