สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์

แนะนำพิเศษ รีไฟแนนซ์บ้านกับ KBank

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ สำหรับลูกค้ารายได้สูง
วันนี้ - 28 ธ.ค. 66

กู้ผ่านง่าย ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยพิเศษ 3.65% ต่อปี นาน 3 ปี กู้เพิ่มได้สูงสุด 100%

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ เฉพาะบ้านในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร
วันนี้ - 29 ธ.ค. 66

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินรีไฟแนนซ์บ้าน 3.15% ปีแรก วงเงินกู้เพิ่มติดโซลาร์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 แรก 4.09% กู้ได้ 100% ของราคาประเมิน

ได้กู้เงินเพิ่ม ดอกเบี้ยถูกสุดๆ

Refinance Super Save 2021
15 ก.พ. 64 – 31 พ.ค. 64

ผ่อนสบายสุดๆ กับทางเลือกผ่อนต่ำปีแรกเพียงล้านละ 3,900 บาท/เดือน
อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.60% พร้อมรับวงเงินกู้สูงสุด 100%
ของราคาประเมิน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษแคมเปญ
Refinance Super Save 2021
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
ทำประกันตามเงื่อนไข MRR - 2.37% MRR - 1.50% 3.60% 4.16%
อัตราดอกเบี้ยทำประกันตามเงื่อนไข
ปีที่ 1-3MRR - 2.37%
หลังจากนั้น
จนตลอดอายุสัญญา
MRR - 1.50%
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
3.60%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา
(20 ปี)
4.16%
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ สำหรับลูกค้ารายได้สูง
วันนี้ - 28 ธ.ค. 66

กู้ผ่านง่าย ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยพิเศษ 3.65% ต่อปี นาน 3 ปี กู้เพิ่มได้สูงสุด 100%

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะ
 • พนักงานประจำรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป ได้ทุกหลักประกัน ทุกประเภทที่อยู่อาศัย
 • ผู้ประกอบการรายได้ตั้งแต่ 70,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป ได้ทุกหลักประกัน ทุกประเภทที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ย แบบที่ 1: ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไข

อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)
วงเงินรีไฟแนนซ์ : วงเงินกู้สินเชื่อบ้าน (Home Loan) ที่มีจำนวนเท่ากับยอดหนี้คงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม MRR - 3.65% MRR - 1.00% 3.65% 5.25%
วงเงินกู้เพิ่ม : วงเงินกู้เพิ่มเติมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคล เพิ่มเติมจากยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
ใช้จ่ายทั่วไป MRR - 1.00% MRR - 1.00% 6.30% 6.30%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
scroll

อัตราดอกเบี้ย แบบที่ 2: ไม่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไข

อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)
วงเงินรีไฟแนนซ์ : วงเงินกู้สินเชื่อบ้าน (Home Loan) ที่มีจำนวนเท่ากับยอดหนี้คงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม MRR - 3.40% MRR - 1.00% 3.90% 5.35%
วงเงินกู้เพิ่ม : วงเงินกู้เพิ่มเติมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคล เพิ่มเติมจากยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
ใช้จ่ายทั่วไป MRR - 1.00% MRR - 1.00% 6.30% 6.30%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
scroll
 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.30% (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) : คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลากู้ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี

หมายเหตุ :

 • กรณีลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ย แบบที่ 1 จะต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (MRTA) ตามเงื่อนไขดังนี้
  • ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงิน สินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาการกู้
  • ทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลาการกู้
 • กำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สิน เท่ากับ MRR–1.00% ตลอดระยะเวลาการกู้
 • อัตราดอกเบี้ยแคมเปญนี้ใช้ได้กับหลักประกันทุกประเภท
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดและการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ระยะเวลาโครงการ : สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 และจดจำนองภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ เฉพาะบ้านในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร
วันนี้ - 29 ธ.ค. 66

