​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​แจ้งการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้คะแนนสะสม
​ณ ร้านค้าที่ลงทะเบียนในกลุ่ม EEA ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และร้านค้าที่ลงทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564


ขอประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้คะแนนสะสม โดยจะยกเว้นการให้คะแนนสะสม K Point สำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ อีอีเอ* สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยวีซ่า,มาสเตอร์การ์ด การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป และ ขอประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้คะแนนสะสมเพิ่มเติม โดยจะยกเว้นการให้คะแนนสะสม K Point สำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
*กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป หรืออีอีเอ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส เช็กเกีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ (รวมถึงเกาะโอลันด์) ฝรั่งเศส (รวมถึง เฟรนช์เกียนา กัวเดอลุป มาร์ตีนิก เรอูว์นียง แซ็ง-บาร์เตเลมี และมายอต)​ เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส (รวมถึง อะซอรึช และมาไดย์ร่า) โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน (รวมถึง หมู่เกาะคะแนรี เซวตา และเมลียา) สวีเดน สหราชอาณาจักร (รวมถึง ยิบรอลตา) ลิกเตนสไตน์ และไอซ์แลนด์ (รวมถึง สฟาลบาร์และยานไมเอน)
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Reference is made to the change in conditions for K Point accumulation wherein expenditures via KBank Visa and Mastercard credit card at merchants registered in European Economic Area or EEA countries* are no longer eligible for the K Point program, effective from February 1, 2020.
Please also be informed that expenditures via all K-Credit Card types at merchants registered in People's Republic of China (PRC) (excluding Special Administrative Region ex. Hong Kong, Macau) will no longer be eligible for the K Point program, effective from November 1, 2021.
*The European Economic Area or EEA comprises Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland (including the Island of Oland), France (including Guyana, Guadalupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy and Mayotte), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal (including Azores and Madeira), Romania, Slovakia, Slovenia, Spain (including the Canary Islands, Ceuta and Melilla), Sweden, the United Kingdom (including Gibraltar), Liechtenstein and Iceland (including Svalbard and Jan Mayen).
*Subject to KBank conditions

​​

คำถามที่พบบ่อย

 1. ประเทศ และหรือ หมวดธุรกิจใดบ้าง ที่มีข้อจำกัดการให้คะแนนสะสม K Point
  ตอบ รายการที่ไม่นำยอดใช้จ่ายมาคำนวณคะแนนสะสมได้แก่
  • รายการใช้จ่ายในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรป หรือ “อีอีเอ”* และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) รวม 32 ประเทศ ได้แก่ *ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส เช็กเกีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์(รวมถึงเกาะโอลันด์) ฝรั่งเศส(รวมถึง เฟรนช์เกียนา กัวเดอลุป มาร์ตีนิก เรอูว์นียง แซ็ง-บาร์เตเลมีและมายอต) เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตาเนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส (รวมถึง อะซอรึช และมาไดย์ร่า)โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน (รวมถึง หมู่เกาะคะแนรี เซวตา และเมลียา) สวีเดน สหราชอาณาจักร (รวมถึงยิบรอลตา) ลิกเตนสไตน์ และ ​ไอซ์แลนด์ (รวมถึง สฟาลบาร์และยานไมเอน)
  • รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัญชีบัตรเครดิต
  • รายการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน (TOT/True/TT&T/CAT)
  • ค่าภาษี, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท, ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดล่วงหน้าค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการชำระ ​เงินล่าช้า ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีสูญหายค่าปรับและดอกเบี้ย
  • รายการชำระค่าประกันควบการลงทุน, ค่าหน่วยลงทุนจากการซื้อขายกองทุนทุกประเภท, รายการซื้อธนบัตรต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต
  • รายการที่จำกัดให้คะแนนสูงสุด ไม่เกิน 800 คะแนน ต่อหมวดร้านค้าต่อรอบชำระในรอบเดือนเดียวกัน ได้แก่ ร้านค้าหมวดสถานบริการ ​น้ำมันทั่วประเทศและธุรกิจค้าปลีกในกลุ่ม Hypermarket/ Supermarket ตาม MCC ของ VISA /Master ที่กำหนด
 2. ข้อกำหนดยกเว้นไม่ให้คะแนนสะสม K Point ในรายการใช้จ่ายในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรป หรือ “อีอีเอ” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่
  ตอบ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
 3. ข้อกำหนดยกเว้นไม่ให้คะแนนสะสม K Point ในรายการใช้จ่ายในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่
  ตอบ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
 4. เพราะเหตุใดธนาคารจึงประกาศยกเว้นไม่ให้คะแนนสะสม K Point ในรายการใช้จ่ายในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรป หรือ “อีอีเอ” และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า)
  ตอบ ทางธนาคารปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การให้คะแนนสะสม K Point เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้บัตรเครดิตในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ “อีอีเอ” และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) ตามสถานการณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร
 5. รายการใช้จ่ายในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) ประเภทใดบ้าง ที่จะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสม
  ตอบ
  1. รายการใช้จ่าย ณ ร้านค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) ทุกประเภทการใช้จ่าย ไม่ว่าจะชำระด้วยเงินสกุลบาท หรือ เงินสกุล​ต่างประเทศ
  2. รายการใช้จ่ายกลุ่มธุรกิจ Online ของร้านค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) ทุกประเภทการใช้จ่าย
 6. กรณีเป็นบัตรเครดิตธน​าคารกสิกรไทยที่มีสิทธิประโยชน์ด้านคะแนนสะสม เช่น บัตร The passion หากไปใช้จ่ายต่างประเทศจะได้คะแนน x3 เป็นต้น หากนำบัตรประเภทดังกล่าวไปใช้งาน ณ ร้านค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) จะยังคงได้รับคะแนนพิเศษหรือไม่
  ตอบ รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ใช้จ่าย ณ ร้านค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป(EEA) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) จะไม่นำรายการใช้จ่ายมา คำนวณคะแนนสะสมทั้งหมด (ทั้งคะแนนปกติและคะแนนพิเศษ)
 7. บัตรเครดิตกสิกรไทย ประเภทใดที่ยังคงได้รับคะแนนสะสม หากนำไปใช้​ในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า)
  ตอบ สำหรับนำไปใช้ในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย และ บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทย ยังคงได้รับคะแนนสะสมตามอัตราปกติ มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 เป็นไป แต่สำหรับนำไปใช้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) บัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภทจะไม่ได้รับคะแนนสะสม มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นไป