ประกาศเรื่อง การแจ้งปิดระบบ K-Trade Connect และ มีระบบใหม่ ทดแทนคือระบบ K CONNECT - Intertrade

ธนาคารได้มีการพัฒนาระบบ K CONNECT - Intertrade เพื่อให้บริการทดแทนระบบ K-Trade Connect และธนาคารจะดำเนินการยกเลิกการให้บริการระบบ K-Trade Connect
ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ซึ่งท่านจะไม่สามารถส่งรายการผ่านระบบ K-Trade Connect ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อความต่อเนื่องในการใช้บริการ ขอให้ท่านสมัครใช้บริการระบบ K CONNECT - Intertrade และธนาคารดำเนินการย้ายข้อมูล Template ที่ท่านสร้างไว้ในระบบ K-Trade Connect ไปยังระบบ K CONNECT - Intertrade ต่อไป

    หมายเหตุ
  • เฉพาะบริการ Bulk Payment และ eDLC ยังสามารถใช้บริการที่ K-Trade Connect ได้
  • ผู้ใช้งานทุกท่านยังสามารถเข้าดูรายการย้อนหลังได้หลังการยกเลิกการให้บริการ
  • เมื่อท่านสมัครระบบ K CONNECT – Intertrade แล้วขอให้ท่านอนุมัติรายการที่คงค้างในระบบ K-Trade Connect ภายในเวลา 16.15 น. ของวันที่ได้รับอีเมลอนุมัติใช้บริการ K CONNECT – Intertrade

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณในความ
ไว้วางใจใช้บริการของธนาคารกสิกรไทย
ด้วยดีเสมอมา
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด
กรุณาสอบถามได้ที่ K-BIZ Contact Center โทร teltel 02-888-8822