Middle|Left Green

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+

​คุ้มครองทั้งรถเรา และคู่กรณี
เบี้ยประกันภัยราคาเดียว

HtmlBlock
11
Padding
 
 

จ่ายเบี้ยเพียง 6,800 บาท / ปี คุ้มครองรถถึง 120,000 บาท / ครั้ง

ครอบคลุมค่าเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน ทั้งของคุณและคู่กรณี

หมายเหตุ: กรณีชนกับยานพาหนะทางบก


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

สะดวก รวดเร็ว กับบริการรับงานซ่อมด้วยอู่ออนไลน์

ผ่านอู่คู่สัญญาที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศ


Black
Middle|Left
Left
None
13
Padding
 

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
บนท้องถนน

ครอบคลุมทุกจังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
14
Padding

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
​รถเก๋งรถกระบะรถตู้
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง(​คนขับรวมผู้โดยสาร)5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง
1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดต่อชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอก ต่อคน1,000,000 บาท / คน
1.2 ความรับผิดต่อชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง10,000,000 บาท / ครั้ง
1.3 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง1,000,000 บาท / ครั้ง
2.ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน
2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์120,000 บาท / ครั้ง
2.2 สูญหาย / ไฟไหม้ -
3.ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000 บาท / คน
3.2 ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท / ครั้ง
เบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท)6,800 บาท

หมายเหตุ

 • ลักษณะการใช้รถยนต์ที่เอาประกันภัย ต้องไม่ใช้เพื่อรับจ้างหรือให้เช่า
 • ไม่รับประกันรถยนต์นำเข้า
 • รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

คำถามที่พบบ่อย

Car Protect 3+ ให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือไม่ ?

Car Protect 3+ ไม่มีความคุ้มครองภัยน้ำท่วม

Car Protect 3+ คุ้มครองในกรณีที่รถหายหรือไฟไหม้หรือไม่ ?

Car Protect 3+ ไม่มีความคุ้มครองรถหายหรือไฟไหม้

ผู้เอาประกันภัยมีความคุ้มครอง Car Protect 3+ ประสบเหตุยางรถยนต์ระเบิดระหว่างทาง ทำให้รถพลิกคว่ำ ประกันภัยรถยนต์ Car protect 3+ จะให้ความคุ้มครองหรือไม่ ?

ไม่คุ้มครอง เพราะเหตุที่เกิดไม่มีคู่กรณี หรือไม่ได้เกิดจากการชนกันระหว่างยานพาหนะทางบก​

ประกันประเภท Car Protect 3+ เกิดอุบัติเหตุโดนรถคันอื่นชน แล้วขับหนีไปไม่ทราบทะเบียนรถ ทางบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบความเสียหายรถประกันหรือไม่ ?

แผนประกันภัย Car Protect 3+ ให้ความคุ้มครองรถเอาประกันกรณีรถชนกับรถเท่านั้นและต้องสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้ว่าเป็นรถของใคร หมายเลขทะเบียนรถ และยี่ห้อใด ถึงจะได้รับความคุ้มครอง โดยจะต้องไปแจ้งความและให้ตำรวจเรียกคู่กรณีมาเจรจาก่อน ถ้าสรุปได้ว่าใครถูกหรือผิด ประกัน Car Protect 3+ จึงจะเริ่มทำงาน

ผู้เอาประกันภัยสามารถแยกจากคู่กรณีหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุได้เลยหรือไม่ ?

บริษัทฯ มีคำแนะนำดังนี้

กรณีที่ 1 เคลื่อนย้ายรถได้ และไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่สำรวจภัย ถ้า

 • รถประกันและรถคู่กรณี มีประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ทั้งคู่
 • ลักษณะการเกิดเหตุชัดเจน ทราบฝ่ายถูก / ผิด และฝ่ายผิดยินยอมรับผิด
 • ทั้งสองฝ่ายมีใบยืนยันการเกิดเหตุ (ซึ่งแนบอยู่ในซองกรมธรรม์) และสามารถกรอกข้อมูลได้ครบถ้วน แล้วแลกเปลี่ยนเอกสารกับคู่กรณี เพื่อนำใบยืนยันการเกิดเหตุที่แลกเปลี่ยนกับคู่กรณีมาติดต่อบริษัทประกันภัยของตนเองภายหลัง

หมายเหตุ

ต้องมีครบทุกข้อที่กล่าวมาด้านบน มิใช่แค่ข้อใดข้อหนึ่ง

กรณีที่ 2 เคลื่อนย้ายรถได้ แต่ต้องรอเจ้าหน้าที่สำรวจภัย หาก

 • ลักษณะการเกิดเหตุชัดเจน ทราบฝ่ายถูก / ผิด และฝ่ายผิดยินยอมรับผิด
 • ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

กรณีที่ 3 ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ และต้องรอเจ้าหน้าที่สำรวจภัย เมื่อ

 • ลักษณะการเกิดเหตุไม่ชัดเจน และไม่มีฝ่ายใดรับผิด
 • มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการแจ้งเคลม ?

ใช้หลักฐานดังนี้

 • ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ
 • หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • สำเนาทะเบียนรถ

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left