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินรีไฟแนนซ์บ้าน 3.15% ปีแรก วงเงินกู้เพิ่มติดโซลาร์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 แรก 4.09% กู้ได้ 100% ของราคาประเมิน

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์

เฉพาะบ้านในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
กลุ่มรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)
วงเงินรีไฟแนนซ์ : วงเงินกู้สินเชื่อบ้าน (Home Loan) ที่มีจำนวนเท่ากับยอดหนี้คงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม MRR -3.15% MRR -1.00% 4.15% 5.46%
วงเงินกู้เพิ่ม : วงเงินกู้เพิ่มเติมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคล รวมถึงติดตั้งโซลาร์ รูฟ เพิ่มเติมจากยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
ใช้จ่ายทั่วไปและติดตั้งโซลาร์รูฟ เดือนที่ 1 - 3 = 0%
เดือนที่ 4 - 36 = MRR -2.84%
MRR -1.00% 4.09% 5.41%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
scroll

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
กลุ่มรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ปีที่ 1 ปีที่ 2 - 3 หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)
วงเงินรีไฟแนนซ์ : ววงเงินกู้สินเชื่อบ้าน (Home Loan) ที่มีจำนวนเท่ากับยอดหนี้คงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม MRR - 4.15% MRR - 2.58% MRR - 1.00% 4.20% 5.45%
วงเงินกู้เพิ่ม : วงเงินกู้เพิ่มเติมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคล รวมถึงติดตั้งโซลาร์ รูฟ เพิ่มเติมจากยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
ใช้จ่ายทั่วไปและติดตั้งโซลาร์รูฟ เดือนที่ 1 - 3 = 0%
เดือนที่ 4 - 36 = MRR -2.84%
MRR -1.00% 4.09% 5.41%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
scroll

พิเศษสำหรับกรณีที่ Refinance เพื่อติดตั้ง Solar Roof

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.30% (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) : คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลากู้ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี

หมายเหตุ :

 • เฉพาะของโครงการหมู่บ้านของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 887
 • ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดภายหลังจดจำนอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ มีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดและการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ระยะเวลาโครงการ : สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 - 29 ธันวาคม 2566 และจดจำนองภายหลักประกันในวันที่ 31 มกราคม 2567

คำนวณวงเงินกู้สินเชื่อบ้าน
รีไฟแนนซ์ เบื้องต้น

Error Msg.

หมายเหตุ :

 • ผลการคำนวณเป็นการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ผลการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

ขั้นตอนการสมัคร
สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์

ยื่นเอกสารครบ
รอผลอนุมัติเบื้องต้น

สำรวจและประเมิน
ราคาหลักประกัน

ธนาคารแจ้ง
ผลการอนุมัติสินเชื่อ

นัดวันไถ่ถอน
จากธนาคารเดิม

ทำสัญญาและ
จดจำนอง ณ กรมที่ดิน

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติผู้กู้
 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้กู้

เอกสารประกอบการสมัคร

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • รายได้สุทธิรวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งผู้กู้หลักและผู้ร่วม (ทั้งกรณีกู้เดี่ยวและกู้ร่วม)
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุงานรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
เอกสารการเงิน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สลิปโบนัส (ถ้ามี)
 • กรณีมีรายได้อื่นที่นอกเหนือจากเงินเดือนต้องยื่นเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
เอกสารหลักทรัพย์
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม
 • ใบเสร็จการผ่อนค่างวดเดือนล่าสุด

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • รายได้สุทธิรวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งผู้กู้หลักและผู้ร่วม (ทั้งกรณีกู้เดี่ยวและกู้ร่วม)
 • ประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
เอกสารการเงิน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ
เอกสารหลักทรัพย์
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม
 • ใบเสร็จการผ่อนค่างวดเดือนล่าสุด

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • รายได้สุทธิรวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งผู้กู้หลักและผู้ร่วม (ทั้งกรณีกู้เดี่ยวและกู้ร่วม)
 • ประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
เอกสารการเงิน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ
เอกสารหลักทรัพย์
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม
 • ใบเสร็จการผ่อนค่างวดเดือนล่าสุด

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คำถามที่พบบ่อย

ชาวต่างชาติสามารถรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยได้หรือไม่ ?

