Middle|Left Green

ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.

​คุ้มครองชีวิต
สูงสุด 504,000 บาท

เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ. ดูแล

HtmlBlock
11
Padding
 
 

ครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ
จากรถยนต์

ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อร่างกาย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding

รายละเอียดประกัน​​

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.​ดูแล

  1. คุ้มครองชีวิตสูงสุด 504,000 บาท
  2. รับ SMS เพื่อยืนยันการเริ่มความคุ้มครอง
  3. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 80,000 บาทหลังจากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิด หรือฝ่ายประมาท
  4. เงินชดเชยรายได้วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน กรณีข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอยู่ในโรงพยาบาล
ความคุ้มครองวงเงินคุ้มครอง(บาท)
1.จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าถูกหรือผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง)ไม่เกิน 30,000 บาท
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ35,000 บาท
2.ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น (จะได้รับหลังจากพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิด หรือฝ่ายประมาท)
2.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง)ไม่เกิน 80,000 บาท
2.2 การเสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ มือ แขน ขา เท้า ตาบอด รวมกันแล้ว 2 ข้างขึ้นไป หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง500,000
2.3 สูญเสียอวัยวะ
- นิ้วมือ / นิ้วเท้า ตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป

200,000
- สูญเสียมือ แขน ขา เท้า ตาบอดอย่างน้อย 1 ข้าง, หูหนวก เป็นใบ้, สูญเสียความสามารถในการพูด ลิ้นขาด, สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์/ความสามารถในการสืบพันธุ์, จิตพิการติดตัว, สูญเสียอวัยวะอื่นใดที่ส่งผลให้การใช้ชีวิตผิดปกติ250,000
2.4 ทุพพลภาพถาวร300,000
2.5 เงินชดเชยกรณีรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน(ไม่เกิน 4,000บาท)200 บาท ต่อวัน
จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ไม่เกิน 504,000 บาท
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร / ปี
รถเก๋ง / ป้ายตัวอักษรสีดำ
645 บาท
รถกระบะ / ป้ายตัวอักษรสีเขียว
967 บาท
รถตู้ / ป้ายตัวอักษรสีฟ้า
1,182 บาท
เงื่อนไขการรับประกันภัย
รับเฉพาะรถเก๋ง กระบะ ตู้
ไม่รับประกันภัยรถรับจ้าง รถให้เช่า หรือรถรับจ้างสาธารณะ
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
  1. คุ้มครองชีวิตสูงสุด 504,000 บาท - เป็นหลักประกันให้กับคนที่คุณรัก หรือครอบครัวที่คุณรักหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
  2. หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย – เพราะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล แม้เมื่อเกิดอุบิตเหตุบนท้องถนน ผู้ที่ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนนหากได้รับบาดเจ็บ ทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
เอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547

หมายเหตุ​

  • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

คำถามที่พบบ่อย

หากต้องการต่ออายุความคุ้มครองต้องทำอย่างไร ?

เมื่อครบกำหนดต่ออายุ ลูกค้าจะได้รับใบเตือนต่ออายุ โดยลูกค้าสามารถนำใบเตือนต่ออายุไปติดต่อได้ที่สาขา หรือหากประสงค์จะให้ต่ออายุอัตโนมัติ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ วันที่ทำประกันภัย

ประกันนี้ใช้กับรถจักรยานยนต์ได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถทำได้ ต้องทำพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ


Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left