Commercialloan banner Commercialloan banner

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

รายละเอียดสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อเงินด่วน
แบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ (Loan)
ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 5 ปี
วงเงินสินเชื่อ : 20,000 - 1,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : คงที่สูงสุดไม่เกิน 30% ต่อปี
รูปแบบการผ่อน : ผ่อนเท่ากันทุกเดือน
จุดเด่น : เงินก้อนโอนเข้าบัญชี ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

Loan คืออะไร

เงินก้อน/สินเชื่อเงินด่วน พร้อมใช้ แบบผ่อนระยะยาว ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน จ่ายคืนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน

หลังอนุมัติ เงินโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เลือกไว้ทันที (หักค่าอากรแสตมป์)

ปิดวงเงินก่อนได้ ไม่มีค่าธรรมเนียม

Tips :
 • วงเงินก้อน และระยะเวลากู้ส่งผลต่อยอดผ่อนชำระต่อเดือน พิจารณาให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดภาระทางการเงิน
 • ดอกเบี้ยเงินก้อนคิดแบบลดต้นลดดอก ยิ่งเงินต้นลดเร็ว ดอกเบี้ยยิ่งน้อย

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 21 - 70 ปี (21 ปี บริบูรณ์)
 • ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย และศีลธรรม (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์)

เอกสารประกอบการสมัคร

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • โทรศัพท์มือถือ
 • แอปพลิเคชัน เคพลัส (K PLUS) เวอร์ชัน 5.14.3 ขึ้นไป
 • บัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย *เพื่อใช้ในการเบิกรับเงินกู้
  กรณีขอสินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาว (Loan)

เอกสารแสดงรายได้

 • กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
 • กรณี เป็นลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม ให้เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของ สมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
 • กรณี ต้องการขอข้อมูล Statement ต่างธนาคาร สามารถใช้ บริการ dStatement เป็นอีกทางเลือกเพื่อขออนุมัติสินเชื่อได้

หมายเหตุ :
ทางระบบอาจเรียกหาเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติมนอกจากที่ระบุในรายละเอียดนี้

สมัครง่าย อนุมัติไว
ไม่ใช้หลักประกัน

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และยืนยันตัวตน
ด้วย K PLUS ได้ 24 ชั่วโมง

 • มีบัญชีเงินฝาก
  บน K PLUS
 • รู้วงเงินเบื้องต้น
  ทันที
 • วงเงินกู้ สูงสุด
  1 ล้านบาท
 • รับเงินทันที
  หลังทราบผลอนุมัติ

ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นทาง KPLUS
สำหรับบางกรณี อาจมีเจ้าหน้าที่
ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ เพื่อสอบถาม/ยืนยันข้อมูลการสมัคร
หรือนัดหมายเพื่อ
ตรวจเยี่ยมกิจการเพิ่มเติม
ก่อนแจ้งผลการอนุมัติวงเงินทาง KPLUS อีกครั้ง


หรือ กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

เลือกพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

วัตถุประสงค์การกู้เพื่อประกอบธุรกิจเท่านั้น

สมัครง่าย อนุมัติไว
ไม่ต้องใช้หลักประกัน

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
และยืนยันตัวตนด้วย K PLUS ได้ 24 ชั่วโมง

 • มีบัญชีเงินฝาก
  บน K PLUS
 • วงเงินกู้ สูงสุด
  1 ล้านบาท
 • รู้วงเงินเบื้องต้น
  ภายในวันถัดไป
 • รับเงินทันที
  หลังทราบผลอนุมัติ
 • สมัครจบไวใน 5 นาที ขั้นตอนการสมัคร

ขออภัย
เนื่องจากธนาคารกสิกรไทยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ มีผลทำให้การสมัครสินเชื่อประเภทนี้ ไม่สามารถใช้งานได้เป็นการชั่วคราวและจะเปิดให้ทำรายการอีกครั้งในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ระวังบุคคลแอบอ้างช่วยเหลือสมัครสินเชื่อ โดยเรียกเก็บค่านายหน้า หรือหักส่วนต่าง เป็นเหตุให้ท่านได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีนโยบายเก็บเงินค่านายหน้าหลังจากการได้รับอนุมัติ
ไม่เชื่อ l ไม่ให้ข้อมูล l ไม่โอนเงิน

