15/10/2564

แจกสูตร “อยู่ร่วมให้รอด” บนโลกหลังโควิด

เมื่อ COVID-19 ลากยาว และไวรัสยังไม่หยุดกลายพันธุ์ “อยู่ร่วมกันอย่างไรให้รอด?” จึงเป็นโจทย์ที่ต้องหาทางออกให้เจอ โดย
ดร.สันติธาร เสถียรไทย ประธานทีมเศรษฐกิจและกรรมการผู้จัดการ Sea Group ได้มาเผยกลยุทธ์ให้รู้ ในงานสัมมนา Live Concern :
เพลย์ลิสต์ พลิกเกมธุรกิจ Season 2 ที่ธนาคารกสิกรไทยจัดขึ้น ในหัวข้อ “มองการณ์ไกล : เขียนอนาคตโลกหลังโควิด กำหนดทิศ
เศรษฐกิจโลก”

หลัก 3 อยู่...กู้ธุรกิจ

หากเปรียบธุรกิจในช่วงวิกฤตเป็นเหมือนเรือแตกแล้วนั้น การรู้ว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบใด ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อทำให้มองเห็นทิศทางในการรับมือได้ทัน ซึ่งมีหลักให้เรียนรู้ 3 ช่วงด้วยกัน คือ

 • อยู่รอด ช่วงของการตะเกียกตะกายหาที่เกาะ เพื่อเอาตัวรอดหลังเรือแตก นั่นก็คือ การแก้วิกฤตตรงหน้า เพื่อหาทางออกให้ธุรกิจอยู่รอดได้
 • อยู่เป็น ช่วงของการมองไปข้างหน้า หลังจากอยู่บนเรือลำใหม่ที่เล็กและยังไม่ปลอดภัย หัวใจสำคัญของช่วงนี้คือ บริหารความเสี่ยง
  ต้องคิดว่าจะเข้าหาเกาะอย่างไร และจะรับมือกับพายุ
  ที่จะเกิดขึ้นอย่างไรในเวลาเดียวกัน
 • อยู่ยืน ช่วงของการขึ้นเกาะ ที่ไม่ใช่เกาะแบบเดิมที่คุ้นเคย ซึ่งก็คือ โลกหลังยุค COVID-19
  ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องหาวิธีใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ

4 ทักษะ...อยู่ร่วมให้รอด

นอกจากการประเมินสถานการณ์ธุรกิจให้ถูกช่วงแล้ว เพื่อให้อยู่ได้อย่างแข็งแกร่ง ดร.สันติธาร
ยังแนะนำผู้ประกอบการให้มี 4 ทักษะ ดังนี้

 1. ทักษะดิจิทัล จำเป็นต้องพัฒนา
  ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์ ทำ Live Streaming หรือทำดิจิทัลคอนเทนต์ รวมถึงการใช้และวิเคราะห์ Data ให้เป็น
 2. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ควรฝึกให้มี เพื่อสร้างให้เกิดความแตกต่างในการทำธุรกิจ
 3. ทักษะของการมี Growth Mindset and Resilience เป็นแนวคิดของการล้มแล้วลุกพร้อมพัฒนาอยู่เสมอ
 4. ทักษะของ Leadership ผู้นำควรสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานกล้าที่จะทดลอง กล้าที่จะล้มเหลว

ยุทธศาสตร์ 5 ธาตุ…เสริมแกร่งธุรกิจ

อีกกลยุทธ์สำคัญคือ การนำธาตุทั้ง 5 หรือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และไม้ มาเปรียบเป็นประเด็นที่ต้องคิดถึง
อยู่เสมอในการทำธุรกิจหลังจากนี้
ซึ่งสามารถเสริมให้การใช้ “หลัก 3 อยู่” มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลม : ข้อมูลและองค์ความรู้ ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นและต้องรู้จักใช้ให้เป็น ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังมาจากคนได้ด้วย เช่น Feedback จากลูกค้า หรือจากปากของพนักงาน
ดิน : เศรษฐกิจฐานราก การทำธุรกิจต้องมองถึงเรื่องของเศรษฐกิจระดับฐานรากกับคนที่เปราะบาง
ไม่ว่าจะเป็นคนงานหรือลูกค้า
บริษัทไม่ควรทิ้งคนกลุ่มนี้
น้ำ : ความสามารถในการปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ เป็นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้เสมอ โดยอาจใช้ 4 ทักษะที่กล่าวไว้ข้างต้นมาช่วยในการปรับตัว
ไฟ : ความสามารถในการแข่งขัน ตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้ ต้องรุกให้เป็นด้วย เพราะโลกข้างหน้านั้นเต็มไปด้วยการแข่งขันที่สูง
เพราะฉะนั้นต้องรู้จักกล้าที่จะเสี่ยงและลองทำอะไรใหม่ๆ
ไม้ : ความยั่งยืน กระแสของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคและนักลงทุนให้ความสำคัญ โดยคนไทยยอมจ่ายแพงขึ้นถึง 10% ถ้าสินค้าของแบรนด์นั้นๆ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์กับสังคม

แจกสูตรไขว้ “3 อยู่ 5 ธาตุ”

ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของหลัก 3 อยู่ ควรโฟกัสที่ธาตุลมเป็นพื้นฐานก่อน เพราะธุรกิจต้องรู้จักใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ในการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา

อยู่รอด = ดิน+น้ำ
ช่วงนี้ให้มุ่งไปที่ธาตุดิน เพื่อหาว่าใครเป็นกลุ่มเปราะบางในและนอกองค์กรของเรา จะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไร รวมถึงปรับตัวแบบ
ธาตุน้ำ เพื่อคิดวิธีว่าจะเปลี่ยนธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอด
อยู่เป็น = น้ำ+ไฟ
นอกจากธาตุน้ำแล้ว ต้องเน้นไปที่ธาตุไฟด้วย คือต้องคิดถึงอนาคตว่า จะแข่งขันอย่างไร อะไรเป็นจุดแข็ง-จุดอ่อน หรืออะไรที่จะช่วยสร้างแบรนด์ที่ดีได้
อยู่ยืน = ดิน+ไม้+ไฟ
นอกจากธาตุดินและไฟ ต้องมองไปที่ธาตุไม้ หรือเรื่องของความยั่งยืนด้วย ธุรกิจควรต้องรู้จักเทรนด์ของเศรษฐกิจสีเขียว และควรพยายามใส่เรื่องเหล่านี้เข้าไปอยู่ในธุรกิจด้วย