Middle|Left Green

บริการโอนเงินค่าสินค้าและบริการผ่านการเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ

​​​ชำระเงินออนไลน์อัตโนมัติ
ไม่ต้องเตรียมเอกสาร
บริหารเงินสะดวก​​​​​

 
HtmlBlock
11
Padding
 

ทำรายการง่าย​ผ่านธนาคารออนไลน์ K-Cash Connect Plus

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

สามารถตรวจสอบรายงาน
การโอนได้ ไม่ต้องไปสาขาBlack
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม
  • ในเขตสำนักหักบัญชี 15 บาท / รายการ
  • ข้ามเขตสำนักหักบัญชี 25 บาท / รายการ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร​​​​​

คุณสมบัติ


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
42
Padding

คำถามที่พบบ่อย

บริการนี้ดีอย่างไร ?

สามารถโอนเข้าบัญชีกสิกรไทยของคู่ค้าหลาย ๆ รายได้ในคราวเดียวกัน

บริการนี้เหมาะกับใคร ?

บริษัทที่ต้องการชำระเงินให้กับคู่ค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ที่มี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / บัญชีเงินฝาก​กระแสรายวัน ของธนาคารกสิกรไทย ​​โดยสามารถส่งคำสั่งหักเงินเพื่อกระจายเข้าบัญชีของผู้รับหลายราย

ทำไมต้องใช้บริการนี้ ?

เพราะเป็นบริการที่สามารถโอนเงินผ่าน Online Banking โดยส่งคำสั่งหักเงินเพื่อกระจายเข้าบัญชีกสิกรไทยของผู้รับหลาย ๆ ราย และสามารถกำหนดวันที่สั่งโอนเงินได้


Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding

คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ​


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left