บริการหนังสือค้ำประกันบนอินเตอร์เน็ต

ระบบบริหารหนังสือค้ำประกันบน Website ช่วยลดการเดินทางและการรอคิวที่สาขา


InvisibleSectionName
10
Padding
จุดเด่น
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 

รู้ทุกความเคลื่อนไหว

ดูวงเงินคงเหลือ เช็คสถานะได้ทุกขั้นตอน พร้อมเรียกดูและดาวน์โหลดรายงานจากระบบได้

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

รวดเร็ว และถูกต้อง

ส่งคำสั่งขอออก LG โดยตรงผ่านระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา ให้คุณทราบหมายเลข LG ก่อนรับฉบับจริงเมื่อตรวจฉบับร่างผ่าน สามารถตรวจและแก้ไขจากฉบับร่างก่อนออกฉบับจริงได้

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 

มั่นใจได้ในความปลอดภัย

ด้วยระบบความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานสากล

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left