บัญชีเงินฝากประจำ ธุรกิจ นิติบุคคล บัญชีเงินฝากประจำ ธุรกิจ นิติบุคคล Middle|Left White

Fixed Deposit Account

​​​​​​Corporate Fixed
Deposit Account
Short or long-term deposit


HtmlBlock
10
PaddingBlack
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

Key Features

Short and long-term deposit  

Short and long-term deposit

options of 3, 6, 12, 24 and 36 months

Deposits can be used as collateral  

Deposits can be used as collateral,
loan application or guarantee
to increase your liquidity

(for fixed deposits of 12 months and longer)

Returns are assured  

Returns are assured

with interest payments per the deposit period.


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

Service Details

  • Interest is paid at the end of the deposit period.

  • Minimum amount for account opening is 1,000 Baht.


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding

Black
Middle|Left
LeftHtmlBlock
51
Padding

Black
Middle|Left
Left
None
61
Padding

บริการตรวจเอกสารล่วงหน้า (K-DocCheck)

ผ่าน LINE KBankLive หมดปัญหาเตรียมเอกสารไม่ถูก ไม่ครบ ต้องไปสาขาหลายรอบ
ส่งตรวจก่อนชัวร์กว่า เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ

อัปโหลดเอกสารเปิดบัญชี  

อัปโหลดเอกสารเปิดบัญชี

เพียงถ่ายรูปหรืออัปโหลดไฟล์
จากมือถือของคุณ

ตรวจสอบความถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญ  

ตรวจสอบความถูกต้อง
โดยผู้เชี่ยวชาญ

สบายใจได้ มีผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมให้คำปรึกษาทางแชท

แจ้งผลการตรวจเอกสาร  

แจ้งผลการตรวจเอกสาร

รอแจ้งผลการตรวจภายใน 2 ชั่วโมง*
พร้อมผู้ที่ต้องมาแสดงตนที่สาขา

*ส่งเอกสารภายในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ 11.00-17.00 น.
(กรณีนอกเวลาทำการจะได้รับแจ้งผลการตรวจเอกสารภายใน 12.00 น.ของวันถัดไป)
Black
Middle|Left
Left
qrcode

โปรด Scan QR Code

หรือพิมพ์ @doccheck บน LINE KBANKLIVE เพื่อเข้าสู่เมนูส่งตรวจเอกสาร


HtmlBlock
71
Padding

FAQs

How is interest calculated?

Interest received = principal x (interest rate / 100) x (actual deposit period / 365)

Is interest earned from my fixed deposit account taxable?

Interest earned on fixed deposits is taxed at the rate of 15 percent of the total interest received.

Can I adjust my account statement at the Passbook Update Machine (PUM)?

Customers can update their fixed deposit passbook by themselves using PUM at any branch.

Does the authorized signatory have to present themself at a branch?

The authorized signatory for account opening who is not an authorized signatory for payment/withdrawal does not have to present themself at the branch. They can verify their identity via K PLUS within 15 days from the date the juristic person has requested account opening at the branch.

Does the authorized signatory for payment/withdrawal have to verify their identity at the branch?

The authorized signatory for payment/withdrawal is required to present themself at the branch within 15 days from the date that the juristic person has requested account opening at the branch. This is required to collect their specimen signature for payment/withdrawal in the Bank’s system.


Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding

​Key Features

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​Service Details

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​Open Business Account

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding

​​Documents Open Account​​

Black
Middle|Left
Left
None
60
Padding

​K-DocCheck​

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
70
Padding

​FAQs​​

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left