Top|Left Green

สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อกสิกรไทยแบบคู่ค้าหลายราย

​​​​​​​วงเงินหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการให้คู่ค้าตามที่กำหนด​


 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding

​​​​​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 

เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปซื้อสินค้าก่อน แล้วชำระเงินทีหลัง ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ต่อเนื่อง

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

ธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ก็กู้สบาย

หลักทรัพย์ค้ำประกันและอัตราดอกเบี้ยดีกว่าสินเชื่อทั่วไป

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 

ต้องใช้เงินเมื่อไหร่ เบิกวงเงินออนไลน์ได้ทันที

สะดวกยิ่งกว่า เพราะสามารถชำระเงินให้คู่ค้าทางอินเทอร์เน็ตได้ พร้อมตรวจสอบผลทันที หรือจะตั้งเวลาล่วงหน้าก็ทำได้

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
14
Padding
 
 
 

ไม่พลาดทุกธุรกรรมทางการเงิน ด้วย E-Report

ตรวจสอบรายการธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วย E-Report บริการพิเศษที่จะส่งรายงานธุรกรรมไปยังอีเมลที่แจ้งไว้

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
15
Padding
 

​ระ​​บบความปลอดภัยรัดกุม

ด้วยฟังก์ชั่นกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน และระบบลงทะเบียนก่อนชำระเงินให้คู่ค้า

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
17
Padding

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อกสิกรไทยแบบผู้ค้าหลายรายคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร ?

สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อกสิกรไทยแบบผู้ค้าหลายรายคือ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นแบบทบทวนปีต่อปี มีวัตถุประสงค์การเบิกใช้วงเงินเพื่อซื้อสินค้า และ / หรือ ชำระเงินให้กับผู้ขายที่ธนาคารกำหนดไว้

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. สามารถนำสินเชื่อที่ได้รับไปชำระเงินให้ผู้ขายเร็วขึ้น เพื่อรับส่วนลดเงินสดที่มากกว่าดอกเบี้ยธนาคาร
 2. ได้รับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเงื่อนไขวงเงิน ​และหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ดีกว่าสินเชื่อทั่วไป ทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง
 3. เบิกใช้วงเงินได้สะดวกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 4. ได้วงเงินและเทอมการหมุนเวียนตามความต้องการจริงของธุรกิจ
สินเชื่อประเภทนี้เหมาะสำหรับธุรกิจประเภทใดบ้าง ?

สินเชื่อประเภทนี้เหมาะกับลูกค้าธุรกิจที่เป็นผู้ซื้อสินค้ามาเพื่อผลิตหรือจำหน่ายโดยซื้อสินค้ากับคู่ค้าหลักที่ซื้อขายกันเป็นประจำสม่ำเสมอ

ต้องมีผู้ค้ำประกัน และหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ ?

มีหลักทรัพย์ค้ำประกันต่ำ ​พิจารณาตามเกณฑ์การจัดเกรดลูกค้า ผู้ขาย และอุตสาหกรรม โดยหลักประกันที่นำเสนอให้ระบุชื่อกรรมสิทธิ์เจ้าของหลักประกัน

​ประเภทหลักประกัน

 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท Core Asset ที่เป็นสถานประกอบธุรกิจของกิจการ หรือบ้านพักอาศัย
 2. เงินฝาก
 3. ตามนโยบายเครดิตของธนาคาร
หากต้องการใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต ต้องทำอย่างไร ?

กรอกคำขอใช้บริการสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT-Supply Chain) สำหรับผู้ซื้อสินค้า (Buyer) ที่เป็นผู้ชำระเงิน โดยส่งให้ธนาคารผ่าน RM

การเบิกใช้วงเงินทำอย่างไร ?
 1. ผู้กู้ต้องกรอกใบสมัครคำขอใช้บริการสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (K CONNECT-Supply Chain) สำหรับผู้ซื้อสินค้า (Buyer) ที่เป็นผู้ชำระเงิน ส่งให้ธนาคารโดยผ่าน RM
 2. ธนาคารจะออก Username และ Password ให้ผู้ใช้งานแต่ละราย ตามอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้​
 3. ผู้กู้สามารถเข้าสู่ระบบ K CONNECT-Supply Chain ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และทำการสร้างและอนุมัติรายการเบิกใช้วงเงิน
 4. หลังจากที่ผู้กู้อนุมัติรายการเบิกใช้วงเงิน ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง หากผ่านการตรวจสอบจากระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของคู่ค้า
ตรวจสอบยอดวงเงินที่ใช้ไป ยอดวงเงินคงเหลือ อัตราดอกเบี้ยได้ที่ไหน ?

สามารถเช็กได้จากระบบ K CONNECT-Supply Chain ที่เมนู “สร้างรายการชำระเงิน”​

กระบวนการชำระคืนเงินกู้ทำอย่างไร ?

วงเงินประเภท Loan Revolving

เมื่อถึงวันครบชำระคืนเงินกู้ ผู้กู้สามารถชำระคืนเงินกู้ได้โดยนำเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่ผู้กู้ได้แจ้งไว้กับธนาคาร โดยธนาคารจะดำเนินการหักบัญชีในวันที่ครบกำหนดชำระโดยอัตโนมัติ โดยลูกค้าต้องนำเงินเข้าบัญชีไม่เกินเวลา 18.00 น. ของวันที่ครบกำหนดชำระ โดยมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย กรณีนำฝากเช็คต้องเป็นเช็คที่เรียกเก็บเงินได้แล้วเท่านั้น

วงเงินประเภท O/D Buyer Financing

ผู้กู้สามารถนำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันเพื่อลดยอด O/D ได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับวงเงิน O/D ทั่วไป โดยบัญชี O/​D ดังกล่าวต้องมีการหมุนเวียนบัญชีเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคาร โดยมียอดเงินเรียกเก็บจากขายหรือยอดเงินนำฝากเข้าบัญชีสอดคล้องกับยอดเบิกเงินเกินบัญชี


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
16
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ​​

วงเงินสินเชื่อ​

พิจารณาตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียน (Financial needs) โดยพิจารณาจากยอดซื้อสินค้า และ / หรือ บริการจากผู้ขายแต่ละราย วงเงินขั้นต่ำ 1 ล้านบาท


 

สมัคร

คุณสม​​​บัติ​​​
กลุ่มลูกค้านิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ โดยต้องประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 3 ​ปี ยอดขายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท


Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left