7/1/2564

8 ธุรกิจไทยไปต่อได้ในปี 64

​​​ในปี 2564 แม้ว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของไทยน่าจะฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในปี 2563 แต่เส้นทางการฟื้นตัวก็ยังมีแนวโน้มเผชิญความท้าทายที่สำคัญ

อุตสาหกรรมปี 2564 การฟื้นตัวยังจำกัด ไม่เท่ากัน และส่วนใหญ่ยังไม่กลับไปสู่ระดับก่อนโควิด

ในปี 2564 เครื่องชี้ 8 อุตสาหกรรมหลักของไทยจะมีการเติบโตที่เป็นบวกได้เมื่อเทียบกับในปี 2563 ที่ส่วนใหญ่หดตัว ซึ่งเป็นการหดตัวจากผลกระทบของโควิดและ/หรือจากปัจจัยเฉพาะอื่นด้วย ทำให้การฟื้นตัวของแต่ละอุตสาหกรรมจึงไม่เท่ากัน

การเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพของแต่ละกิจการ อาจจะไม่สามารถทำการตลาดแบบเป็นวงกว้างได้เหมือนอดีต ในที่สุดแล้วผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องสร้างความแตกต่างด้านสินค้าและบริการตามการให้ความสำคัญกับเทรนด์การบริโภคเพื่อสุขภาพและความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจงในระดับกลุ่มย่อยหรือระดับบุคคลตลอดจนเข้าไปอยู่ในทุกช่องทางที่ลูกค้าจะสามารถค้นเจอได้เมื่อต้องการ


ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…


ดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม

สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : สินเชื่อและบริการยอดฮิต