เลือกดูวิธีการใช้งาน K BIZ
เริ่มต้นใช้งาน
การใช้งาน
การทำธุรกรรมทางการเงิน

วิธีการใช้ KBIZ

เริ่มต้นใช้งาน
การใช้งาน
การทำธุรกรรมทางการเงิน
K BIZ
face approval

ยกระดับความปลอดภัยการทำ
ธุรกรรม
ผ่าน K BIZ
ด้วยวิธีการ
ยืนยันตัวตน
ด้วยใบหน้าผ่านแอป kbiz_kplus

มีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการทำรายการ

 1. การทำธุรกรรมทางการเงินไปยังบุคคลอื่น ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ต่อครั้ง
 2. มูลค่ารวมของธุรกรรมทางการเงินทุกๆ 1,000,000 บาทขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน
  หมายเหตุ : ลูกค้าที่ใช้วิธียืนยันรายการด้วย SMS-OTP จำเป็นต้องมี K PLUS
  เพื่อทำธุรกรรมบน K BIZ ได้ตามเงื่อนไข
  วิธีการเปลี่ยนวิธียืนยันรายการเป็น K PLUS
  เมนูตั้งค่า เลือก “ความปลอดภัย”

2 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการยืนยันรายการด้วย K PLUS

 1. การยืนยันตัวตนด้วย K PLUS ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ตรงกับใช้สมัคร K BIZ เท่านั้น
  คลิก เพื่อดูวิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
 2. ลูกค้าที่ไม่มี K PLUS ศึกษาการสมัครใช้บริการได้ ที่นี่