Middle|Left White

ประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

​​​​​​​​​คุ้มครองความเสียหาย
ให้หัวใจธุรกิจยุคดิจิตอล

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
(คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ก) เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉับพลัน

HtmlBlock
11
Padding
 
 

คอมพิวเตอร์เสีย โน้ตบุ๊กพัง ยังไปต่อได้

คุ้มครองคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ก ที่เกิดอุบัติเหตุโดยฉบับพลัน

Black
Middle|Left
Left

ตัวอย่างข้อยกเว้น
 1. การสึกหรอ สึกกร่อน รอยขีดข่วน รอยตำหนิ
 2. ความเสียหายจาก ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไต้ฝุ่น คลื่นยักษ์ ไซโคลน ทอร์นาโด
 3. การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การกระทำเจตนาร้าย
 4. ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย นิวเคลียร์ กบฏ จลาจล นัดหยุดงาน
 5. การลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ
 6. ความสูญเสียของ หลอดไฟ ผ้าหมึก ฟิวส์ สายพาน ลวด โซ่ ฯลฯ​

HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • รายละเอียดทรัพย์สิน รุ่น ยี่ห้อ หมายเลขเครื่อง
 • ประวัติความเสียหายย้อนหลัง
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • ทุนประกันภัย (มูลค่าตลาด ณ ปัจจุบัน Replacement)
Black
Middle|Left
Left
None
31
Padding

ช่องทางติดต่อ

ส่วนบริการธุรกิจประกันบรรษัทและธุรกิจขนาดย่อม

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
โทรศัพท์ : 02-8888822
โทรสาร : 02-4704692

หมายเหตุ:​

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ให้คำปรึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ / หรือ บริษัทประกันภัยคู่สัญญา จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
30
Padding
Black
Middle|Left
Left