Middle|Right Green

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

​​​​​​​​​​​​​​​​รถเข้าอู่ยังยิ้มได้ มีค่าเดินทางให้ ระหว่างรอซ่อม

ไม่ตรวจสภาพรถก่อนการทำประกัน แจ้งเคลมทันทีไม่มี Deductible

HtmlBlock
11
Padding
 
 

ไม่ตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน​
รถซ่อมอยู่ก็ยังเดินทางสบาย

มีค่าเดินทางให้ 5,000 บาท/ครั้ง
สูงสุด 3 ครั้ง/ปีกรมธรรม์​Black
Middle|Left
Left

เอกสารการเบิกเงินค่าชดเชย​​

 • สำเนาหลักฐานความเสียหายรถยนต์ (ใบเคลม)
 • สำเนาใบรับรถยนต์เข้าอู่ซ่อม
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เอาประกันภัย)
 • สำเนาหน้าเลขที่สมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย​

เงื่อนไข​​

 • รถเสียหายจากอุบัติเหตุอันมีสาเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันต้องเป็นฝ่ายถูกและสามารถระบุคู่กรณีซึ่งเป็นฝ่ายผิดหรือประมาทได้
 • กรณีมีอุบัติเหตุตามข้างต้นหลายครั้งแต่ยังไม่ได้เข้าซ่อม เมื่อมีการเข้าซ่อมในครั้งเดียวพร้อมกันจ่ายค่าชดเชยครั้งเดียวเพราะถือว่าเป็นการซ่อมครั้งเดียว
 • การจ่ายเงินชดเชยเฉพาะเมื่อนำรถเข้าซ่อมจริงแล้วเท่านั้น
 • จ่ายค่าชดเชยสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง / ปีกรมธรรม์
 • จ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันเท่านั้น
 • ต้องมีการยื่นเรื่องตั้งเบิกเงินค่าชดเชยรถใช้ระหว่างซ่อมให้เรียบร้อยภายใน 60 วันนับแต่วันรถเข้าซ่อม​None
12
Padding
 
 

หายห่วงด้วยบริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน

พร้อมดูแลคุณ 24 ชม. โทร. 02-290-3383 หรือ 1484
ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถเสีย สอบถามเส้นทาง หรือน้ำมันหมดBlack
Middle|Left
Left

เงื่อนไข
 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ฟรี ค่าแรงไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าแรงช่าง ลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง)
 • บริการยก / ลากรถ (ไปถึงอู่ที่ใกล้ที่สุด) ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะทางไม่เกิน 30 กม. / ครั้ง
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค 24 ชม.ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริการจัดส่งช่างและกุญแจสำรอง กรณีล็อครถโดยไม่ได้ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะนำกุญแจมายังจุดเกิดเหตุในรัศมีไม่เกิน 30 กม. หรือหากลูกค้าต้องการช่างกุญแจเฉพาะทางภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้งเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อ 1 เหตุการณ์
 • บริการเติมน้ำมัน กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉินไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เพื่อให้ลูกค้าขับเคลื่อนไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สุดฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่เกิน 10 ลิตร / ปีHtmlBlock
13
Padding

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครองรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 4 ตัน
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดต่อชีวิต และร่างกายบุคคลภายนอก / คน (ไม่เกิน / ครั้ง)1,000,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
1,000,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
1.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก / ครั้ง2,500,000 บาท / ครั้ง1,000,000 บาท / ครั้ง
ความรับผิดชอบต่อรถยนต์ที่เอาประกัน
2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์ตามทุนประกัน / ครั้งตามทุนประกัน / ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก*5,000 บาท / ครั้ง5,000 บาท / ครั้ง
2.2 ความคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ตามทุนประกัน / ครั้งตามทุนประกัน / ครั้ง
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล / คน100,000 บาท / คน100,000 บาท / คน
3.2 ค่ารักษาพยาบาล / คน100,000 บาท / คน100,000 บาท / คน
3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท / ครั้ง200,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (คนขับรวมผู้โดยสาร)7 ที่นั่ง3 ที่นั่ง
3.4 เงินชดเชยรถใช้ระหว่างซ่อม (ไม่เกิน 3 ครั้ง /​ ปี)5,000 บาท / ครั้ง5,000 บาท / ครั้ง

*หมายเหตุ : กรณีผู้เอาประกั​นภัยแจ้งบริษัทฯ ทันทีที่เกิดเหตุ ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก(Deductible) 5,000 บาทต่อเหตุการณ์

ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
14
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

อายุ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

อายุรถ

 • อายุรถ 1 - 10 ปีนับจากปีจดทะเบียน (การนับปีจดทะเบียนให้นับปีที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรถเป็นปีที่ 1)
 • อายุรถ 1 - 5 ปีสามารถเลือกรับประกันซ่อมห้าง หรือซ่อมอู่ได้ อายุ 6 - 10 ปีรับประกัน เฉพาะซ่อมอู่เท่านั้น

อื่น ๆ

 • รับประกันเฉพาะรถเก๋งและกระบะ ยี่ห้อ รุ่น ตามที่ระบุไว้ในตารางค่าเบี้ยประกัน
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนการทำประกัน
 • แจ้งเคลมทันทีที่เกิดเหตุ(ทุกกรณี) ไม่เสียค่าเสี​ยหายส่วนแรก(Deductible) 5,000 บาท
เอกสาร
 • ใบคำขอเอาประกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนรถ หรือ สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ฉบับเดิม

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

คำถามที่พบบ่อย

Car Protect 1 รับรถอายุไม่เกินกี่ปี ?

รับรถอายุตั้งแต่ 1 - 10 ปี

 • รถอายุ 1 - 5 ปี สามารถเลือกซ่อมห้างหรืออู่ได้
 • รถอายุ 6 - 10 ปี ซ่อมอู่
Car Protect 1 จะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีใด ?

ค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท จะต้องจ่ายในกรณีที่เกิดเหตุทันที แล้วไม่โทรแจ้งเคลมทันทีที่เกิดเหตุ

อุปกรณ์ตกแต่งรถและอะไหล่ที่มีในรถยนต์ที่จะทำประกันภัย จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่ ?

กรมธรรม์จะคุ้มครองอุปกรณ์และอะไหล่ที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ซื้อมาจากโรงงานผลิตรถยนต์หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และอุปกรณ์เหล่านี้ยังอยู่กับตัวรถยนต์ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เกิดความเสียหาย ถูกโจรกรรม โดยจะเปลี่ยน ซ่อม หรือชดเชยค่าเสียหายให้ไม่เกิน 20,000 บาท

ค่าความเสียหายส่วนแรกคืออะไร ?

ความเสียหายส่วนแรก เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยประเภทของความเสียหายส่วนแรกและจำนวนที่ต้องจ่ายจะแสดงไว้ในตารางกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้​

ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการแจ้งเคลม ?

ใช้หลักฐานดังนี้

 • ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ
 • หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • สำเนาทะเบียนรถ

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left