ตกลง

ระวังบุคคลแอบอ้างช่วยเหลือสมัครสินเชื่อ โดยเรียกเก็บค่านายหน้า หรือหักส่วนต่าง เป็นเหตุให้ท่านได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีนโยบายเก็บเงินค่านายหน้าหลังจากการได้รับอนุมัติ
ไม่เชื่อ l ไม่ให้ข้อมูล l ไม่โอนเงิน

ตกลง

คำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติผู้ที่สามารถสมัครได้ มีอะไรบ้าง ?
 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่ทำการสมัคร)
 • ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์) ที่ไม่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรม
เอกสาร/สิ่งที่ต้องเตรียม ประกอบการสมัคร มีอะไรบ้าง ?
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • โทรศัพท์มือถือ
 • แอปพลิเคชัน K PLUS เวอร์ชั่น 5.14.3 ขึ้นไป
 • บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย (เพื่อใช้ในการเบิกรับเงินกู้)
 • เอกสารแสดงรายได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ เอกสารแสดงรายได้
เอกสารแสดงรายได้ มีอะไรบ้าง ?
 • กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยืนเอกสารเพิ่มเติม
 • กรณี ลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของสมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

*หมายเหตุ : ทางระบบอาจเรียกหาเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติมนอกจากที่ระบุในรายละเอียดนี้

ต้องการเปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร ?

ติดต่อสาขาที่สะดวกเพื่อเปิดบัญชี และเสียบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน หรือกรณีมีแอปพลิเคชัน K PLUS และลงทะเบียนโดยเสียบบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ได้เลย

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS ได้อย่างไร ?

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS ได้ที่ iOS และ Android

วิธีการตรวจสอบ และ อัปเดตเวอร์ชั่นแอปพลิเคชัน K PLUS ?

วิธีตรวจสอบ

สามารถอัปเดตเวอร์ชั่นแอปพลิเคชัน K PLUS ได้ที่ iOS และ Android

ติดปัญหาในขั้นตอนยืนยันตัวตน หรือสแกนใบหน้า ทำอย่างไร ?

สแกนใบหน้าไม่ผ่านติดต่อกันได้สูงสุด 4 ครั้ง หากสแกนใบหน้าผิดเป็นครั้งที่ 5 ระบบจะบอกให้เสียบบัตรประชาชน (dip chip) ใหม่ ถึงจะสแกนหน้าใหม่ได้

โดยสามารถทำการ เสียบบัตรประชาชน (dip chip) ใหม่ ได้ที่สาขาที่สะดวก หรือ ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ K-CHECK ID หรือ ค้นหาสถานที่ที่สะดวก

สามารถติดตาม ตรวจสอบ หรือดูผลการสมัครได้ที่ใด ?

สามารถ ติดตามสถานะ/ดูผลอนุมัติ/ผลตั้งวงเงิน ที่การแจ้งเตือนบน K PLUS หรือสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครอีกครั้ง โดยระบบจะแจ้ง สถานะงานล่าสุดให้ลูกค้าทราบ หรือพาไปยังหน้าที่ลูกค้าทำรายการค้างให้

ปกติใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะรู้ผลการสมัคร ?
 • กรณีปกติ สามารถทราบผลภายใน 15 นาที โดยประมาณ
 • กรณีมีการแนบเอกสารแสดงรายได้ สามารถทราบผลภายใน 1-5 วันทำการ โดยประมาณ
 • สำหรับบางกรณี อาจมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ เพื่อสอบถาม/ยืนยันข้อมูลการสมัคร หรือนัดหมายเพื่อตรวจเยี่ยมกิจการเพิ่มเติม​
ปกติใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะได้รับเงินหลังจากสมัคร ?
 • กรณีปกติ จะได้รับเงินภายใน 15 นาที โดยประมาณ
 • กรณีมีการแนบเอกสารแสดงรายได้ จะได้รับเงินภายใน 1-5 วันทำการ โดยประมาณ
 • สำหรับบางกรณี อาจมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ เพื่อสอบถาม/ยืนยันข้อมูลการสมัคร หรือนัดหมายเพื่อตรวจเยี่ยมกิจการเพิ่มเติม​
วงเงินที่ได้รับอนุมัติน้อยไป สามารถขอเพิ่มวงเงินได้หรือไม่ (ก่อนลงนามในสัญญา) ?

