การลงทะเบียนเพื่อขอรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์
เรื่องภัยทุจริตทางการเงิน
ของธนาคารกสิกรไทย

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
เพื่อขอรับสื่อประชาสัมพันธ์

กรุณากรอก ชื่อ-นามสกุล
กรุณากรอก ชื่อบริษัท
กรุณากรอก อีเมล

บมจ. ธนาคารกสิกรไทยจะเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อการขอรับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องภัยทุจริตทางการเงิน รวมถึงนำส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ไปให้แก่ท่านในอนาคต ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิปรากฏโปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร

https://www.kasikornbank.com/th/privacy-policy/pages/privacy-policy.aspx

เมื่อคุณกดปุ่มลงทะเบียนแล้ว จะนำคุณไปสู่
การดาวน์โหลดไฟล์คลิปสื่อประชาสัมพันธ์
ขอบคุณที่สนใจรับสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร