Middle|Left Green

บริการโอนเงินค่าสินค้าและบริการผ่านการเข้าบัญชีต่างธนาคารโดยอัตโนมัติ

​​​​​​​​​​​โอนง่าย จ่ายสะดวก
แม้เป็นบัญชีต่างธนาคาร​​

 
HtmlBlock
11
Padding
 

ทำรายการง่าย
ผ่านธนาคารออนไลน์ K-Cash Connect Plus

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

โอนเงินไปยังผู้รับได้ครั้งละหลายราย ตามวันที่ระบุในคำสั่งได้Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร​​​​​

คุณสมบัติ


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

บริการ K-SMART คืออะไร ?

บริการโอนเงินเข้าบัญชีของคู่ค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกของระบบ SMART (ITMX) จำกัดไม่เกิน 2,000,000 บาท / รายการ ซึ่งลูกค้าจะได้รับเงินในวันถัดไป

บริการนี้เหมาะกับใคร ?

บริษัทนิติบุคคลทุกกลุ่มที่ต้องการโอนเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ครั้งละหลายรายโดยส่งคำสั่งเพียงครั้งเดียว (Batch) เช่น การชำระค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย หรือค่าตอบแทนต่าง ๆ

มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการหรือไม่ ?

สามารถตรวจสอบได้ตามประกาศของธนาคาร หรือ 12 บาท​/รายการ


Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left