Middle|Right White

​​​​​​​​​​​จัดการธุรกิจได้ง่ายในมือคุณ

ธนาคารบนมือถือสำหรับลูกค้า SME ให้คุณจัดการธุรกิจได้คล่องตัวแบบมืออาชีพบนแอปพลิเคชันเดียว

พิเศษ!! โอนเงิน / จ่ายบิล ฟรีทุกค่าธรรมเนียม

InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding

ครบทุกฟังก์ชันจัดการธุรกิจได้ในแอปเดียว

 

การจัดการเช็ค
(ดูสถานะ / อายัด)

 

รู้ทุกการเคลื่อนไหวบัญชี

 

จัดกลุ่มบัญชี

 

รายงานสินเชื่อ

 

โอนเงิน / จ่ายบิล (ฟรีค่าธรรมเนียม)


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 
 

อุ่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

ปกป้องข้อมูลด้วยระบบล็อก 3 ชั้น ล็อกเครื่อง ล็อกเบอร์ ล็อกด้วยรหัส
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
14
Padding
 
 

 

การจัดการเช็ค
มั่นใจโชว์หน้าเช็คจริง พร้อมอายัดได้ทันที

 • ตรวจสอบสถานะเช็คได้ทั้ง "ขารับ" และ "ขาจ่าย" ด้วยหน้าเช็คจริง
 • ดูรายการเช็คตัดจ่ายวันนี้ เช็ครอเคลียริ่ง
 • แจ้งเตือนกรณีเช็คมีปัญหา หรือมีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
 • อายัดเช็คได้ทันที ทุกที่ทุกเวลา
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
15
Padding
 
 

 

รู้ทุกการเคลื่อนไหวบัญชี
ได้อย่างสบายใจ

เห็นเงินเข้า - ออกแบบเรียลไทม์
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
16
Padding
 
 

 

จัดกลุ่มบัญชีให้ชั​ดเจน
เห็นภาพรวมสถานะการเงินของธุรกิจชัดเจน

แยกกลุ่มบัญชีได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานสูงสุด 5 กลุ่ม                                 
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
17
Padding
 
 

 

รายงานสินเชื่อ
จัดการได้ไม่มีพลาด

 • ดูรายงานสินเชื่อทุกประเภท ได้แก่ ดูยอดโอดี ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินกู้ และหนังสือค้ำประกัน
 • เช็ควงเงินที่ใช้ได้ ตรวจสอบวันหมดอายุสินเชื่อ เพื่อให้คุณไม่พลาดวันครบกำหนด ไม่เกิดยอดหนี้
 • ขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง​ได้ 1 ปี พร้อมรับได้ทันที ทางอีเมล
​​
Black
Middle|Left
Left

​​​

การ​​​​ขอรายการเดินบัญชี
 

HtmlBlock
18
Padding
 
 

 

โอนเงินสะดวก จ่ายบิลสบาย
เชื่อมได้ทุกบัญชี ฟรีทุกค่าธรรมเนียม

 • เชื่อมทุกบัญชี ได้ทั้งบัญชีนิติบุคคล บัญชีร่วม และบัญชีบุคคลธรรมดา
 • โอนเงินรวดเร็ว ทำได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 • โอนเงินจากบัญชีที่ผูกได้สูงสุดถึง 25 บัญชี
 • โอนเงินพร้อมเพย์สำหรับลูกค้าธุรกิจ รับง่าย จ่ายคล่อง ประหยัดค่าธรรมเนียม​การโอน ​
 • จ่ายบิลฟรี ไม่จำกัดจำนวน

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • สำหรับบัญชีบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันประเภทบัญชีร่วมของธนาคารกสิกรไทย
 • สำหรับนิติบุคคล ต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วน / ห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล / โรงเรียน / สหกรณ์ / องค์กรต่าง ๆ และมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันประเภทบัญชีนิติบุคคลกับธนาคารกสิกรไทย
 • ​มีโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS 9.0 ขึ้นไป หรือ Android 5.0 ขึ้นไป (ไม่รองรับการใช้งาน iPad และ Window Phone)
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือในเครือข่ายระบบ AIS, Dtac, TrueMove, TrueMove H, CAT (MY 3G), TOT3G และ MVNO หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่จะเกิดในอนาคต
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ยังไม่เคยใช้บริการ K PLUS SME
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมี Email Address เพื่อรับรายงานต่างๆ ของ K PLUS SME และติดต่อกับธนาคาร
ช่องทางสมัคร
 • ​​​สมัครผ่านสาขา สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (บัญชีร่วม) และลูกค้านิติบุคคล โดยลูกค้าต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS SME และกดขอใบสมัครและรหัสขอใช้บริการในการอ้างอิงขอสมัครกับทางสาขา
 • ขั้นตอนการ​​สมัครบริการ
​​​
เอกสาร

