ประกาศเพิ่มบริการ K CONNECT-Intertrade

ธนาคารขอประกาศเพิ่มบริการสินเชื่อทรัสต์รีซีท Trust receipt ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2023 เป็นต้นไป
สำหรับลูกค้าที่กรอกใบสมัครโดยระบุบริการด้านนำเข้าและสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศมาแล้ว
ท่านจะได้รับ e-mail ยืนยันการเปลี่ยนแปลงสิทธิจากธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณในความ
ไว้วางใจใช้บริการของธนาคารกสิกรไทย
ด้วยดีเสมอมา
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด
กรุณาสอบถามได้ที่ K-BIZ Contact Center โทร teltel 02-8888822