12/12/2562

ส่องภาษีที่ดินใหม่ เริ่มใช้ 1 ม.ค.63

     ในปี 2563 ที่จะถึง เป็นที่ทราบกันว่า พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะมีการเริ่มจัดเก็บในวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีดังกล่าวรวมไปถึงผู้ประกอบการ SME

      เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รัฐบาลได้มีการออกมาตรการดูแลผลกระทบขึ้นมา

     จากการที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำลังจะเริ่มมีการจัดเก็บ ทำให้หนึ่งในผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างผู้ประกอบการ SME ควรที่จะศึกษาและเข้าใจถึงรายละเอียดของ พ.ร.บ.ดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบสินทรัพย์ที่ตนถือครองอยู่ เพื่อที่จะได้บริหารจัดการภาษี และปรับตัวเพื่อลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงที

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…


ดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม


สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง :
สินเชื่อและบริการยอดฮิต