บุคคลธรรมดา (บัญชีร่วม)

 • ใบสมัครบริการ K PLUS SME (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ทำรายการ)
 • สมุดบัญชีร่วมที่ต้องการสมัครบริการ (บัญชีออมทรัพย์) / สมุดเช็ค หรือใบคำขอสั่งชื้อเช็ค (บัญชีกระแสรายวัน) เล่มจริงพร้อมสำเนา
 • บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ของผู้ทำรายการและเจ้าของบัญชีร่วมทุกคน พร้อมสำเนา

นิติบุคคล

 • ใบสมัครบริการ K PLUS SME (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน)
 • รายงานการประชุมระบุชื่อผู้ใช้บริการ K PLUS SME และหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการใช้บริการ โดยผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ดาวน์โหลด K PLUS SME บนมือถือซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
  • กรรมการผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง*
 • ​​สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้ภายใน 3 เดือน / สำเนาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน / ห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล / โรงเรียน / สหกรณ์ / องค์กรต่างๆ (ระบุรายชื่อผู้มีอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามและผู้มีอำนาจสั่งจ่ายที่ลงลายมือชื่อในใบสมัครทั้งหมด
หมายเหตุ :​
 • ลูกค้าต้องพิมพ์ใบสมัครและดูรายละเอียดการสมัครจากอีเมลที่ระบบส่งให้เท่านั้น

 

 

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 • ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรายเดือน / รายปี

 • ไม่มี

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
22
Padding

คำถามที่พบบ่อย

สามารถเพิ่มบัญชีได้อย่างไร ?
 • กรณีเพิ่มบัญชีบุคคลธรรมดา บัญชีเดี่ยว :
  ลูกค้าสามารถเพิ่มบัญชีได้ด้วยตนเองบนแอปพลิเคชัน โดย
  1. เพิ่มบัญชีที่หน้าหลัก > กดเครื่องหมาย “+” > กรอก เลขบัญชีที่ต้องการเพิ่ม และ ใช้งานได้ทันที
  2. หรือ เพิ่มบัญชีที่เมนู “ตั้งค่า” > “จัดการบัญชี” > “เพิ่ม/ตั้งค่าบัญชี” > เลือก “เพิ่มบัญชี” > กรอก เลขบัญชีที่ต้องการเพิ่ม และ ใช้งานได้ทันที
 • กรณีเพิ่มบัญชีบุคคลธรรมดา บัญชีร่วม หรือ บัญชีนิติบุคคล :
  ลูกค้าสามารถเพิ่มบัญชีได้ด้วยตนเองบนแอปพลิเคชัน โดย
  1. เพิ่มบัญชีที่หน้าหลัก > กดเครื่องหมาย “+” > กรอก เลขบัญชีที่ต้องการเพิ่ม
  2. หรือ เพิ่มบัญชีที่เมนู “ตั้งค่า” > “จัดการบัญชี” > “เพิ่ม/ตั้งค่าบัญชี” > “เพิ่มบัญชี” > กรอก เลขบัญชีที่ต้องการเพิ่ม
  3. ระบบจะส่งใบคำขอเพิ่มบัญชีที่ระบุ “รหัสคำขอใช้บริการ” ทางอีเมลที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ หลังจากนั้นให้ลูกค้านำใบคำขอเพิ่มบัญชี พร้อมเอกสารประกอบ (เหมือนการสมัครบริการ) ไปดำเนินการที่สาขาของธนาคาร
สามารถเพิ่มได้สูงสุดกี่บัญชี ?

ลูกค้าสามารถเพิ่มบัญชีบุคคลธรรมดาบัญชีเดี่ยวของตนเอง บัญชีบุคคลธรรมดาบัญชีร่วมของตนเอง และ บัญชีนิติบุคคลรวมกันสูงสุด 25 บัญชี

สามารถเพิ่มบัญชีของนิติบุคคลอื่นได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถเพิ่มบัญชีนิติบุคคลบนบริการ K PLUS SME ได้สูงสุด 3 นิติบุคคล ทั้งนี้ทุกนิติบุคคลจะต้องมีชื่อของผู้ทำรายการเป็นหนึ่งในกรรมการที่มีอำนาจตามหนังสือรับรอง

สามารถเพิ่มบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ผูกบริการโอนเงินอัตโนมัติ (Account Link) ได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถเพิ่มบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ผูกบริการโอนเงินอัตโนมัติ (Account Link) ได้ตามกระบวนการปกติ

บัญชีที่มีการผูกกับบริการโอนเงินอัตโนมัติ (Account Link) สามารถทำธุรกรรม เช่น รับโอนเงิน โอนเงิน ถอนเงิน ได้ตามปกติหรือไม่ ?

