5/10/2560

3 ข้อพอเพียงอย่างไร ธุรกิจโตยั่งยืน

​       หากพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบการหลายท่านอาจส่ายหน้าว่าสวนทางไม่สามารถไปด้วยกันได้ เนื่องจากการทำธุรกิจทุกคนต่างก็มุ่งหวังกำไรและความก้าวหน้า แต่ไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงในระยะยาวของธุรกิจ จึงทำให้เป็นการเติบโตที่ตั้งอยู่บนความเสี่ยง แต่หากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้พิจารณาถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ลึกซึ้งจะพบว่าเป็นสัจธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตหรือการทำธุรกิจ โดยมีหลักการสำคัญ 3 ข้อที่ต้องยึดให้มั่นดังนี้

       1. พอประมาณ หมายถึง ความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่น ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนั้นอาจจะคิดว่าการทำยอดขายให้ได้มากๆ คือสิ่งสำคัญที่สุด จึงทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดทำทุกทางเพื่อให้ได้ยอดขายมา โดยไม่คำนึงถึงความเป็นไปได้หรือต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเกินพอดี หรือแม้กระทั่งความโลภจนทำให้เกิดการทุจริต อย่างนี้เรียกว่าไม่พอดี ผู้ประกอบการควรวางแผนการผลิตและแผนการขาย ซึ่งจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน สามารถบริหารจัดการได้ ทั้งยังมีเวลาเหลือให้ครอบครัว รวมถึงเวลาในการออกกำลังกายเพื่อดูแลตัวเองด้วย

       2. มีเหตุผล หมายถึง ทุกครั้งที่ตัดสินใจต้องทำอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล อย่าใช้อารมณ์เป็นตัวนำในการตัดสิน ควรคิดว่าหากตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้ว ผลกระทบที่ตามมาจะมีอะไรบ้าง เช่น ในการผลิตสินค้าขึ้นมาอย่างหนึ่ง ผู้ประกอบการต้องศึกษาโอกาสทางการตลาดมาอย่างดีแล้ว ไม่ใช่ตัดสินใจสั่งผลิตเพียงเพราะตัวเองชอบ หรือแค่มองว่าน่าจะขายได้แต่ไม่มีข้อมูลมารองรับ นอกจากนี้ต้องฟังเสียงจากพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานบ้าง เพราะเป็นเหมือนเสียงสะท้อนจากความหวังดีที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้

       3. มีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยผู้ประกอบการต้องมีแผนสำรองในการทำธุรกิจ แม้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นมาจริงๆ แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ลูกค้าหลักยกเลิกคำสั่งซื้อ ผู้ประกอบการจึงควรมีทางออกฉุกเฉินให้กับธุรกิจ หากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจะได้มีทางประคับประคองให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้

       จะเห็นได้ว่าแก่นของความพอเพียงนั้นไม่ได้สอนให้ใครจน แต่สอนให้เรารู้จักพอดีอย่างมีความรู้และมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และอดทน ซึ่งเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยสัจธรรมที่ลึกซึ้ง ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเช่นไรก็ยังสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีคำว่าตกยุคหรือล้าสมัย


สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : สินเชื่อและบริการยอดฮิต​​