กู้ที่ไหน กู้ไม่ผ่านทำไง หมุนเงิน จำนำ จำนองที่ดิน เตรียมพร้อมกู้เงิน กู้ที่ไหน กู้ไม่ผ่านทำไง หมุนเงิน จำนำ จำนองที่ดิน เตรียมพร้อมกู้เงิน

ช็อตเงิน หมุนเงินไม่ทัน กู้ที่ไหนดี มีทางไหนช่วยได้บ้าง

ในสถานการณ์การเงินตึงตัว และธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไม่ว่าจะขยายธุรกิจ ปรับเปลี่ยนธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้หรือหมุนเวียนในธุรกิจของเราเพิ่มขึ้น อย่างเช่น เปิดร้านเป็นอู่ซ่อมรถ หรือ ขายของไลฟ์สด แบบคนทำอาชีพอิสระ หรือ จะจ้างลูกจ้างแบบคนทำธุรกิจเป็นกิจลักษณะ หรือแม้แต่มนุษย์เงินเดือน ที่อยากจะได้เงินก้อนด่วนเพื่อเหตุฉุกเฉิน กับ 3 คำถามที่ตอบได้แล้วจะช่วยให้เพิ่มโอกาสได้เงินทุนนั้นมา มีอะไรบ้าง

อยากได้(วง)เงินกู้เท่าไหร่ ?

ถ้าเจอคำถามนี้ เป็นใครก็อยากได้เงินเยอะที่สุดเท่าที่จะให้ยืม(สินเชื่อ)ได้ แต่ก่อนจะไปถึงจุดที่บอกว่าอยากได้ (วง)เงินเท่าไหร่ แน่นอนว่า(วง)เงินที่ได้รับจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ เจ้าของร้านค้าขายรายย่อย หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจไม่นาน และไม่มีหลักประกันที่จะนำไปขอสินเชื่อจากธนาคาร ธนาคารมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อด่วน ที่ลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารได้ ดังนี้

 1. สินเชื่อด่วนสำหรับผู้ประกอบการ สำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ หรือเพื่อขยายกิจการ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
อยากได้วงเงิน 20,000 - 1,000,000 บาท*
ระยะเวลากู้ยืม พิจารณาต่ออายุวงเงินปีต่อปี สูงสุด 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย สูงสุด 25% ต่อปี สูงสุด 25% ต่อปี
หลักประกัน ไม่มี ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินแบบผ่อนระยะยาว
วัตถุประสงค์ หมุนเวียนในธุรกิจ ขยายกิจการ
Zoom

กดที่รูปเพื่อขยายตาราง

table

*วงเงินเฉพาะธุรกิจรายย่อย และไม่มีหลักประกัน หากเป็นสินเชื่ออื่นๆ สามารถขอ(วง)เงินได้มากหรือน้อยกว่านี้ได้

 1. สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อต้องการขอสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัว การยื่นขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร จะได้รับวงเงินสินเชื่อมากหรือน้อยนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ หลักประกัน และความเร่งด่วนในการใช้วงเงินด้วย
อยากได้วงเงิน 5 เท่าของรายได้ 100%
ของราคาประเมิน
5 เท่าของรายได้ 90%
ของราคาประเมิน
ได้เงินภายใน เร็วสุด 1 วัน เร็วสุด 3 วัน เร็วสุด 7 วัน เร็วสุด 7 วัน
ระยะเวลากู้ยืม < 4 เดือน 4 เดือนขึ้นไป สูงสุด 6 ปี สูงสุด 5 ปี สูงสุด 6 ปี
อัตราดอกเบี้ย
(ลดต้นลดดอก)
16% - 25% ต่อปี 13% - 19% ต่อปี 21 - 25% ต่อปี 11% - 14% ต่อปี
หลักประกัน ไม่มี รถยนต์
(จำนำทะเบียน)
ไม่มี รถยนต์ รถบรรทุก
(โอนเล่มทะเบียน)
ผลิตภัณฑ์ บัตรเงินด่วน
Xpress Cash
บัตรเครดิต สินเชื่อรถช่วยได้
(จำนำทะเบียน)
สินเชื่อเงินด่วน
Xpress Loan
สินเชื่อรถช่วยได้
(โอนเล่มฯ)
วัตถุประสงค์ หมุนเวียนส่วนตัว มีรถปลอดภาระ
และต้องการเงินกู้
ใช้ส่วนตัวระยะยาว มีรถปลอดภาระ
และต้องการเงินกู้
Zoom

กดที่รูปเพื่อขยายตาราง

table

หลักสำคัญในการขอสินเชื่อ คือ ตอบทั้งตัวเองและสถาบันการเงินให้ได้ว่าจะเอาเงินที่ได้ไปทำอะไร หรือ ภาษาธนาคารจะใช้คำว่า “วัตถุประสงค์ในการใช้วงเงินกู้ในครั้งนี้” เพราะสถาบันการเงินให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อช่วยให้คุณได้สินเชื่อ และจำนวนเงินที่เหมาะสม

ทำยังไงถึงจะได้(วง)เงินกู้ ?

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อน ขอสินเชื่อแล้วอาจจะได้รับอนุมัติสินเชื่อ แต่วงเงินแตกต่างกัน หรือ อาจจะไม่ได้รับอนุมัติก็ได้ ดังนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมจะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้รับอนุมัติมากขึ้น มีดังนี้

 1. เตรียมเอกสารให้ครบและเป็นปัจจุบัน
  • เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ เพื่อระบุตัวตนของผู้กู้ได้ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส / ใบสำคัญการหย่า / ใบมรณะบัตรของคู่สมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี), สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์, สำเนาบริคณห์สนธิ, สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • เอกสารแสดงรายได้หรือการเดินบัญชีเข้าออกของธุรกิจ เพื่อสะท้อนรายได้ที่แท้จริง ได้แก่ statement ย้อนหลัง 6 เดือน, บิลการค้า, สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  • เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน (กรณีสินเชื่อรถช่วยได้) ได้แก่ สำเนาทะเบียนรถ, กรมธรรม์ประกันภัยชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี)

  ทั้งนี้ ธนาคารอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการอนุมัติ

 2. เช็กภาระผ่อนที่มีปัจจุบัน
 3. เพื่อประเมินว่า เมื่อรวมกับเงินกู้ก้อนใหม่ จะยังผ่อนชำระไหวไหม เช่น มีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือน มีภาระผ่อนเดิมอยู่ที่ 10,000 บาทต่อเดือน (ผ่อนภาระหนี้ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้***) ในภาพรวมคือ ผ่อนไม่ควรเกิน 40,000 บาทต่อเดือน ดังนั้น จะ(วง)เงินกู้ใหม่ จะผ่อนชำระเพิ่มได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

  หมายเหตุ : ***สินเชื่อบางประเภทอาจมีเกณฑ์ผ่อนชำระต่ำหรือสูงกว่านี้

 4. สำรวจพฤติกรรมการผ่อนชำระหนี้ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร
 5. ดูได้จากประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา การเดินบัญชีเข้าออกของธุรกิจจะมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะขอสินเชื่อธุรกิจหรือสินเชื่อบุคคล

ดังนั้น การเตรียมเอกสารต่างๆประกอบการขอสินเชื่อ เช็กภาระเดิม(ถ้ามี) และพฤติกรรมการผ่อนชำระหนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติ(วง)เงินกู้

เตรียมทุกอย่างแล้วยัง กู้ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ?

เป็นคำถามยอดฮิตมากสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อไม่ผ่าน แต่เหตุผลของการปฏิเสธสินเชื่อ อาจจะมาจากเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว จะเตรียมตัวอย่างไรให้การขอสินเชื่อครั้งถัดไป มีโอกาสสูงขึ้นที่จะได้(วง)เงิน

 1. สำหรับคนที่เคยมีประวัติไม่ดีทางการเงิน
 2. ให้ไปปรับปรุงพฤติกรรมการจ่ายคืนหนี้ในระบบ เช่น จ่ายเงินกู้ / หนี้บัตรเครดิต / หนี้อื่นๆ ให้ตรงตามกำหนดให้ดีอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 12 - 24 เดือน เพื่อให้สถาบันการเงินเห็นความตั้งใจในการผ่อนชำระที่ดี

 3. กรณีไม่หมุนเวียนบัญชีกับธนาคาร
  (เงินเข้า - ออก)
 4. ให้ปรับพฤติกรรมโดยหมุนเวียนผ่านบัญชีธนาคาร โดยให้มีการนำเงินรายได้ของธุรกิจเข้าบัญชีหรือให้ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้าเข้าบัญชีทุกครั้งและเมื่อมีการจ่ายค่าสินค้าหรือค่าใช้จ่ายต่างๆในกิจการให้จ่ายเงินออกจากบัญชีสม่ำเสมออย่างน้อย 6 เดือน พร้อมทั้งให้จดบันทึกรายรับรายจ่ายในสมุดทุกครั้ง

 5. คนที่เอกสารไม่ครบ / ล่าช้า
 6. เอกสารส่วนใหญ่ที่มักจะเตรียมไม่ครบ ได้แก่ เอกสารที่แสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน / 50 ทวิ / statement ของทุกสถาบันการเงิน) หรือ บิลการค้า (บิลซื้อ / บิลขาย) เพราะฉะนั้น ถ้าถูกปฏิเสธเนื่องจากเอกสารไม่ครบ ให้เตรียมเอกสารและยื่นเรื่องใหม่โดยเว้นระยะเวลาตามที่ธนาคารกำหนด เช่น สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ Xpress Loan ควรเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน เป็นต้น

 7. สำหรับคนที่มีบัตรเครดิตหลายใบ
 8. ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้วงเงินบัตรเครดิต แต่เพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติ ขอแนะนำให้ยกเลิกบัตรเครดิตที่ไม่ได้ใช้ เพราะสถาบันการเงินจะนำวงเงินของบัตรเครดิตทั้งหมดมาคำนวณเป็นภาระหนี้

ดังนั้น การเตรียมตัวด้วยการเดินบัญชีให้สม่ำเสมอ และรักษาประวัติการชำระหนี้ที่ดี ก็สามารถเพิ่มโอกาสเข้าถึงวงเงินได้จากสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือได้ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยในการขอสินเชื่อ สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้โดยตรง หรือ ช่องทาง LINE @kbanklive หรือ K-Contact Center 02-8888888

สนใจบทความที่ช่วยให้คุณรู้จริงเรื่องกู้

คลิกเลย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

back to top