เที่ยวนอกสุดพิเศษกับบัตรเดบิต - ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเดบิตกสิกรไทย เที่ยวนอกสุดฟิน เอนจอยตลอดทริป นั่งชิลฟรีที่ K POINT KLUB และชอปสนุกพิชิตภารกิจเมื่อใช้จ่ายสะสมตามที่ธนาคารกำหนด รับรางวัลสุดพิเศษ บัตรเดบิตกสิกรไทย เที่ยวนอกสุดฟิน เอนจอยตลอดทริป นั่งชิลฟรีที่ K POINT KLUB และชอปสนุกพิชิตภารกิจเมื่อใช้จ่ายสะสมตามที่ธนาคารกำหนด รับรางวัลสุดพิเศษ

บัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทย
เที่ยวนอกสุดพิเศษ เอนจอยตลอดทริป

ช้อปสนุกพิชิตภารกิจรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทย ทุกประเภทที่ออกเป็นบัตรพลาสติกเท่านั้น (“ลูกค้า”)
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66
 • ลูกค้าต้องลงทะเบียนภายในช่วงระยะเวลาดังนี้

  - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 31 ต.ค.66 สำหรับยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 31 ต.ค.66

  - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.66 - 30 พ.ย.66 สำหรับยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 พ.ย.66 - 30 พ.ย.66

  - ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.66 - 31 ธ.ค.66 สำหรับยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.66 - 31 ธ.ค.66

  โดยลงทะเบียนก่อน หรือหลังทำรายการเฉพาะการใช้จ่ายที่ต่างประเทศผ่านช่องทางออฟไลน์ (ไม่รวมช่องทางออนไลน์) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผ่านช่องทางสื่อของธนาคารหรือ ช่องทางLINE Official @kbanklive โดยพิมพ์คำว่า @DEBITCAMPAIGN จะได้รับข้อความตอบกลับให้กรอกรายละเอียดข้อมูลเลขบัตรเดบิตวีซ่า เพื่อทำการลงทะเบียน หรือ คลิก ลงทะเบียน

 • ลูกค้าต้องใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการถูกต้อง เฉพาะการใช้จ่ายที่ต่างประเทศ (ไม่ร่วมรายการใช้จ่ายสกุลเงินตราต่างประเทศทางออนไลน์) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66 และมียอดใช้จ่ายสะสมเป็นสกุลเงินต่างประเทศต่อเดือน ตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ไม่นับรวมยอดการใช้จ่ายสกุลเงินบาท (THB), ยอดการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดการใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง หรือยอดใช้จ่ายที่มีการถูกยกเลิก
 • scroll

  กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

  บัตรเดบิตที่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน
  สกุลเงินต่างประเทศ
  รางวัล
  บัตรเดบิตกสิกรไทย
  ทุกประเภทที่ออกเป็น
  บัตรพลาสติก
  ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 10,000 บาทขึ้นไป นวดฟรีที่ Health Land จำนวน 2 ชั่วโมง
  (มูลค่า 650 บาท) (500 สิทธิ์/เดือน)
  ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 50,000 บาทขึ้นไป บัตรรับประทานบุฟเฟ่ต์ จำนวน 2 ท่าน
  ที่ River café & Terrace at the Peninsula Bangkok ฟรี
  (มูลค่า 6,650 บาท) (100 สิทธิ์/เดือน)
  ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 80,000 บาทขึ้นไป บัตรกำนัลห้องพัก 1 คืนที่ The Standard หัวหิน ฟรี
  (มูลค่า 20,560 บาท) (50 สิทธิ์/เดือน)
 • ยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนเพื่อรับของรางวัล หมายถึง ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยที่ออกเป็นบัตรพลาสติกในสกุลเงินต่างประเทศ ณ วันที่ทำรายการใช้จ่าย ในช่วงระยะเวลา ดังนี้

  - เดือนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 31 ต.ค.66

  - เดือนที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66

  - เดือนที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

 • การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท ธนาคารจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่ทำรายการ (transaction date) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 — 31 ธ.ค.66 เท่านั้น และจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อเทียบเป็นเงินบาทแล้วตามจำนวนยอดใช้จ่ายที่ธนาคารกำหนด
 • จำนวนสิทธิ์รับของรางวัลต่อเดือน ดังนี้

  1. นวดฟรีที่ Health Land จำนวน 2 ชั่วโมง (มูลค่า 650 บาท) (500 สิทธิ์/เดือน)

  2. บัตรรับประทานบุฟเฟ่ต์ จำนวน 2 ท่านที่ River café & Terrace at the Peninsula Bangkok ฟรี (มูลค่า 6,650 บาท) (100 สิทธิ์/เดือน)

  3. บัตรกำนัลห้องพัก 1 คืนที่ The Standard หัวหิน ฟรี (มูลค่า 20,560 บาท) (50 สิทธิ์/เดือน)

 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายทุกสิ้นเดือนของเดือนตุลาคม 2566 ,พฤศจิกายน 2566 และธันวาคม 2566 โดยจะให้สิทธิ์รับของรางวัลแก่ลูกค้าตามลำดับที่มีการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศครบในแต่ละเดือนครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของธนาคารเป็นสำคัญ
 • จำกัดรางวัล 1 สิทธิ์/ 1 บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะร้านค้า/ผู้ให้บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้าและผู้ให้บริการกำหนด
 • กำหนดการแจ้งผลของรางวัล ธนาคารจะแจ้งผลการรับรางวัลผ่านช่องทางLINE Official @kbanklive ภายใน 30 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ดังนี้

  - เดือนที่ 1 กำหนดการแจ้งผลรางวัลภายในวันที่ 30 พ.ย.66

  - เดือนที่ 2 กำหนดการแจ้งผลรางวัลภายในวันที่ 31 ธ.ค.66

  - เดือนที่ 3 กำหนดการแจ้งผลรางวัลภายในวันที่ 31 ม.ค.67

 • ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งผลรางวัลผ่านทาง LINE Official @kbanklive ซึ่งจะระบุเงื่อนไขในการรับของรางวัล และลูกค้าต้องติดต่อรับรางวัลที่ บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด ในฐานะตัวแทนของธนาคาร ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 02 919 9108 ต่อ 118 หรืออีเมล์ pitty@vathanagul.com โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล, ที่อยู่จัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ หากไม่ได้รับการติดต่อเพื่อรับของรางวัล ภายใน 30 วันนับจากวันแจ้งผล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการมอบสิทธิ์ในการรับรางวัลแก่ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลในลำดับถัดไปแทน

 • กำหนดการจัดส่งของรางวัล โดยของรางวัลจะถูกจัดส่งไปตามชื่อ และที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับทางธนาคาร ตามรอบจัดส่ง ดังนี้

  - ของรางวัลเดือนที่ 1 จะจัดส่งภายในเดือน ธ.ค.66

  - ของรางวัลเดือนที่ 2 จะจัดส่งภายในเดือน ม.ค.67

  - ของรางวัลเดือนที่ 3 จะจัดส่งภายในเดือน ก.พ.67

 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัล/สิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเท่ากันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 • ธนาคารไม่มีภาระหน้าที่ และ/หรือ ความรับผิดชอบใดๆ ในสินค้า และ/หรือบริการ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้แต่อย่างใด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02-8888888

พิเศษเพิ่มอีกต่อ
เฉพาะ บัตรเดบิต LINE BK! สำหรับใครที่มีแพลนไปเที่ยวเกาหลี

 • รับกระเป๋าเดินทางน่ารักๆ LINE FRIENDS 1 ใบ มูลค่า 2,700 บาท เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเดบิต LINE BK ที่ประเทศเกาหลีเป็นสกุลเงินวอน ครบ 10,000 บาท
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66
 • จำกัดเพียง 260 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ และ/หรือ LINE BK กำหนด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรเดบิต LINE BK ที่ออกเป็นบัตรพลาสติก และลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญเท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.linebk.com