ชาวต่างชาติ ที่สามารถกู้สินเชื่อบ้านได้ ต้องมีใบต่างด้าว หรือ ทะเบียนบ้าน ทร.14 (เล่มสีน้ำเงิน) หรือ ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยยื่นขอเงินกู้และถือกรรมสิทธิ์ได้เฉพาะห้องชุด แต่ต้องตรวจสอบสัดส่วนการถือครองกรรมสิทธิ์
ของชาวต่างชาติ
ตามที่กฎหมายกำหนดกับเจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุดก่อนการยื่นกู้ กรณีมีเพียงใบ work permit อย่างเดียว ไม่สามารถขอกู้ได้

ข้าราชการบำนาญ / เกษียณอายุสามารถรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยได้หรือไม่ ?

ข้าราชการเกษียณอายุสามารถกู้ได้

 • เงื่อนไข : ผู้กู้อายุต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เอกสารเพิ่มเติม :
  1. ใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญ
  2. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
รีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยร่วมกับใครได้บ้าง ได้สูงสุด
กี่คน ?

ผู้กู้สามารถกู้ร่วมได้สูงสุด 3 คน โดยผู้กู้ร่วมจะต้องมีความสัมพันธ์กัน รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน และบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน
(กรณีกู้ร่วมแบบมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน ให้ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม
ถือกรรมสิทธิ์หลักประกัน
ร่วมกัน)

เอกสารที่ใช้ในการรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยมีอะไรบ้าง ?

สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารและการสมัครได้ที่ รายละเอียดการสมัคร

หากไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยได้หรือไม่ ?

ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถกู้ได้ สามารถใช้เอกสารแทนสลิปเงินเดือนดังนี้:

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ
 • ใบ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
ทำงานมาแล้วกี่เดือนถึงรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยได้ ?

ผู้มีรายได้ประจำ อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

อาชีพอิสระ : ประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เจ้าของกิจการ : ประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

มีรายได้เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย มีสิทธิพิเศษอะไรบ้าง ?

สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทยจะได้รับดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านอัตราพิเศษ และใช้เอกสารการยื่นกู้น้อยกว่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม K-Payroll

หลักประกันชนิดใดรีไฟแนนซ์ได้บ้าง ?

ประเภทหลักประกันที่สามารถรีไฟแนนซ์ได้ ได้แก่ บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารพาณิชย์ ไม่รวมที่ดินเปล่า

ระหว่างผ่อนบ้านกับธนาคาร หากในระหว่างผ่อนชำระ มีหนี้เพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากสินเชื่อบ้าน สามารถรีไฟแนนซ์ได้หรือไม่ ?

สามารถรีไฟแนนซ์ได้ ธนาคารจะไม่พิจารณาหนี้ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากสินเชื่อบ้าน ณ ปัจจุบันในกรณีที่ผู้กู้ต้องการรีไฟแนนซ์ด้วยยอดผ่อนเท่าเดิม ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร

รีไฟแนนซ์บ้านต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านหรือไม่ ?

ทางธนาคารไม่ได้มีข้อบังคับในการให้ลูกค้าทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน และการทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านไม่เกี่ยวข้องต่อการอนุมัติสินเชื่อใดๆ โดยแนะนำว่าผู้ขอสินเชื่อบ้านควรทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านเพื่อจะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร อีกทั้งยังได้รับสิทธิ์ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในกรณีที่กู้สินเชื่อบ้านกับทางธนาคาร

ถ้าปัจจุบันมีสินเชื่อบ้านกับทางธนาคารอยู่แล้ว สามารถขอรีไฟแนนซ์บ้านอีกหลังที่มีอยู่กับธนาคารอื่นได้หรือไม่ ?

