บัตรเดบิตกสิกรไทยชวนลุ้นรางวัลรถยนต์ EV และ iPhone - ธนาคารกสิกรไทย
ช้อปทุก 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป ผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทย รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรางวัลมูลค่ารวม 2.6 ล้านบาท ช้อปทุก 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป ผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทย รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรางวัลมูลค่ารวม 2.6 ล้านบาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

แคมเปญ ช้อปล่าโชค

ช้อปขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป ลุ้นรับ รถยนต์ไฟฟ้า Ora Good cat และ iPhone 15
จับรางวัล วันที่ 31 มกราคม 2567

รางวัลที่ 1 รถยนต์ไฟฟ้า Ora Good cat

จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 899,000 บาท

 1. ภัทลดา กุลxxxxxxx-xxx-9365

รางวัลที่ 2 iPhone 15

จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท

 1. ธนวรรณ โสมxxxxxxx-xxx-2292
 2. ณัฐพงศ์ พฤกxxxxxxx-xxx-9288
 3. ธีรพงศ์ พรกิxxxxxxx-xxx-8807
 4. ชาลิสา ชุมxxxxxxx-xxx-2235
 5. พงศ์พิชา นันxxxxxxx-xxx-9055
 6. มนฑิณี เธีxxxxxxx-xxx-8804
 7. สิทธิพงษ์ ธรรxxxxxxx-xxx-6640
 8. ชัยมงคล นามxxxxxxx-xxx-3546
 9. ทวีศักดิ์ บุญxxxxxxx-xxx-0973
 10. ณัฏฐ์ ถุงxxxxxxx-xxx-3323
 11. มนตรี รุ่xxxxxxx-xxx-4000
 12. อภิสิทธิ์ อินxxxxxxx-xxx-5184
 13. ธนัยนันท์ ห้วxxxxxxx-xxx-2461
 14. มณฑิรา ศิริxxxxxxx-xxx-6644
 15. พิสุทธิ์ ประxxxxxxx-xxx-5986
 16. ฉัตรชัย สุสxxxxxxx-xxx-8883
 17. มัสยา แป้xxxxxxx-xxx-5709
 18. พิชญ์ณภัทร นนทxxxxxxx-xxx-9392
 19. สุเมธ เอกxxxxxxx-xxx-0407
 20. บุญช่วย ลี้xxxxxxx-xxx-3636
 21. ภูริภัทร์ นิยxxxxxxx-xxx-5228
 22. สุเมธ ดาวxxxxxxx-xxx-7398
 23. พงษ์ธนวัฒน์ พรหxxxxxxx-xxx-7926
 24. คมกฤช ตนปxxxxxxx-xxx-8924
 25. ปิณฑยา วังxxxxxxx-xxx-5942
 26. ณัฐพล พจน์xxxxxxx-xxx-2213
 27. ณัฐญา ศรีxxxxxxx-xxx-7748
 28. ภูบดี รัตxxxxxxx-xxx-8609
 29. ดาริกา บุญxxxxxxx-xxx-6126
 30. โสฬส หอมxxxxxxx-xxx-3113
 31. พีรบูรณ์ เชีxxxxxxx-xxx-5416
 32. ฐิติมา บำxxxxxxx-xxx-3664
 33. พรชัย เอกxxxxxxx-xxx-8296
 34. สุเทพ มัคxxxxxxx-xxx-3074
 35. อาณัติ สินxxxxxxx-xxx-9853
 36. นารี จำปxxxxxxx-xxx-5605
 37. ธีรพันธ์ ชโลxxxxxxx-xxx-1372
 38. อภิรัฐ สวัxxxxxxx-xxx-5256
 39. วรวรรษ รักxxxxxxx-xxx-7967
 40. ศุภสุตา มั่xxxxxxx-xxx-7622
 41. อภิวัฒน์ สำเxxxxxxx-xxx-6609
 42. ชวภณ โมสxxxxxxx-xxx-1212
 43. เฉลิมชาติ ไชยxxxxxxx-xxx-8590
 44. ไพรัช เกษxxxxxxx-xxx-9144
 45. ชูศักดิ์ มัจxxxxxxx-xxx-8345
 46. พลัง เพิ่xxxxxxx-xxx-4573
 47. อดิเรก จันxxxxxxx-xxx-0641
 48. รัชกฤต สังxxxxxxx-xxx-3338
 49. สุรตา สายxxxxxxx-xxx-6942
 50. ชัญญานุช มณีxxxxxxx-xxx-4199

บัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยทุกประเภท
ชวนลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้า Ora Good cat และ iPhone 15
มูลค่ารวม 2.5 ล้านบาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
 • ลูกค้าลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ผ่านทาง SMS พิมพ์ KDLD เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทย 12 หลักสุดท้าย ส่ง SMS มาที่ 4545888 เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล (มีค่าบริการ SMS 3 บาท) หรือช่องทาง LINE Official @kbanklive โดยพิมพ์คำว่า @DEBITCAMPAIGN จะได้รับข้อความตอบกลับให้กรอกรายละเอียดข้อมูลเลขบัตรเดบิตวีซ่า หรือ คลิก ลงทะเบียน
 • ลูกค้าใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ยอดการใช้จ่าย 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป รับ 1 สิทธิ์ต่อเซลล์สลิป ลุ้นรางวัลมูลค่ารวม 2.5 ล้านบาท ได้แก่
  • รางวัลที่ 1 รถยนต์ไฟฟ้า Ora Good cat 500 Ultra มูลค่า 899,000 บาท จำนวน 1 คัน
  • รางวัลที่ 2 iPhone 15 128 GB มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท จำนวน 50 เครื่อง
 • รับสิทธิ์สูงสุดไม่เกิน 500 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยตลอดรายการ
 • การใช้จ่าย ณ ร้านค้าในต่างประเทศ และร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น Facebook, Google, Tiktok ads, Apple.com, Agoda จะไม่ถูกนำมาคิดรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล
 • ลูกค้าจะต้องเปิดใช้งานบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยที่ลงทะเบียนดังกล่าวไว้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่มีบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยทุกประเภท สถานะปกติ และไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยเท่านั้น
 • กำหนดจับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. จำนวน 51 รางวัล โดยประกาศผลภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์ KBank โดยบริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด ในฐานะตัวแทนของธนาคาร จะทำการติดต่อลูกค้าผู้ได้รับรางวัลผ่านทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลูกค้าได้ผูกไว้กับ K PLUS Application เพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับรางวัลให้กับลูกค้าผู้ได้รับรางวัลทราบ
 • ลูกค้าผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลดังนี้:
  • ต้องติดต่อตัวแทนของธนาคารเพื่อยืนยันการรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้ได้รับรางวัล และนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับบริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด เท่านั้น” ตามช่องทาง Email: pitty@vathanagul.com
  • ต้องชำระภาษีในอัตรา 5% ของมูลค่ารางวัล ให้แก่บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด เพื่อให้บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด นำส่งแก่กรมสรรพากร ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
 • ในกรณีที่ตัวแทนของธนาคารไม่สามารถติดต่อลูกค้าผู้ได้รับรางวัลได้ และ/หรือ ลูกค้าผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าลูกค้าผู้ได้รับรางวัลนั้นสละสิทธิ์ที่จะได้รับของรางวัลดังกล่าว
 • ลูกค้าผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับของรางวัลดังกล่าวที่ บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 และหากลูกค้าผู้ได้รับรางวัลไม่มารับของรางวัลดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าลูกค้าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ที่จะรับของรางวัลดังกล่าว โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำของรางวัลดังกล่าวไปใช้ผู้โชคดีลำดับสำรอง และชำระคืนภาษีที่ลูกค้าผู้ได้รับรางวัลได้ชำระไว้ (หากมี)
 • ลูกค้าผู้ได้รับรางวัลต้องไม่ดำเนินการยกเลิกบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยก่อนได้รับของรางวัล
 • ลูกค้าผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสด หรือของรางวัลเป็นอย่างอื่นได้ทุกกรณี
 • พนักงานของธนาคาร และของธนาคารกสิกรไทย ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีที่ของรางวัลชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย และ/หรือมีเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับของรางวัล
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทย
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888
  สอบถาม
promotion promotion

สมัครบัตรเดบิต

app kplus

ลูกค้าที่มี K PLUS

สมัครบัตรเดบิต
บน K PLUS เวอร์ชันล่าสุด

esaving

ลูกค้าที่ไม่มี K PLUS

ดาวน์โหลด K PLUS พร้อมเปิดบัญชี
K-eSavings และสมัครบัตรเดบิต


ดูรายละเอียดการสมัคร
kbank branch kbank branch

เราพร้อมให้คำแนะนำ

ที่ธนาคารกสิกรไทย
ทุกสาขา

ค้นหาสาขา
ซื้อชุด Bar B Q Plaza x KBank Visa Debit Set ราคาพิเศษ 999 บาท ซื้อชุด Bar B Q Plaza x KBank Visa Debit Set ราคาพิเศษ 999 บาท

