บริการผ่าน K-BIZ Contact Center

​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​โทร. 02-8888822 แล้วทำตามขั้นตอน

บริการด้านบัญชี ​กด1
 • กด1ขอรายการเดินบัญชีผ่านแฟกซ์
 • กด2รับฟังยอดเงินในบัญชีเงินฝาก
 • กด3 โอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันของท่าน
 • กด4ขอรายการเดินบัญชีสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีผ่านแฟกซ์
 • กด5รับฟังยอดเงินในบัญชีสินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี
 • กด6สอบถามรหัสการทำรายการ
 • กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่
บริการด้านเช็ค​กด2
 • กด1สอบถามข้อมูลเช็คสั่งจ่าย
 • กด0​ติดต่อเจ้าหน้าที่
บริการร้านค้ารับบัตรกด3
 • กด1สอบถามข้อมูล แจ้งปัญหาการทำรายการ
 • กด2สอบถามการใช้งานและแจ้งปัญหาเครื่อง EDC
 • กด3สอนถามการใช้งานและแจ้งปัญหา MPOS
 • กด4ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เงื่อนไขและรายละเอียดลูกค้า
 • กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่
บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์กด4
 • กด1สอบถามข้อมูล แจ้งปัญหาการทำรายการ
 • กด2ปลดล็อคหรือขอรหัสผ่านใหม่
 • กด3แนะนำหรือสอนการใช้งานผลิตภัณฑ์
 • กด4ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เงื่อนไข และรายละเอียดลูกค้า
 • กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่
บัตรเครดิตนิติบุคคล และบัตรเพื่อธุรกิจต่างๆกด5
 • กด1อายัดบัตร
 • กด2สอบถามข้อมูล แจ้งปัญหาการทำรายการ
 • กด3 เปิดใช้บริการบัตร
 • กด4ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เงื่อนไขและรายละเอียดลูกค้า
 • กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่
บริการด้านสินเชื่อ และ หนังสือค้ำประกันกด6
 • กด1ขอรายการเดินบัญชีสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีผ่านแฟกซ์
 • กด2รับฟังยอดเงินในบัญชีสินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี
 • กด3สอบถามข้อมูล แจ้งปัญหาการทำรายการ
 • กด4แจ้งปัญหาเอกสารด้านสินเชื่อ
 • กด5ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เงื่อนไข และรายละเอียดลูกค้า
 • กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่
สายด่วนร้องเรียนกด9
ติดต่อเจ้าหน้าที่กด0
 • กด1บริการร้านค้ารับบัตร ​(บริการอื่นๆ กรุณารอสักครู่)​
เมนูลัด
 • กด885ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยรหัสบริษัท
 • กด886ชำระภาษีอากรให้กับกรมสรรพากร
 • กด888กด1 เปิดใช้รหัสโทรศัพท์สำหรับบริการ K-Contact Center
 • กด888กด2 เปลี่ยนแปลงรหัสโทรศัพท์
 • กด888กด3 ขอรหัสโทรศัพท์ใหม่
 • กด888กด4 ยกเลิกรหัสโทรศัพท์
​เงื่อนไขการใช้บริการ​
 • นิติบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และสมัครใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย
 • การโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเองภายในธนาคารกสิกรไทยที่ได้ผูกบัญชีไว้ สามารถโอนได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้งต่อวัน
 • การโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปบัญชีกระแสรายวัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่านเช็ค จะต้องทำรายการก่อนเวลา 15:30 น.
 • การสั่งซื้อสมุดเช็คผ่านระบบอัตโนมัติ สามารถสั่งได้สูงสุด 30 เล่มต่อครั้งต่อวัน
 • การขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง จะสามารถเรียกข้อมูลได้ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษต่อครั้งต่อวัน
 • การขอเอกสาร/หลักฐานทาง FAX​ สามารถทำรายการที่เครื่องโทรสาร หรือโทรศัพท์ธรรมดา และระบุหมายเลข FAX ต้องการ
 • เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 06:00 น.- 22:00 น.