Middle|Left Green

ประกันภัยสำหรับผู้ค้าอัญมณี

​​​​​​​ประกันอัญมณีมีค่า ครอบคลุมทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้

ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดต่อทรัพย์สินที่เอาประกัน​

HtmlBlock
11
Padding
 
 

อุ่นใจเพราะดูแลทุกความเสี่ยง

คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินโดยตรง


Black
Middle|Left
Left


ตัวอย่างข้อยกเว้น

 1. การสึกหรอ สึกกร่อน รอยขีดข่วน รอยตำหนิ
 2. ความเสียหายจาก ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไต้ฝุ่น คลื่นยักษ์ ไซโคลน ทอร์นาโด
 3. การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การกระทำเจตนาร้าย
 4. ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย นิวเคลียร์ กบฏ จลาจล นัดหยุดงาน
 5. การลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ
 6. ความสูญเสียของ หลอดไฟ ผ้าหมึก ฟิวส์ สายพาน ลวด โซ่ ฯลฯ
 

HtmlBlock
12
Padding
 
 

ดูแลแม้ทรัพย์สินที่ฝากไว้​

ไม่ว่าจะยืมมาหรือฝากขายก็รับความคุ้มครองได้เช่นเดียวกัน


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
 • ชื่อและที่อยู่ของสถานที่เอาประกันภัย
 • มูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 • ระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่เอาประกันภัย
 • ประวัติความสูญเสียหรือเสียหายที่เคยเกิดขึ้น
 • ใบคำขอเอาประกันภัย
 • รายงานประจำปีย้อนหลัง 2 ปี
 • วงเงินจำกัดความรับผิดที่ต้องการเอาประกันภัย
 • ประวัติความสูญเสียหรือเสียหายที่เคยเกิดขึ้น

หมายเหตุ:​

 • คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย ​หรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ สถานที่เอาประกันภัย ได้แก่ ​เครื่องเพชร ทองคำ หรือเครื่องเงินที่เป็นเครื่องประดับ ไข่มุก และพลอยที่มีค่าทุกชนิด ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • ต้องเป็นทรัพย์สินที่ฝากไว้กับผู้เอาประกันภัยเพื่อการจำหน่าย หรือส่งคืน หรือให้ไว้เพื่อกระบวนการผลิตต่อไป อันเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจค้าขายของผู้เอาประกันภัย​

Black
Middle|Left
Left
None
31
Padding

ช่องทางติดต่อ

ส่วนบริการธุรกิจประกันบรรษัทและธุรกิจขนาดย่อม

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
โทรศัพท์ : 02-8888822
โทรสาร : 02-4704692

หมายเหตุ:​

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ให้คำปรึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ / หรือ บริษัทประกันภัยคู่สัญญา จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Black
Middle|Left
Left

​​

InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left