บริการผ่าน K BIZ Contact Center

​​​​​​โทร. 02-8888822 แล้วทำตามขั้นตอน​

เลือกภาษา

 • ภาษาไทย กด 1
 • ภาษาอังกฤษ กด 2
 • ภาษาจีน กด 3
 • ภาษาญี่ปุ่น กด 4

เลือกเมนูที่ต้องการติดต่อ

บริการด้านบัญชี กด1
บริการข้อมูลเช็คสั่งบริการด้านเช็ค บริการ K BIZ และ K PLUS SME กด2
 • กด1สอบถามข้อมูลเช็คสั่งจ่าย
 • กด2สอบถามข้อมูลบริการ หรือสอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ K BIZ / K PLUS SME
 • กด3ปลดล็อค ขอรหัสผ่านใหม่ / ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 • กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่
บริการร้านค้ารับบัตรกด3
 • กด1สอบถามข้อมูล แจ้งปัญหา การทำรายการ
 • กด2สอนการใช้งาน แจ้งปัญหา เครื่อง EDC (Vendor)
 • กด3สอนการใช้งาน แจ้งปัญหา MPOS
 • กด4ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล / เงื่อนไข / รายละเอียดลูกค้า
 • กด6ติดต่อเจ้าหน้าที่ (Hidden)
 • กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่
บริการ Cash Management และ Trade Financeกด4
 • กด1สอบถามข้อมูล / แจ้งปัญหาการทำรายการ
 • กด2ปลดล็อค ขอรหัสผ่านใหม่
 • กด3แนะนำหรือสอนการใช้งาน ผลิตภัณฑ์
 • กด4ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล / เงื่อนไข / รายละเอียดลูกค้า
 • กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่
บัตรเครดิตนิติบุคคล และบัตรเพื่อธุรกิจต่างๆกด5
 • กด1อายัดบัตร
 • กด2สอบถามข้อมูล / แจ้งปัญหา / การทำรายการ
 • กด3เปิดใช้บริการบัตร
 • กด4ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล / เงื่อนไข / รายละเอียดลูกค้า
 • กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่
บริการด้านสินเชื่อ และหนังสือค้ำประกัน LIกด6
 • กด1สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ ลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • กด3สอบถามข้อมูล / แจ้งปัญหาการทำรายการ
 • กด4แจ้งปัญหาเอกสารธนาคาร
 • กด5ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล / เงื่อนไข / รายละเอียดลูกค้า
 • กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ​นิ​ติบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ / หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และสมัครใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย
 • การโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเองภายในธนาคารกสิกรไทยที่ได้ผูกบัญชีไว้ สา​มารถโอนได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้งต่อวัน
 • การโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปบัญชีกระแสรายวัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่านเช็ค จะต้องทำรายการก่อนเวลา 15:30 น.
 • การสั่งซื้อสมุดเช็คผ่านระบบอัตโนมัติ สามารถสั่งได้สูงสุด 30 เล่มต่อครั้งต่อวัน
 • การขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง จะสามารถเรียกข้อมูลได้ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษต่อครั้งต่อวัน
 • เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 06:00 น. - 22:00 น.​