16/11/2563

พฤติกรรมชาวจีนที่เปลี่ยนไป ปัจจัยที่ SME ไทยต้องปรับตัว

จีนนับเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ค่อนข้างเด่นชัด เป็นผลสืบเนื่องจากการกลับมาดำเนินสายการผลิตได้อีกครั้ง โดยเฉพาะกิจกรรมการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์คำสั่งซื้อที่สูงขึ้นในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประกอบกับการทยอยฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนของจีน ซึ่งส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากกิจกรรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง

ผู้บริโภคจีนอาจชะลอการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยหรือสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตออกไปจนกว่าจะมีความชัดเจนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ในทางกลับกัน สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและอยู่ในหมวดที่ตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพน่าจะยังสามารถทำตลาดในจีนได้ดี

มุมมองต่อกำลังซื้อและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของจีนในอนาคตคาดว่าจะยังสามารถขยายตัวในอัตราที่สูง ท่ามกลางความพยายามของทางการจีนที่ต้องการเน้นการบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สำหรับช่องทางการทำตลาดในเมืองจีนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเข้าทำตลาด SME ประสบความสำเร็จ ช่องทางค้าปลีกบน Online platform นับได้ว่าเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นมากภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

SME ไทยที่สนใจนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในจีน โดยเฉพาะในกรณีที่ SME ไทยมีตราสินค้ายังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือยังไม่มีประสบการณ์ในการทำการตลาดในจีนควรเริ่มต้นศึกษาให้ดี

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…


ดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม

สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : สินเชื่อและบริการยอดฮิต