บัญชีที่มีการผูกกับบริการโอนเงินอัตโนมัติ (Account Link) สามารถทำธุรกรรมบนบริการ K PLUS SME เช่น โอนเงิน/เติมเงิน/จ่ายบิล ได้ตามปกติ ยกเว้น 2 กรณีต่อไปนี้

 1. ธุรกรรมในระหว่างเวลา 00:00 – 02:00 น. :

  บัญชีที่มีการผูกกับบริการโอนเงินอัตโนมัติ (Account Link) จะไม่สามารถนำเงินเข้า / เงินออก ในระหว่างเวลา 00:00 – 02:00 น. ได้ เมื่อมีรายการโอนเงินจากต่างธนาคารมาเข้าบัญชีที่ผูกบริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างเวลา 00:00 – 02:00 น. ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชี ดังกล่าวให้ภายใน 04:00 น. ของวันเดียวกัน

 2. วงเงินคงเหลือของบัญชีไม่เพียงพอ :

  บัญชีที่มีการผูกกับบริการโอนเงินอัตโนมัติ (Account Link) สามารถทำธุรกรรมได้ตามจำนวนเงินคงเหลือ เหมือนบัญชีทั่วไป ในกรณีที่จำนวนเงินคงเหลือของบัญชีไม่เพียงพอจะไม่สามารถทำรายการได้ ระบบจะไม่มีการดึงเงินจากบัญชีอื่นที่ผูกบริการโอนเงินอัตโนมัติ (Account Link)

วงเงินการทำรายการสูงสุดของ K PLUS SME สูงสุดคือเท่าไร ?

วงเงินการทำรายการบน K PLUS SME สูงสุดที 2,000,000 บาท โดยคิดรวมกันสำหรับทุกบัญชีที่อยู่บนบริการ

สามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินการทำรายการได้อย่างไร ?

ลูกค้าผู้ทำรายการสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินการทำรายการได้ที่ K-BIZ Contact Center 02-8888822 กด 838

สามารถจัดการบัญชี ได้อย่างไร ?

ลูกค้าสามารถจัดการเป็นกลุ่มบัญชีที่ได้สูงสุด 5 กลุ่มบัญชี สูงสุด 5 บัญชีในแต่ละกลุ่ม

 • จัดการบัญชีที่หน้าหลัก > เลือก “กลุ่มบัญชี” > กด “สร้างกลุ่มใหม่” > กรอก ชื่อกลุ่ม > เลือก บัญชี
 • จัดการบัญชีที่เมนูตั้งค่า > กด จัดการบัญชี > กด “สร้างกลุ่มใหม่” > กรอก ชื่อกลุ่ม > เลือก บัญชี
สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ สำหรับบริการ K PLUS SME ได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของบริการ K PLUS SME ได้โดยจะต้องยกเลิกบริการกับหมายเลขโทรศัพท์ เดิมก่อน และ ทำการสมัครบริการกับหมายเลขโทรศัพท์ใหม่

การขอรายการเดินบัญชี ทำอย่างไร ?

ลูกค้าสามารถขอรายการเดินบัญชีได้ โดยไปที่ เมนูด้านซ้ายบน ของหน้าจอ> “รายการเดินบัญชี” และเลือกบัญชีและช่วงเวลาที่ต้องการ

สามารถขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้เท่าไร ?

ลูกค้าสามารถขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้สูงสุด 12 เดือน

การปลดล็อครหัส ทำอย่างไร ?

ลูกค้าผู้ทำรายการสามารถปลดล็อครหัส ครั้งแรกของสัปดาห์ได้ที่ K-BIZ Contact Center 02-8888822 กด 838 ส่วนการปลดล็อครหัส ครั้งที่ 2 ของสัปดาห์เป็นต้นไปจะต้องดำเนินการที่สาขาของธนาคาร

การยกเลิกบริการ ทำอย่างไร ?

ลูกค้าผู้ทำรายการสามารถยกเลิกบริการได้ที่ K-BIZ Contact Center 02-8888822 กด 838

กรรมการที่มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ทำรายการ สามารถแจ้งเรื่องเพื่อยกเลิกบริการได้หรือไม่ ?

กรรมการที่มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ทำรายการ สามารถแจ้งเรื่องเพื่อยกเลิกบริการได้ โดยจะต้องส่งเอกสารประกอบผ่านทาง email : info@kasikornbank.com ดังนี้

 1. หนังสือแสดงความต้องการยกเลิกบริการ ที่มีข้อมูลหมายเลขโทรศัพทและหมายเลขบัญชีที่สมัครบริการ โดยลงนาม และ/หรือประทับตรา ตามเงื่อนไขของหนังสือรับรอง
 2. หนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน
 3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการที่ลงนามทุกคน
หลังจากทำรายการสำเร็จ จะมีหลักฐานการทำรายการหรือไม่ ?

