K PLUS SME จัดการธุรกิจได้ง่ายในมือคุณ K PLUS SME จัดการธุรกิจได้ง่ายในมือคุณ
ใครๆ ก็ใช้ชีวิตได้พลัสขึ้น K PLUS SME ง่าย กับทุกธุรกิจ ใครๆ ก็ใช้ชีวิตได้พลัสขึ้น K PLUS SME ง่าย กับทุกธุรกิจ

เปรียบเทียบ
K PLUS SME กับ K BIZ

  K PLUS SME K BIZ
การใช้งาน แอปพลิเคชันบนมือถือ เข้าใช้งานผ่านมือถือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์
(และแอปพลิเคชันบนมือถือในอนาคต)
วงเงินสูงสุดต่อวัน 2 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ธุรกรรมที่รองรับ
 • โอนเงิน
 • จ่ายบิล
 • โอนเงิน จ่ายบิล
 • โอนเงินต่างประเทศ
 • โอนเงินแบบกลุ่ม
 • จ่ายเงินเดือน
ตั้งรายการโอนล่วงหน้า - ตั้งรายการล่วงหน้าได้สูงสุด 1 ปี
ขอรายการเดินบัญชี ย้อนหลังสูงสุด 12 เดือน ในรูปแบบ PDF ย้อนหลังสูงสุด 12 เดือน
ในรูปแบบ PDF หรือ CSV
ผู้ใช้งาน มีผู้ใช้งานได้ 1 คนเท่านั้น มีผู้ใช้งานได้มากกว่า 1 คน
และกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้
ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้บริการ ฟรี ฟรี
  สมัคร
K PLUS SME
สมัคร K BIZ

รายละเอียดการสมัคร
K PLUS SME

คุณสมบัติ

 • สำหรับบัญชีบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันประเภทบัญชีร่วมของธนาคารกสิกรไทย
 • สำหรับนิติบุคคล ต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วน / ห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล / โรงเรียน / สหกรณ์ / องค์กรต่าง ๆ และมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันประเภทบัญชีนิติบุคคลกับธนาคารกสิกรไทย
 • มีโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS 9.0 ขึ้นไป หรือ Android 5.0 ขึ้นไป (ไม่รองรับการใช้งาน iPad และ Window Phone)
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือในเครือข่ายระบบ AIS, Dtac, TrueMove, TrueMove H, CAT (MY 3G), TOT3G และ MVNO หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่จะเกิดในอนาคต
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ยังไม่เคยใช้บริการ K PLUS SME
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมี Email Address เพื่อรับรายงานต่างๆ ของ K PLUS SME และติดต่อกับธนาคาร

ช่องทางสมัคร

สมัครผ่านสาขา สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (บัญชีร่วม) และลูกค้านิติบุคคล โดยลูกค้าต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS SME และกดขอใบสมัครและรหัสขอใช้บริการในการอ้างอิงขอสมัครกับทางสาขา ขั้นตอนการสมัครบริการ

เอกสาร

บุคคลธรรมดา (บัญชีร่วม)

 • ใบสมัครบริการ K PLUS SME
  (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ทำรายการ)
 • สมุดบัญชีร่วมที่ต้องการสมัครบริการ (บัญชีออมทรัพย์) / สมุดเช็ค หรือใบคำขอสั่งชื้อเช็ค (บัญชีกระแสรายวัน) เล่มจริงพร้อมสำเนา
 • บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ของผู้ทำรายการและเจ้าของบัญชีร่วมทุกคน พร้อมสำเนา

นิติบุคคล

 • ใบสมัครบริการ K PLUS SME
  (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน)
 • รายงานการประชุมระบุชื่อผู้ใช้บริการ K PLUS SME และหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการใช้บริการ โดยผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ดาวน์โหลด K PLUS SME บนมือถือซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 • กรรมการผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง*
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้ภายใน 3 เดือน / สำเนาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน / ห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล / โรงเรียน / สหกรณ์ / องค์กรต่างๆ (ระบุรายชื่อผู้มีอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามและผู้มีอำนาจสั่งจ่ายที่ลงลายมือชื่อในใบสมัครทั้งหมด
เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย :
สำหรับการสมัครในทุกช่องทาง ผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย หรือเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยสม่ำเสมอ ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 • ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรายเดือน / รายปี

 • ไม่มี

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด K+sme

ครบทุกฟังก์ชันจัดการธุรกิจได้ในแอปเดียว

ดาวน์โหลด K+sme ดาวน์โหลด K+sme

คำถามที่พบบ่อย

สามารถเพิ่มบัญชีได้อย่างไร ?
สามารถเพิ่มได้สูงสุดกี่บัญชี ?
สามารถเพิ่มบัญชีของนิติบุคคลอื่นได้หรือไม่ ?
สามารถเพิ่มบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ผูกบริการโอนเงินอัตโนมัติ (Account Link) ได้หรือไม่ ?
บัญชีที่มีการผูกกับบริการโอนเงินอัตโนมัติ (Account Link) สามารถทำธุรกรรม เช่น รับโอนเงิน โอนเงิน ถอนเงิน ได้ตามปกติหรือไม่ ?
วงเงินการทำรายการสูงสุดของ K PLUS SME สูงสุดคือเท่าไร ?
สามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินการทำรายการได้อย่างไร ?
สามารถจัดการบัญชี ได้อย่างไร ?
สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ สำหรับบริการ K PLUS SME ได้หรือไม่ ?
การขอรายการเดินบัญชี ทำอย่างไร ?
สามารถขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้เท่าไร ?
การปลดล็อครหัส ทำอย่างไร ?
การยกเลิกบริการ ทำอย่างไร ?
กรรมการที่มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ทำรายการ สามารถแจ้งเรื่องเพื่อยกเลิก บริการได้หรือไม่ ?
หลังจากทำรายการสำเร็จ จะมีหลักฐานการทำรายการหรือไม่ ?
รหัสคำขอใช้บริการ (Registration Code) คืออะไร ?
การเข้าใช้งาน K PLUS SME สามารถใช้ผ่าน Wi-Fi ได้หรือไม่ ?
เปลี่ยนแปลงอีเมลและรหัสผ่านเข้าใช้งาน ทำอย่างไร ?
ข้อมูลรายงานสินเชื่อ เป็นอย่างไร ?