ซื้อชุด Bar B Q Plaza x KBank Visa Debit Set ราคาพิเศษ 999 บาท

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตวีซ่าธนาคารกสิกรไทยทุกประเภท รับสิทธิ์ซื้อชุด Bar B Q Plaza x KBank Visa Debit Set โดย 1 ชุดประกอบด้วย ชุดครอบครัวหมู, หมูชาบูมิโสะ, แซลมอน, ไก่กรอบซอสเลมอนและเป๊ปซี่รีฟิล 2 แก้ว ในราคาพิเศษ 999 บาท
 • ผู้ถือบัตรเดบิตวีซ่าของธนาคารกสิกรไทยทุกประเภท ดำเนินการลงทะเบียนผ่าน LINE Official: KBank Live (Add LINE KBank Live: @kbanklive) จากนั้นพิมพ์ @DEBITCAMPAIGN ในแชท KBank Live และทำตามขั้นตอนเพื่อรับ QR code รับเมนูพิเศษ และแสดงสิทธิ์ต่อพนักงาน
 • QR Code มีอายุการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับ
 • เฉพาะบริการนั่งทานที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา และชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ โดยจำกัดสิทธิ์ 2 สิทธิ์/บัตร/เดือน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท K-Contact Center โทร. 02-8888888
  สอบถาม
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
 • บาร์บีคิวพลาซ่าขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการใช้สิทธิพิเศษนี้ กรณีที่เป็นการใช้ QR Code จากการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือภาพถ่ายในทุกกรณี
 • กรณีการให้สินค้าทดแทน เมื่อไก่กรอบซอสเลมอน หมดก่อนระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย ทางร้าน บาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขาจะทดแทนรายการอาหารดังกล่าวด้วยบูตะคอร์นต้นหอม โดยไม่คิดราคาเพิ่มเติม
 • อาหารในชุดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • จำกัดจำนวนการใช้ 10,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดจากการแลกคะแนน (E-coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์(E-Voucher)
 • บาร์บีคิวพลาซ่าขอปฏิเสธการรับ (E-coupon), บัตรกำนัล (Voucher) และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ที่ถูกทำสำเนา ชำรุด ลบเลือน ถูกใช้งานแล้ว จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่สมบูรณ์ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหรือสูญหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น แต่ไม่สามารถใช้ส่วนลดสมาชิกร้านบาร์บีคิวพลาซ่าได้ และสามารถสะสมคะแนนสมาชิกได้ตามปกติ ยกเว้นรายการส่งเสริมการขายที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่ากำหนดเท่านั้น
 • ธนาคารไม่มีภาระหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบใดๆ ในสินค้า และ/หรือบริการใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้แต่อย่างใด หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการ
 • กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อชุด Bar B Q Plaza x KBank Visa Debit Set และไม่สามารถชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าเดบิตกสิกรไทยได้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดในการซื้อชุด Bar B Q Plaza x KBank Visa Debit Set และร้านบาร์บีคิวพลาซ่าจะคิดค่าอาหารเต็มจำนวน เป็นเงิน 1,099 บาทต่อชุด
รับประทานอาหารครบ 800 บาทขึ้นไป รับฟรี ปลาหมึกชุปแป้งทอด 1 จาน มูลค่า 99 บาท รับประทานอาหารครบ 800 บาทขึ้นไป รับฟรี ปลาหมึกชุปแป้งทอด 1 จาน มูลค่า 99 บาท

