Middle|Left White

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​บริการ NDID ​​

บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล​​

​​( อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย ​​)​​​

​​
 
HtmlBlock
11
Padding

จุดเด่น

 ​

ลงทะเบียน​บริการได้ง่ายๆ
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

 

ปลอดภัย มั่นใจ
ไม่โดนสวมรอย

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน​

( อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย )

โดยผู้สนใจลงทะเบียนบริการยืนยันตัวตนต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 
 

มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ไม่มีรายชื่อ​​ออยู่ใน Thailand / UN Sanction List

 
 

เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัตรเครดิต หรือบัตรเงินด่วน และต้องเป็นผู้ใช้บริการ K PLUS

 
 

ลงทะเบียนผ่านช่องทางบริการ K PLUS เท่านั้น โดยสามารถผูก NDID ได้กับ K PLUS เพียง 1 เบอร์เท่านั้น

 
 

ลงทะเบียนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดทำการของธนาคาร)


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

ขั้นตอนลงทะเบียนบริการ NDID

 • ขั้นตอนที่ 1
 • ขั้นตอนที่ 2
 • ขั้นตอนที่ 3
 •  
   
   

  เข้าสู่ระบบ K PLUS โดยเลือกเมนู “บริการอื่น” และเลือก “บริการ NDID”

   
   
   

  เลือก “ลงทะเบียน/แก้ไข”

   
   
   

  เลือก “ลงทะเบียน”

 • อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียน
  แล้วเลือก “ยอมรับ”
  หมายเหตุ : หากระบบแจ้งเตือนให้ลูกค้า
  นำบัตรประชาชนไปยังจุดยืนยันตัวตน

  อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอถ่ายรูป
  แล้วเลือก “ยอมรับ”

  พร้อมทั้งถ่ายรูป selfie

  หลังจากนั้นระบบจะทำการเปรียบเทียบใบหน้า


Black
Middle|Left
Left

​​

HtmlBlock
41
Padding

ขั้นตอนการใช้บริการ NDID

 • ขั้นตอนที่ 1
 • ขั้นตอนที่ 2
 • ขั้นตอนที่ 3
 • พร้อมทั้งกด “PIN K PLUS” เพื่อยืนยันทำรายการ”

  อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอถ่ายรูป แล้วเลือก “ยอมรับ”

  “ถ่ายรูป” เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมนั้น

  ระบบทำการเปรียบเทียบใบหน้า

 •  
   
   

  กรุณาตรวจสอบข้อมูล พร้อมยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่องค์กรต้นทางที่ลูกค้าได้ทำการขอใช้บริการ

   
   
   

  เลือก “ยอมรับ”

   
   
   

  หลังจากนั้นระบบแจ้งผลการส่งข้อมูลเรียบร้อย


Black
Middle|Left
LeftHtmlBlock
51
Padding

ขั้นตอนยกเลิกบริการ NDID

 • ขั้นตอนที่ 1
 • ขั้นตอนที่ 2
 •  
   
   

  เข้าสู่ระบบ K PLUS โดยเลือกเมนู “บริการอื่น” และเลือก “บริการ NDID”

   
   
   

  เลือก “ลงทะเบียน / แก้ไข”

   
   
   

  พร้อมอ่านเงื่อนไขการลงทะเบียน แล้วเลือก “ยกเลิกบริการ”

   
   
   

  ยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียน โดยเลือก “ยืนยัน”

 • ระบบแจ้งกำลังดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียน

  ระบบแจ้งเตือนผลการยกเลิกสำเร็จ

  ยกเลิก NDID สำเร็จ


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
61
Padding

คำถามที่พบบ่อย

บริการเอ็นดีไอดี (NDID) คืออะไร ?

การบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัครหรือใช้บริการต่างๆ ซึ่งเป็นได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสมัครบริการต่างๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาหรือสำนักงานเพื่อทำการแสดงตนสำหรับสมัครบริการ

ผู้สนใจใช้บริการต้องทำอย่างไร ?

ผู้สนใจใช้บริการ NDID สามารถลงทะเบียนกับธนาคารที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่ โดยเงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกำหนด

ลงทะเบียนและใช้บริการ NDID มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และใช้บริการ

บริการ NDID ปลอดภัยหรือไม่ ?

เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท National Digital ID

ข้อพึงระวังในการใช้บริการ NDID มีอะไรบ้าง ?

หากผู้ใช้บริการได้รับ Notification สำหรับยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดใช้บริการต้นทางที่ลูกค้าได้ทำการสมัครไว้

กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถลงทะเบียนบริการ NDID ได้ โดยระบบแจ้งเตือนให้ลูกค้านำบัตรประชาชนไปยังจุดยืนยันตัวตน ลูกค้าสามารถดูจุดยืนยันตัวตนที่ไหนได้บ้าง ?

ลูกค้าสามารถนำบัตรประชาชนไปยังจุดยืนยันตัวตน (K CHECK ID) ได้แก่ สาขา หรือ ตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย

ลูกค้าสามารถตรวจสอบว่าได้ลงทะเบียนบริการ NDID ได้อย่างไร ?

ลูกค้าสามารถตรวจสอบว่าได้ลงทะเบียนบริการ NDID แล้ว ที่เมนูบริการ NDID ใน K PLUS

หากลูกค้าได้ลงทะเบียนบริการ NDID เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียน

หากลูกค้าลงทะเบียนบริการ NDID ที่ K PLUS เบอร์อื่น ระบบจะแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนกับเบอร์ที่ท่านได้ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนบริการ NDID เมื่อได้รับคำขอจาก Application อื่น ?

กรณีลูกค้าเลือกยืนยันตัวตนกับทางธนาคาร แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนบริการ NDID กับทางธนาคาร ลูกค้าจะได้การแจ้งเตือนสำหรับการลงทะเบียนบริการ NDID และหากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อยืนยันตัวตน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • การแจ้งเตือนครั้งที่ 1 : หลังลูกค้าเลือกยืนยันตัวตนกับธนาคารกสิกรไทยที่ Application อื่น และระบบตรวจสอบว่าลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ ลูกค้าจะได้รับแจ้งเตือนเพื่อให้ลงทะเบียนบริการ NDID โดยให้ลูกค้ากดที่คำแจ้งเตือน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน
 • การแจ้งเตือนครั้งที่ 2 : หลังลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะได้รับแจ้งเตือนว่าระบบลงทะเบียนบริการ NDID สำเร็จ
 • การแจ้งเตือนครั้งที่ 3 : แจ้งเตือนเพื่อให้ยืนยันตัวตน โดยลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการยืนยันตัวตนที่การแจ้งเตือน (Notifications) บนรูปกระดิ่ง ด้านขวา-บน โดยเลือกยืนยันตัวตนตามคำขอที่ลูกค้าได้ดำเนินการไว้
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
จุดเด่น
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
คุณสมบัติผู้สมัคร
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
ขั้นตอนลงทะเบียน
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
ขั้นตอนการใช้

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding
ขั้นตอนยกเลิก
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
60
Padding
คำถามที่พบบ่อย​
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left