banner

21 มิถุนายน 2565

ธนาคารกสิกรไทย จับมือ บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการเป็นตัวแทนขายทรัพย์สินรอการขาย

​​​​​​​​​​คุณ​อลงกต บุญมาสุข ผู้ร่วมบริหารฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกัน พร้อมคุณอรรถสิทธิ์ เอื้ออารักษ์ ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ ร่วมให้การต้อนรับและเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการเป็นตัวแทนขายทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทยกับ บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ณ ห้องประชุม สุ​ จิ ปุ ลิ