สมัครบัตรเดบิต

app kplus

ลูกค้าที่มี K PLUS

สมัครบัตรเดบิต
บน K PLUS เวอร์ชันล่าสุด

esaving

ลูกค้าที่ไม่มี K PLUS

ดาวน์โหลด K PLUS พร้อมเปิดบัญชี
K-eSavings และสมัครบัตรเดบิต


ดูรายละเอียดการสมัคร
kbank branch kbank branch

เราพร้อมให้คำแนะนำ

ที่ธนาคารกสิกรไทย
ทุกสาขา

ค้นหาสาขา
ใช้จ่ายขั้นต่ำครบ 1,000 บาท รับเมนูพิเศษ (เฉพาะหน้าร้านเท่านั้น) ใช้จ่ายขั้นต่ำครบ 1,000 บาท รับเมนูพิเศษ (เฉพาะหน้าร้านเท่านั้น)

รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อกินครบ 1,000 บาท เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น

รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อกินครบ 1,000 บาท เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย ทุกประเภท ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดส่วนลด ก่อนชำระเงิน
 • จำกัดสิทธิ์ 2 โค้ด/บัตร/เดือน
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888
  สอบถาม
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ระยะเวลาสิทธิพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย ทุกประเภท
 • รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อกินครบ 1,000 บาท เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • จำกัดสิทธิ์ 2 โค้ด/บัตร/เดือน
 • ผู้ใช้งานจำเป็นต้องนำรหัสส่วนลดไปใช้เมื่อทานที่ร้านเท่านั้น
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ธนาคาร และบริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ / หรือ สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการโปรโมชั่นนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ใช้จ่ายขั้นต่ำครบ 1,000 บาท รับเมนูพิเศษ (เฉพาะหน้าร้านเท่านั้น) ใช้จ่ายขั้นต่ำครบ 1,000 บาท รับเมนูพิเศษ (เฉพาะหน้าร้านเท่านั้น)

รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อกินครบ 1,000 บาท เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น

รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อกินครบ 1,000 บาท เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย ทุกประเภท ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดส่วนลด ก่อนชำระเงิน
 • จำกัดสิทธิ์ 2 โค้ด/บัตร/เดือน
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888
  สอบถาม
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ระยะเวลาสิทธิพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย ทุกประเภท
 • รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อกินครบ 1,000 บาท เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • จำกัดสิทธิ์ 2 โค้ด/บัตร/เดือน
 • ผู้ใช้งานจำเป็นต้องนำรหัสส่วนลดไปใช้เมื่อทานที่ร้านเท่านั้น
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ธนาคาร และบริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ / หรือ สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการโปรโมชั่นนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ใช้จ่ายขั้นต่ำครบ 1,000 บาท รับเมนูพิเศษ (เฉพาะหน้าร้านเท่านั้น) ใช้จ่ายขั้นต่ำครบ 1,000 บาท รับเมนูพิเศษ (เฉพาะหน้าร้านเท่านั้น)

รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อกินครบ 1,000 บาท เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น

รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อกินครบ 1,000 บาท เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย ทุกประเภท ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดส่วนลด ก่อนชำระเงิน
 • จำกัดสิทธิ์ 2 โค้ด/บัตร/เดือน
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888
  สอบถาม
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ระยะเวลาสิทธิพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย ทุกประเภท
 • รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อกินครบ 1,000 บาท เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • จำกัดสิทธิ์ 2 โค้ด/บัตร/เดือน
 • ผู้ใช้งานจำเป็นต้องนำรหัสส่วนลดไปใช้เมื่อทานที่ร้านเท่านั้น
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ธนาคาร และบริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ / หรือ สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการโปรโมชั่นนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า