รับประทานอาหารครบ 800 บาทขึ้นไป รับฟรี ปลาหมึกชุปแป้งทอด 1 จาน มูลค่า 99 บาท

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตวีซ่าธนาคารกสิกรไทยทุกประเภท ที่รับประทานอาหารครบ 800 บาทขึ้นไป ที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมปะนี รับฟรี ปลาหมึกชุปแป้งทอด 1 จาน มูลค่า 99 บาท
 • ผู้ถือบัตรเดบิตวีซ่าของธนาคารกสิกรไทยทุกประเภท ดำเนินการลงทะเบียนผ่าน LINE Official: KBank Live (Add LINE KBank Live: @kbanklive) จากนั้นพิมพ์ @DEBITCAMPAIGN ในแชท KBank Live และทำตามขั้นตอนเพื่อรับ QR code รับเมนูพิเศษ และแสดงสิทธิ์ต่อพนักงาน
 • QR Code มีอายุการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับ
 • เฉพาะบริการนั่งทานที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมปะนี และชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ โดยจำกัดสิทธิ์ 2 สิทธิ์/บัตร/เดือน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888
  สอบถาม
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ที่เดอะพิซซ่า คอมปะนี เฉพาะบริการนั่งทานที่ร้านเท่านั้น ช่องทางบริการ delivery และ online ไม่ร่วมรายการ
 • ลูกค้าต้องแจ้งพนักงานและแสดง QR Code เพื่อสแกนรับสิทธิ์ และชำระเงินด้วยบัตรเดบิตวีซ่าธนาคารกสิกรไทย
 • จำกัด 5,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • รายการของแถมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
ใช้จ่ายขั้นต่ำครบ 1,000 บาท รับเมนูพิเศษ (เฉพาะหน้าร้านเท่านั้น) ใช้จ่ายขั้นต่ำครบ 1,000 บาท รับเมนูพิเศษ (เฉพาะหน้าร้านเท่านั้น)

รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อกินครบ 1,000 บาท เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น

รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อกินครบ 1,000 บาท เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย ทุกประเภท ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดส่วนลด ก่อนชำระเงิน
 • จำกัดสิทธิ์ 2 โค้ด/บัตร/เดือน
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888
  สอบถาม
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ระยะเวลาสิทธิพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย ทุกประเภท
 • รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อกินครบ 1,000 บาท เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • จำกัดสิทธิ์ 2 โค้ด/บัตร/เดือน
 • ผู้ใช้งานจำเป็นต้องนำรหัสส่วนลดไปใช้เมื่อทานที่ร้านเท่านั้น
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ธนาคาร และบริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ / หรือ สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการโปรโมชั่นนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รับประทานอาหารครบ 800 บาทขึ้นไป รับฟรี บอนชอนบาร์บีคิวชีสฟรายส์ มูลค่า 129 บาท รับประทานอาหารครบ 800 บาทขึ้นไป รับฟรี บอนชอนบาร์บีคิวชีสฟรายส์ มูลค่า 129 บาท

รับประทานอาหารครบ 800 บาทขึ้นไป รับฟรี บอนชอนบาร์บีคิวชีสฟรายส์ มูลค่า 129 บาท

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตวีซ่าธนาคารกสิกรไทย ที่รับประทานอาหารครบ 800 บาทขึ้นไป(ยอดก่อน Vat 7% และ Service Charge 10%) รับฟรี บอนชอนบาร์บีคิวชีสฟรายส์ 1 จาน มูลค่า 129 บาท
 • ผู้ถือบัตรเดบิตวีซ่าของธนาคารกสิกรไทยทุกประเภท ดำเนินการลงทะเบียนผ่าน LINE Official: KBank Live (Add LINE KBank Live: @kbanklive) จากนั้นพิมพ์ @DEBITCAMPAIGN ในแชท KBank Live และทำตามขั้นตอนเพื่อรับ QR code รับเมนูพิเศษ และแสดงสิทธิ์ต่อพนักงาน
 • QR Code มีอายุการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับ
 • เฉพาะบริการนั่งทานภายในร้าน และชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทยเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ โดยจำกัดสิทธิ์ 2 สิทธิ์/บัตร/เดือน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888
  สอบถาม
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
 • ใช้สิทธิ์ที่ร้านบอนชอนทุกสาขา ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง สยามพารากอน, เอ็มควอเทียร์, สยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต, รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา, เทอเทิล วิจเลจ ภูเก็ต, โบ๊ท อเวนิว ภูเก็ต, ไลม์ไลท์ ภูเก็ต
 • ลูกค้าต้องแจ้งพนักงานและแสดง QR เพื่อสแกนรับสิทธิก่อน และชำระเงินด้วยบัตรเดบิตวีซ่าธนาคารกสิกรไทย
 • จำกัดจำนวนการใช้ 10,000 สิทธิตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • กรณีที่เมนูของแถมที่กำหนดหมด ลูกค้าจะได้รับบอนชอนฟรายส์รสชาติอื่นทดแทน
 • รายการของแถมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ Bonchon Elite Card ได้ตามปกติ