เข้าสู่ระบบ
K CORPORATE CONNECT

K CORPORATE CONNECT รวมบริการสำหรับลูกค้าธุรกิจ
บริการที่ธนาคารกสิกรไทยมอบให้กับลูกค้าองค์กรและธุรกิจขนาดใหญ่ ช่วยให้สามารถบริหารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดการบัญชี เงินฝาก
สินเชื่อ การค้ำประกัน การค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และธุรกรรมอื่นๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ผ่านช่องทางออนไลน์

  • exclamation

    ธนาคารไม่มีนโยบาย สอบถามข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านคลิกลิงก์อีเมล หรือ SMS