บริการหนังสือ​​ค้ำประกันบนอินเตอร์เน็ต
K CONNECT-LG​

ระบบบริหารหนังสือค้ำประกันบน Website ช่วยลดการเดินทางและการรอคิวที่สาขา

InvisibleSectionName
10
Padding

จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
Padding
 

​รู้ทุกความเคลื่อนไหว

ดูวงเงินคงเหลือ เช็คสถานะได้ทุกขั้นตอน พร้อมเรียกดูและดาวน์โหลดรายงานจากระบบได้Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

รวดเร็ว และถูกต้อง

ส่งคำสั่งขอออก LG โดยตรงผ่านระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา ให้คุณทราบหมายเลข LG ก่อนรับฉบับจริงเมื่อตรวจฉบับร่างผ่าน สามารถตรวจและแก้ไขจากฉบับร่างก่อนออกฉบับจริงได้

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 

​มั่นใจได้ในความปลอดภัย

ด้วยระบบความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานสากล

​​​

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left