ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525

ชีวิตดีๆ รับเงินคืนทุกปี
จ่ายเบี้ยแค่ 15 ปี
​คุ้มครองยาว 25 ปี​

คุ้มครองชีวิตสูงสุด 125%* (ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่​​ 15 - 25)


HtmlBlock
11
Padding

จุดเด่นโดนใจ

 

จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองยาว

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 15 ปี
แต่คุ้มครองนานถึง 25 ปี

 

การันตีเงินคืนทุกปี

รับเงินจ่ายคืนปีละ 1%*​
(สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 24)​​

 

ลดหย่อนภาษี มีเงินเหลือเก็บ

เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น​

หมายเหตุ :
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดประกัน

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

25 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

15 ปี

 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายเดือน, ราย​ 3 เดือน, ราย​​ ​​6 เดือน, รายปี​

​​
 

อายุที่รับประกันภัย

30 วัน - 70 ปี

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

150,000 บาท

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

ผลปร​ะ​โ​​ยชน์


​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง​


​​
​​ ​

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

ผู้ให้บริการประกัน​

บริษัทรับประกันชีวิต

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ​

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ​

  • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์​
  • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.2551
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ​ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเพื่อสะสมทรัพย์ 1525Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
61
Padding

คำถามที่พบบ่อย​


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
51
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
เงื่อนไขความคุ้มครอง
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
60
Padding
คำถามที่พบบ่อย​
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding

​คู่มือในการซื้อประกันภัย​

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
Black
Middle|Left
Left