บริการ K Connect - Supply Chain​

เอกสารบริการ K Connect - Supply Chain​

เอกสารดาวน์โหลด
​คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT - Supply Chain) สำหรับผู้ซื้อสินค้า (Buyer) ที่เป็นผู้ชำระเงินให้กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)122 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT - Supply Chain) สำหรับผู้ซื้อสินค้า (Buyer) ที่เป็นผู้ชำระเงินให้กับ บริษัท ไทยสมายแอร์เวย์ จำกัด102 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT - Supply Chain) สำหรับผู้ซื้อสินค้า (Buyer) ที่เป็นผู้ชำระเงิน149 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT - Supply Chain) สำหรับผู้ขายสินค้า (Supplier)155​ KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT - Supply Chain) สำหรับผู้ขาย (Sponsor)155​ KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการรับแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT - Supply Chain) สำหรับผู้ซื้อ (Sponsor)155​ KB