ผ่อนสินเชื่อบ้านกับธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้วสามารถรีไฟแนนซ์บ้านอีกหลังที่มีอยู่กับธนาคารอื่นได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของลูกค้า และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร เช่น ในกรณีการกู้บ้านหลังที่สอง หากลูกค้าผ่อนหลังแรกไม่ถึง 2 ปี ได้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 80 % ของราคาประเมินหลักประกัน

วงเงินรีไฟแนนซ์เริ่มต้นที่กี่บาท ?

วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป

วงเงินรีไฟแนนซ์สูงสุดได้กี่บาท ?

ให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาการกู้สูงสุดเป็นเท่าไร ?

กู้ได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

รีไฟแนนซ์มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการรีไฟแนนซ์ มีดังนี้

 1. ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้
 3. ค่าอากร 0.05% ของวงเงินกู้
 4. ค่าประกันอัคคีภัย (เป็นไปตามอัตราค่าบริการของบริษัทที่ลูกค้าใช้บริการ)
ควรยื่นรีไฟแนนซ์ตอนไหน ?

หากบ้านหรือหลักประกันมีการผ่อนมาใกล้ครบ 3 ปีหรือ 3 ปีขึ้นไป สามารถยื่นสมัครรีไฟแนนซ์ได้

วงเงินสินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ สามารถกู้ส่วนต่างได้หรือไม่ ?

การรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยมายังธนาคารกสิกรไทยสามารถกู้เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร

สามารถกู้ตกแต่งได้หรือไม่ ?

ไม่ได้

ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?

สามารถศึกษารายละเอียดดอกเบี้ยได้ที่ ข้อมูลตารางดอกเบี้ย

รีไฟแนนซ์แล้วดอกเบี้ยน้อยลงไปกี่บาท ?

ท่านสามารถคำนวณจำนวนเงินที่ลดลงไปจากการรีไฟแนนซ์ในเบื้องต้นได้ที่ เครื่องมือคำนวณเบื้องต้น

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกหรือไม่ ?

ธนาคารจะกำหนดให้ผู้กู้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก และคิดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกวัน จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด ประกอบไปด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารกำหนด รวมกับจำนวนเงินต้นที่คงเหลือ ซึ่งธนาคารจะนำเงินต้นที่เหลืออยู่มาเป็นฐานเพื่อคำนวณดอกเบี้ย ดังนั้น ยิ่งเงินต้นเหลือมากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยในงวดถัดไปก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น

หากต้องการทราบสถานะการสมัครต้องทำอย่างไร ?

สามารถติดตามสถานะการสมัครได้โดยติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการท่าน หรือติดต่อ K-Contact Center 02-8888888

สามารถปิดวงเงิน / ไถ่ถอน / โปะเงินกู้ได้หรือไม่ ?

ผู้กู้สามารถจ่ายค่างวดเพิ่มจากค่างวดปกติได้ตามที่ต้องการ และสามารถปิดวงเงินทั้งหมดหรือไถ่ถอนหลักประกันได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ยกเว้นในกรณีไฟแนนซ์ไปธนาคารอื่นจะต้องผ่อนชำระกับธนาคารไม่ต่ำกว่า 3 ปี

ชำระค่างวดได้ทางช่องทางใดบ้าง ?

โดยปกติแล้ว ทางธนาคารได้ทำการหัก ค่างวดสินเชื่อบ้าน ผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ

หากต้องการชำระค่างวดเพิ่มเติม สามารถชำระผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 • K PLUS ดูขั้นตอนโดยละเอียด

 • ชำระค่างวดที่สาขาใกล้คุณ
  ลูกค้าสามารถไปดำเนินการเอง โดยนำบัตรประชาชนและแจ้งเลขบัญชีสินเชื่อบ้านต่อเจ้าหน้าที่ได้เลย

สาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888 กด 887
back to top icon