หากยังไม่ได้ทำการลงนามในสัญญารับเงินกู้ และไม่เคยแนบเอกสารแสดงรายได้มาก่อน สามารถแนบเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติมเพื่อให้ระบบทำการพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยสามารถแนบเอกสารแสดงรายได้ ได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น (ไม่นับการติดตามเอกสารจากระบบ) และการพิจารณาใหม่อีกครั้งถือเป็นการปฏิเสธผลอนุมัติในครั้งแรก ซึ่งการทำสัญญาและตั้งวงเงินจะใช้ข้อมูลตามผลการอนุมัติล่าสุดของคำขอกู้ครั้งนั้นๆ

เมื่อยอมรับผลอนุมัติแล้ว มีเวลากี่วันในการกดรับ/ลงนามในสัญญา ?

เมื่อยอมรับผลอนุมัติแล้ว จะมีการจัดส่งสัญญา และการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS โดยสามารถกดรับสัญญา ภายในเวลา 72 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับการแจ้งเตือน มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ

*กรณีมีการใช้ บสย. จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อนัดหมายเพื่อลงนามสัญญาของ บสย. โดยจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ นับจากวันที่ยอมรับผลอนุมัติ

จะได้รับวงเงินสินเชื่อเท่าไหร่ ?

อยู่ระหว่าง 20,000 - 1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้

ผ่อนชำระได้กี่เดือน ?

ระยะเวลาผ่อนชำระมี 4 แบบ คือ 24, 36, 48, และ 60 เดือน

คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ สูงสุดไม่เกิน 30% ต่อปี (คำนวณเป็นรายวัน)
 • กรณีผิดนัดชำระ คิดดอกเบี้ยเพิ่มจากอัตราปกติอีก 3% ต่อปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 30% ต่อปี (คำนวณเป็นรายวัน)
ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

ธนาคารไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ

มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการขอกู้เพิ่มเติมหรือไม่ ?
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าคู่ฉบับสัญญา 5 บาท (กรณีมี บสย. ค้ำประกัน)
บสย. คืออะไร ?

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ชื่อย่อ บสย. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ ดูรายละเอียดเพิ่ม

ขอปิดชำระหนี้/ปิดวงเงิน/ยกเลิกวงเงิน/ชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวน ก่อนกำหนด ได้หรือไม่ ?

สามารถทำได้โดยนำเงินไปปิดบัญชี ที่สาขาที่สะดวกใช้บริการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดวงเงินก่อนกำหนด

สามารถขอคืนค่าธรรมเนียม ได้อย่างไร ?

ทางธนาคารไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมได้เพราะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ กับลูกค้าตั้งแต่ต้น

สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (OD) คืออะไร ?

สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (Overdraft) เป็นบริการให้กู้เบิกเงินเกินบัญชี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจ โดยวิธีใช้วงเงินคือการเบิกเงินออกจากวงเงินที่ธนาคารอนุมัติ ซึ่งลูกค้าสามารถถอนหมดเต็มจำนวน หรือทยอยถอนบางส่วนออกจากบัญชีกระแสรายวัน และสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยการนำเงินฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันที่มีวงเงิน OD โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากยอดภาระหนี้กู้เบิกเกินบัญชีคงเหลือที่ปรากฎในบัญชีกระแสรายวัน ณ สิ้นวัน

หมายเหตุ : ทั้งนี้หากลูกค้าไม่มีการถอนเงินออกจากบัญชีกระแสรายวันที่ผูกกับวงเงิน OD จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยกับลูกค้า

คุณสมบัติผู้ที่สามารถสมัครได้ มีอะไรบ้าง ?
 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่ทำการสมัคร)
 • ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์) ที่ไม่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรม
เอกสาร/สิ่งที่ต้องเตรียม ประกอบการสมัคร มีอะไรบ้าง ?
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • โทรศัพท์มือถือ
 • แอปพลิเคชัน K PLUS เวอร์ชั่น 5.14.3 ขึ้นไป
 • เอกสารแสดงรายได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ เอกสารแสดงรายได้
จำเป็นต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารก่อนการสมัคร ?

ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีออมทรัพย์ก่อนสมัคร เนื่องจากระบบจะทำการสมัครบัญชีกระแสรายวันให้อัตโนมัติหลังจากอนุมัติสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ

เอกสารแสดงรายได้ มีอะไรบ้าง ?
 • กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยืนเอกสารเพิ่มเติม
 • กรณี ลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของสมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ : ทางระบบอาจเรียกหาเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติมนอกจากที่ระบุในรายละเอียดนี้

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS ได้อย่างไร ?

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS ได้ที่ iOS และ Android

วิธีการตรวจสอบ และ อัปเดตเวอร์ชั่นแอปพลิเคชัน K PLUS ?

วิธีตรวจสอบ

สามารถอัปเดตเวอร์ชั่นแอปพลิเคชัน K PLUS ได้ที่ iOS และ Android

ติดปัญหาในขั้นตอนยืนยันตัวตน หรือสแกนใบหน้า ทำอย่างไร ?

สแกนใบหน้าไม่ผ่านติดต่อกันได้สูงสุด 4 ครั้ง หากสแกนใบหน้าผิดเป็นครั้งที่ 5 ระบบจะบอกให้เสียบบัตรประชาชน (dip chip) ใหม่ ถึงจะสแกนหน้าใหม่ได้

โดยสามารถทำการ เสียบบัตรประชาชน (dip chip) ใหม่ ได้ที่สาขาที่สะดวก หรือ ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ K-CHECK ID หรือ ค้นหาสถานที่ที่สะดวก

สามารถติดตาม ตรวจสอบ หรือดูผลการสมัครได้ที่ใด ?

สามารถ ติดตามสถานะ/ดูผลอนุมัติ/ผลตั้งวงเงิน ที่การแจ้งเตือนบน K PLUS หรือสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครอีกครั้ง โดยระบบจะแจ้ง สถานะงานล่าสุดให้ลูกค้าทราบ หรือพาไปยังหน้าที่ลูกค้าทำรายการค้างให้

ปกติใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะรู้ผลการสมัคร ?
 • กรณีปกติ สามารถทราบผลภายใน 15 นาที โดยประมาณ
 • กรณีมีการแนบเอกสารแสดงรายได้ สามารถทราบผลภายใน 1-5 วันทำการ โดยประมาณ
วงเงินที่ได้รับอนุมัติน้อยไป สามารถขอเพิ่มวงเงินได้หรือไม่ (ก่อนลงนามในสัญญา) ?

หากยังไม่ได้ทำการลงนามในสัญญารับเงินกู้ และไม่เคยแนบเอกสารแสดงรายได้มาก่อน สามารถแนบเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติมเพื่อให้ระบบทำการพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยสามารถแนบเอกสารแสดงรายได้ ได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น (ไม่นับการติดตามเอกสารจากระบบ) และการพิจารณาใหม่อีกครั้งถือเป็นการปฏิเสธผลอนุมัติในครั้งแรก ซึ่งการทำสัญญาและตั้งวงเงินจะใช้ข้อมูลตามผลการอนุมัติล่าสุดของคำขอกู้ครั้งนั้นๆ

เมื่อยอมรับผลอนุมัติแล้ว มีเวลากี่วันในการกดรับ/ลงนามในสัญญา ?

เมื่อยอมรับผลอนุมัติแล้ว จะมีการจัดส่งสัญญา และการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS โดยสามารถกดรับสัญญา ภายในเวลา 72 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับการแจ้งเตือน มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ

จะได้รับวงเงินสินเชื่อเท่าไหร่ ?

อยู่ระหว่าง 20,000 - 1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้

คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ : สูงสุด 25% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : คิดอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ตั้งบนกระแสรายวันเดียวกัน บวกอีกไม่เกิน 3.000% ของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระ (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ)

การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน (โดยชำระทุกเดือน)

จะชำระค่างวดได้อย่างไร ?
 • กำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน โดยผู้กู้จะต้องนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่แจ้งไว้กับธนาคารทุกเดือน (เป็นบัญชีเดียวกันกับที่ตั้งวงเงินและเบิกจ่ายสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียน)
 • ชำระเงินต้น โดยผู้กู้จะต้องนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่แจ้งไว้กับธนาคารก่อนวันครบกำหนดอายุของวงเงิน
ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

ธนาคารไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ

มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการขอกู้เพิ่มเติมหรือไม่ ?

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าอากรแสตมป์ ทางธนาคารจะหักจากสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ ที่ผู้ใช้สินเชื่อได้รับอนุมัติ

back to top icon