ลูกค้าจะได้รับ e-slip และ อีเมล เป็นหลักฐานหลังจากทำรายการสำเร็จ ในกรณีที่ไม่ได้รับ e-slip ลูกค้าสามารถใช้อีเมลเป็นหลักฐานการทำรายการแทนได้

รหัสคำขอใช้บริการ (Registration Code) คืออะไร ?

รหัสคำขอใช้บริการ เป็นรหัสที่แสดงบนหน้าจอมือถือ เมื่อลูกค้ากดขอรับใบสมัครผ่านทางแอพพลิเคชั่น K PLUS SME และบนใบสมัครบริการที่ระบบจัดส่งให้ทางอีเมล โดยรหัสนี้จะผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ขอสมัครบริการ K PLUS SME และไม่สามารถนำรหัสขอใช้บริการนี้มาสมัครกับหมายเลขโทรศัพท์อื่นได้

การเข้าใช้งาน K PLUS SME สามารถใช้ผ่าน Wi-Fi ได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถใช้งาน K PLUS SME เต็มรูปแบบผ่าน Wi-Fi ได้ครั้งละ 90 วัน โดยไปที่เมนู “ตั้งค่า” > เปิดใช้งาน “ใช้งานเต็มรูปแบบผ่าน Wi-Fi” โดยจะต้องใช้สัญญาณ 3G/4G ในการทำรายการเท่านั้น ในกรณีที่ไม่ได้เปิด “ใช้งานเต็มรูปแบบผ่าน Wi-Fi ” ลูกค้ายังคงสามารถตรวจสอบยอดเงินและทำรายการโอน/จ่ายที่เคยบันทึกเป็นรายการโปรดเท่านั้น

เปลี่ยนแปลงอีเมลและรหัสผ่านเข้าใช้งาน ทำอย่างไร ?

การเปลี่ยนอีเมล

 • เข้าเมนู “ตั้งค่า” > เลือก “เปลี่ยนอีเมล” > กรอก อีเมลใหม่ > ยืนยัน อีเมลใหม่ > รับ Activation Code ทางอีเมล > กรอก Activation Code

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

 • เข้าเมนู “ตั้งค่า” > เลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” > ใส่รหัสผ่านเดิม > กรอก รหัสผ่านใหม่ > ยืนยัน รหัสผ่านใหม่
ข้อมูลรายงานสินเชื่อ เป็นอย่างไร ?

ข้อมูลรายงานสินเชื่อมี 4 ประเภท ได้แก่

 1. โอดี (OD) แสดงยอดคงค้าง วงเงินโอดี รายละเอียดชื่อบัญชี
 2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) แสดงจำนวนฉบับของตั๋วสัญญาใช้เงิน ข้อมูลยอดคงค้างรวมของตั๋วสัญญาทุกฉบับ และยอดคงค้างของตั๋วที่จะครบกำหนดเป็นรายเดือน
 3. เงินกู้ (LOAN) แสดงวงเงินกู้ ยอดคงค้าง ยอดผ่อนชำระต่องวด ยอดค้างชำระก่อนหน้า และวันที่กำหนดชำระ
 4. หนังสือค้ำประกัน (LG) แสดงจำนวนฉบับของหนังสือค้ำประกัน ข้อมูลยอดคงค้างรวมของหนังสือค้ำประกันทุกฉบับ เลขที่หนังสือค้ำประกัน ช่วงเวลาค้ำประกัน และยอดคงค้างแยกตามเลขที่หนังสือคำประกันแต่ละฉบับ

* ลูกค้าสามารถขอรายงานสินเชื่อของตั๋วสัญญาใช้เงินและหนังสือคำประกันได้ โดยระบบจะจัดส่งให้ทางอีเมล

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน เป็นอย่างไร ?

ค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางดิจิทัล

เดิม

ใหม่

เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

โอนเงินข้ามเขต

ฟรี 5 ครั้งต่อเดือน
ครั้งต่อไปรายการละ 10 บาท

ฟรี ทุกรายการ / ไม่จำกัดจำนวนครั้ง*

โอนเงินต่างธนาคารแบบเงินเข้าบัญชีทันที (ORFT) ไม่รวม

- โอนเงินต่างธนาคารแบบเงินเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ (BahtNet)

- โอนเงินต่างธนาคารแบบเงินเข้าบัญชีภายใน 2 วันทำการ (Media Clearing)

- โอนเงินต่างประเทศ

รายการละ 25-35 บาท

จ่ายบิลค่าสินค้าและบริการ และเติมเ​งินทุกประเภท

รายการละ 5-20 บาท

คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

เงื่อนไข
*อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่จะประกาศกำหนดต่อไป

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 

ใครๆ ก็ใช้ชีวิตได้พลัสขึ้น
K PLUS SME ง่าย กับทุกธุรกิจ

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding

 

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left