K CONNECT-Intertrade, บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศบนอินเตอร์เน็ต K CONNECT-Intertrade, บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศบนอินเตอร์เน็ต Middle|Right Black

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​โฉมใหม่ ! K-Trade Connect
ที่เคยรู้จัก​​​เปลี่ยนเป็น
​ K CONNEC​T-Intertrade

​​จัดการเรื่องธุรกิจนำเข้าส่งออก​​​
​​ครบจบในที่เดียว​​​

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​เกี่ยวกับบริการ​


Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

จุดเด่นบริการ​


Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding

​รายละเอียดการใช้บริการ​

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding

​รายละเอียดการสมัคร​​

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
60
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

K CONNECT-Intertrade
บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศบนอินเตอร์เน็ต

บริการส่งคำสั่ง และแจ้งรายการด้านการค้าต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต
ซึ่งมาพร้อมกับบริการอื่นๆ ที่จะช่วยให้คุณทำการค้ากับต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น​

​​​
​​​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

จุดเด่นบริก​าร​

​​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding
 

เพิ่มความปลอดภัยเป็น 2 เท่า​​

ยืนยันการเข้าใช้งานระบบ และยืนยันการอนุมัติรายการด้วยรหัส OTP

 

รู้ความเคลื่อนไหวของธุรกรรมในทุกขั้นตอน

ได้รับการแจ้งว่ามีการเข้าใช้งานระบบ และสถานะของการทำธุรกรรม เมื่อธนาคารได้ทำรายการแต่ละขั้นตอนแล้ว

 

ป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคู่ค้า

ธนาคารมีระบบการประมวลผล และตรวจสอบข้อมูล Counter Party

 

กำหนดผู้ใช้งานได้หลายคน

ตอบโจทย์การทำธุรกรรมของผู้ประกอบการ สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการได้ครอบคลุมความต้องการในการทำธุรกรรมต่างๆ ตามนโยบายบริษัทBlack
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

ขั้นตอนการทำงาน
 1. ผู้สร้างรายการทำรายการผ่านระบบ K CONNECT-Intertrade โดยรายการจะถูกส่งไปยังผู้อนุมัติของบริษัทตามลำดับที่กำหนดไว้
 2. ผู้อนุมัติสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลรายการและเอกสารประกอบการทำรายการ จากนั้นทำการอนุมัติรายการทีละรายการหรือหลายรายการในเวลาเดียวกันได้
 3. ลูกค้าจะได้รับผลการทำธุรกรรมและการแจ้งรายการ รวมถึงใบเสร็จรับเงิน และเอกสารต่าง ๆ (SWIFT Message เช่น MT700, MT103) ผ่านระบบทันทีเมื่อธนาคารได้ดำเนิน การเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการแจ้งผ่านทางอีเมลโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ​: ธนาคารจะให้บริการผู้สั่งโอนเงินตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินของธนาคาร แห่งประเทศไทย เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน และที่แก้ไขเพิ่มเติม

​การเปิดให้บริการ​
 • ส่งคำสั่งการทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยธนาคารจะประมวลผลในช่วงเวลาทำการตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:00 น. หากมีรายการหลังจากเวลาดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับเป็นรายการในวันทำการถัดไป
 • เรียกดูข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
51
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ​
 • ผู้ขอโอนเงินต้องมีบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร
 • ผู้ขอโอนเงินต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการทำรายการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • หากมีความประสงค์ที่จะทำธุรกรรมเปิด Import Letter of Credit และ Trade Finance จะต้องมีวงเงินกับทางธนาคาร
เอกสารประกอบการสมัคร
 • แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ K CONNECT-Intertrade
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล / สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาทะเบียนการค้า (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งานระบบ (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)
 • กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้ม​อบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)
เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ
 • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ K CONNECT-Intertrade
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล / สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาทะเบียนการค้า (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งานระบบ (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)
 • กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)
ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกใบคำขอใช้บริการ K CONNECT-Intertrade ​โดยระบุข้อมูลผู้ใช้งานระบบและลำดับขั้นการอนุมัติมาพร้อมในใบคำขอใช้บริการ
 2. ส่งใบคำขอผ่านทางผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย
 3. รับชื่อล็อกอินและรหัสผ่านทางอีเมลสำหรับเข้าใช้งานระบบ K CONNECT-Intertrade
 4. สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานในระบบ

หมายเหตุ​: ขอคำแนะนำในการกรอกใบสมัครและขอคำปรึกษาเพิ่มเติม สำหรับรายละเอียด K CONNECT-Intertrade ได้ที่ K-BIZ Contact Center โทร. 02-888-8822

ช่องทางการสมัคร
​​
​​


​​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
61
Padding

คำถามที่พบบ่อย

K CONNECT-Intertrade คืออะไร ?

K CONNECT-Intertrade เป็นบริการส่งคำสั่ง และแจ้งรายการด้านการค้าต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมาพร้อมกับบริการอื่นๆ ที่จะช่วยให้คุณทำการค้ากับต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น

หลังจากที่ลูกค้าสมัครบริการแล้ว ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการกี่วัน จึงจะเริ่มใช้งานได้ ?
 1. ระยะเวลาในการดำเนินการ 6 วัน
 2. ลูกค้าใหม่จะได้รับรหัสผู้ใช้งานทางอีเมล และรหัสผ่านทาง sms กรณีที่ลูกค้าเดิมที่สมัคร K Corporate สามารถใช้รหัสผู้ใช้งานรหัสผ่านเดิม
 3. หลังจากธนาคารดำเนินการสมัครบริการแล้วลูกค้าจะได้รับอีเมล Welcome message
การสมัครใช้บริการ K CONNECT​-Intertrade มีค่าบริการหรือไม่ ?

ไม่มีค่าบริการ

ลูกค้าประเภทใดบ้างที่สามารถสมัครใช้บริการได้ ?

บุคคลธรรมดาทำการค้า และหรือนิติบุคคล

ลูกค้า K-Trade connect เดิมต้องสมัครใหม่หรือไม่ ?

จำเป็นต้องส่งใบสมัครใหม่ โดยธนาคารจะอำนวยความสะดวกโดยการย้าย template การทำรายการที่ save ไว้มายังระบบใหม่ เมื่อลูกค้าสมัครเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 1 ธ.ค. 2566​

​​​​​
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
100
Padding
Black
Middle|Left
Left

​​

​​