Middle|Left Green

ประกันอัคคีภัย

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คุ้มครองเหตุเกิดจากอัคคีภัย และเพิ่มความคุ้มครองพิเศษได้​

HtmlBlock
11
Padding

คุ้มครองความเสียหายจาก

 

อัคคีภัย

 

ฟ้าผ่า

 

การระเบิดของแก๊ส
ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย


Black
Middle|Left
Left

ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

 1. ภัยลมพายุ
 2. ภัยจากยวดยานพาหนะ
 3. ภัยระอุ
 4. ภัยจากควัน
 5. ภัยลูกเห็บ
 6. ภัยทางอากาศ
 7. ภัยน้ำท่วม
 8. ภัยเนื่องจากน้ำ
 9. ภัยแผ่นดินไหว
 10. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า
 11. ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน การกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย​HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
 • ชื่อผู้เอาประกันภัยและสถานที่ตั้งทรัพย์สิน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ระยะเวลาประกันภัย เช่น 1 ปี, 2 ปี และ 3 ปี
 • ประวัติความสูญเสียหรือความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น
 • ลักษณะการใช้ประกอบการ เช่น ร้านค้า หรือประกอบธุรกิจประเภทอื่น
 • ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง จำนวนชั้น ฝาผนังด้านนอก พื้นชั้นบน โครงหลังคา หลังคา จำนวนหลัง พื้นที่ภายในอาคาร ระยะห่างจากสิ่งปลูกสร้างอื่น

Black
Middle|Left
Left
None
31
Padding

ช่องทางติดต่อ

ส่วนบริการธุรกิจประกันบรรษัทและธุรกิจขนาดย่อม

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
โทรศัพท์ : 02-8888822
โทรสาร : 02-4704692

หมายเหตุ:​

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ให้คำปรึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ / หรือ บริษัทประกันภัยคู่สัญญา จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left