​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​
​​​
​​

บริการสำหรับซื้อสิน​ค้าทางอินเทอร์เน็ต MasterCard SecureCode

บริการสำหรับซื้อสิน​ค้าทางอินเทอร์เน็ต J/Secure

​ ​​ ​​