Middle|Right Green

เช็คทันใจ

เบิกได้ทันที ถอนได้ทั่วไทย
รับเงินได้เลย ไม่ต้องรอเคลียริ่ง

ไม่ต้องรอข้ามวัน ทั้งเช็คเงินสดและเช็คเรียกเก็บ สามารถนำเช็คของธนาคารกสิกรไทยทุกสาขามาเบิกถอนเงินสดหรือฝากเข้าบัญชีได้ทุกที่ โดยไม่ต้องรอผลการเรียกเก็บเช็ค​


 
InvisibleSectionName
10
Padding

​รายละเอียดการใช้บริการ​

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
11
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

ลักษณะเด่น
 • รู้ผลทันที ไม่ต้องรอเคลียริ่ง (Clearing)
 • นำเช็คขึ้นเงินหรือฝากเข้าบัญชีที่สาขาใดก็ได้ ไม่ต้องไปสาขาที่ระบุหน้าเช็ค
ช่องทางบริการ
ค่าธรรมเนียม
 • กรณีสาขาที่ระบุบนเช็คอยู่ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่นำเช็คมาเบิกเงินสด
  ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินตามเช็ค ขั้นต่ำ 20 บาท / ฉบับ
 • กรณีสาขาที่ระบุบนเช็คอยู่ต่างเขตสำนักหักบัญชีกับสาขาที่นำเช็คมาเบิกเงินสด
  ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.20 ของจำนวนเงินตามเช็ค ขั้นต่ำ 20 บาท / ฉบับ
วิธีใช้บริการ

การนำเช็คมาขึ้นเงินสด

 • ลูกค้าสามารถนำเช็คมาขึ้นเงินสดได้ที่เคาน์เตอร์สาขา

การนำเช็คมาเข้าบัญชี

 • เขียน “ใบนำฝาก”
 • นำ “ใบนำฝาก” พร้อมเช็คยื่นให้ที่เคาน์เตอร์สาขา
 • ให้บริการตามเวลาที่สาขาเปิดทำการ
​ ​
เงื่อนไขบริการ
 • บัญชีเงินฝากที่นำฝากกับสาขาที่ทำรายการรับฝาก จะต้องอยู่ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาผู้รับฝากเช็คทันใจ
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
12
Padding

คำถามที่พบบ่อย

สามารถเอาเช็คจากทุกธนาคารมาขึ้นเงินได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาใช่หรือไม่ ?

ไม่ใช่ หากเป็นเช็คของต่างธนาคารจะต้องมีการส่งเรียกเก็บเช็คระหว่างธนาคารเท่านั้น

ถ้านำเช็คไปขึ้นหรือไปฝากที่ตู้รับฝากเช็คเร่งด่วน แทนที่สาขา เงินจะเข้าแน่หรือไม่ ? ยืนยันได้อย่างไรบ้าง ?

ธนาคารจะมีสำเนาใบนำฝากเงินส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อเป็นใบยืนยันการเข้าบัญชี รวมถึงการฝากเช็ค​ที่ตู้รับฝากเช็คเร่งด่วน ธนาคารก็จะมีสลิปส่งมอบให้กับลูกค้าเช่นกัน

สามารถขอใบเสร็จค่าธรรมเนียมได้หรือไม่ ?

ลูกค้าเมื่อต้องการใบเสร็จค่าธรรมเนียม สามารถขอให้เจ้าหน้าที่สาขาออกเป็นใบเสร็จค่าธรรมเนียมได้ ตามที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้า

กรณีฝากเข้าบัญชี เงินจะเข้าเมื่อไหร่ ? ทันทีเลยหรือไม่ ?

สำหรับการรับฝากเช็คทันใจ เมื่อทำรายการเรียบร้อยลูกค้าสามารถใช้เงินได้ทันที

Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left