9/10/2563

ส่องเทรนด์ E-Commerce จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม

จีนเป็นประเทศที่มีมูลค่าตลาด E-Commerce ใหญ่ที่สุดในโลก หรือราว 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี 2562) คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 55 ของมูลค่าตลาด E-Commerce โลก

การเจาะตลาดจีนผ่าน E-Commerce มีหลายปัจจัยท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญ โดยเฉพาะการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น อีกทั้งกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนในการเจาะตลาด E-Commerce ในจีน ซึ่งขั้นตอนต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีน จึงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับผู้ประกอบการ

ช่องทาง E-Commerce ในอินโดนีเซีย เป็นช่องทางที่มีการขยายตัวอย่างน่าสนใจ แม้ว่าปัจจุบันตลาดดังกล่าวจะยังมีขนาดเล็กมากเพียงร้อยละ 1-2 เมื่อเทียบกับตลาดค้าปลีกทั้งหมดของอินโดนีเซีย

ผู้ประกอบการ SME ไทยที่สนใจจะเข้าไปเจาะตลาด E-Commerce ในอินโดนีเซีย อาจจะต้องทำการศึกษากฎระเบียบและขั้นตอนในการเจาะตลาด E-Commerce อย่างละเอียด

ตลาด E-Commerce ในเวียดนาม เป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีอัตราการเติบโตอย่างน่าสนใจ ด้วยปัจจัยหลายประการที่ผลักดันให้ตลาดมีแนวโน้มเติบโตขึ้น

ผู้ประกอบการ SME ไทยที่ต้องการมาลงทุนในธุรกิจ E-Commerce ในเวียดนาม ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่าง เพื่อวางแผนลงทุนให้เหมาะสม


ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…
ดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม

สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : สินเชื่อและบริการยอดฮิต