17/3/2560

5 เทรนด์ธุรกิจ แรงแซงโค้งปี 2017

​     ในยุคที่ผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการทำตลาด การเรียนรู้“พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค” เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการ SME สามารถหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ โดยเทรนด์ธุรกิจที่จะมาแรงในปีนี้ ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นรายได้ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น การก้าวเข้าสู่สังคมเมือง การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ การหันมาใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน รวมถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในแต่ละเจเนอเรชั่น     เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ประกอบการบางกลุ่มที่อาจจะไม่ได้รับโอกาสจากเทรนด์ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมอาจจะไม่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย     ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเทรนด์ธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น ต้องมีการปรับตัว รวมถึงเรียนรู้ถึงพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ และรสนิยมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายธุรกิจของตนเองอยู่เสมอ     การเข้ามาของเทรนด์ธุรกิจใหม่อาจจะเป็นได้ทั้งโอกาสและอุปสรรค โดยเฉพาะในบางธุรกิจที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นผู้ครองตลาด ผู้ประกอบการ SME จึงควรติดตามความเคลื่อนไหวและหาช่องทางให้เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจดังกล่าวให้ได้ สิ่งสำคัญคือ ต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้โดดเด่น เพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงควรมองหาโอกาสทางธุรกิจและช่องทางการตลาดใหม่ๆอยู่เสมอ

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…


ดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม