บริการฝาก ถอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย, จ่ายบิล และ ยืนยันตัวตน ที่บิ๊กซี (Big C) บริการฝาก ถอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย, จ่ายบิล และ ยืนยันตัวตน ที่บิ๊กซี (Big C)

บริการฝาก ถอนเงินสด
เข้าบัญชีกสิกรไทย
และยืนยันตัวตน
ที่เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)

logo 7-Eleven

บริการเคแบงก์เซอร์วิส ที่เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)

บริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางเงินสดให้กับลูกค้าของธนาคารให้บริการฝาก ถอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย และยืนยันตัวตน ที่เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ทุกสาขา เวลา 00:01 – 23:30 น.

icon zoom

กดที่รูปเพื่อขยายตาราง

ตารางอัตราดอกเบี้ย

* ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร

ประเภท บริการ วงเงินที่ทำรายการ ค่าธรรมเนียม จุดให้บริการ และ
ช่วงเวลาให้บริการ
ฝากเงิน ตั้งแต่ 1 - 30,000 บาท / รายการ
สูงสุด 99,999 บาท / วัน / บัญชี
15 บาท / รายการ 00:01 – 23:30 น.
ถอนเงิน ตั้งแต่ 100 - 5,000 บาท / รายการ
สูงสุด 20,000 บาท / วัน / บัญชี
15 บาท / รายการ 00:01 – 23:30 น.
ยืนยันตัวตน - ฟรี 00:01 – 23:30 น.

* ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร

touch

บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย
ที่เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการฝากเงินสด

ขั้นตอนการฝากเงินสด
เข้าบัญชีกสิกรไทยที่เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)

บริการฝากเงินสดทั่วไป

แจ้งฝากเงินสดกับพนักงาน

ขั้นตอนที่ 1 / 6

แจ้ง "ฝากเงิน" กับพนักงาน

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงานตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 / 6

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

สอดบัตรประชาชนที่เครื่องรูดบัตร

ขั้นตอนที่ 3 / 6

สอดบัตรประชาชนที่เครื่องรูดบัตร

กดทำรายการที่เครื่องรูดบัตร ตามขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 4 / 6

กดทำรายการที่เครื่องรูดบัตร ตามขั้นตอน

  1. กรอกเลขที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการฝาก
  2. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ฝาก
  3. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
  5. กดยืนยันข้อมูล
ยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้พนักงาน

ขั้นตอนที่ 5 / 6

ยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้พนักงาน

ทำรายการสำเร็จ รับสลิปรายการเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และระบบจะส่ง SMS ยืนยันรายการไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ฝาก

ขั้นตอนที่ 6 / 6

ทำรายการสำเร็จ รับสลิปรายการเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และระบบจะส่ง SMS ยืนยันรายการไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ฝาก

บริการถอนเงินสดจากบัญชีกสิกรไทย
ที่เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)

คุณสมบัติ

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการฝากเงินสด

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำรายการถอนเงิน
  • QR Code สำหรับถอนเงินจากแอป K PLUS
  • ค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการถอนเงินสด
จากบัญชีกสิกรไทยที่เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)

เข้าแอป K PLUS เลือก “ธุรกรรม”

ขั้นตอนที่ 1 / 10

เข้าแอป K PLUS
เลือก “ธุรกรรม”

เลือก “ถอนเงิน”

ขั้นตอนที่ 2 / 10

เลือก “ถอนเงิน”

เลือก “เคแบงก์เซอร์วิส” ที่ต้องการทำรายการ

ขั้นตอนที่ 3 / 10

เลือก “เคแบงก์เซอร์วิส” ที่ต้องการทำรายการ

เลือกบัญชีที่ต้องการทำรายการ พร้อมระบุจำนวนเงิน และเลือก “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 4 / 10

เลือกบัญชีที่ต้องการทำรายการ พร้อม
ระบุจำนวนเงิน และเลือก “ต่อไป”

แจ้ง “ฝากเงินสด” กับพนักงาน

ขั้นตอนที่ 5 / 10

แจ้ง “ถอนเงิน” กับพนักงาน

แสดง “บัตรประชาชน” ให้พนักงานตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 6 / 10

แสดง “บัตรประชาชน” ให้พนักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

กดปุ่ม “แสดง QR/บาร์โค้ด” ให้พนักงานเพื่อถอนเงิน

ขั้นตอนที่ 7 / 10

กดปุ่ม “แสดง QR / บาร์โค้ด”
ให้พนักงานเพื่อถอนเงิน

“สอดบัตรประชาชน” ที่เครื่องรูดบัตรและกรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ทำรายการ

ขั้นตอนที่ 8 / 10

“สอดบัตรประชาชน” ที่เครื่องรูดบัตร
และกรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ทำรายการ

ทำรายการสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ทำรายการเรียบร้อยแล้ว” และรอรับเงินจากพนักงาน

ขั้นตอนที่ 9 / 10

ทำรายการสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ
“ทำรายการเรียบร้อยแล้ว”
และรอรับเงินจากพนักงาน

สามารถ “เรียกดูรายละเอียดการถอนเงิน” ได้ที่ประวัติ

ขั้นตอนที่ 10 / 10

สามารถ
“เรียกดูรายละเอียดการถอนเงิน”
ได้ที่ประวัติ

บริการยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรม
ธนาคารกสิกรไทยที่เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)

วัตถุประสงค์ของการยืนยันตัวตน

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการฝากเงินสด

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำรายการยืนยันตัวตน

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน K CHECK ID
ที่เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)

step1

ขั้นตอนที่ 1 / 7

แจ้งขอยืนยันตัวตนกับพนักงาน

step2

ขั้นตอนที่ 2 / 7

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

step3

ขั้นตอนที่ 3 / 7

กดปุ่ม “OK” เพื่อเริ่มทำรายการ

step4

ขั้นตอนที่ 4 / 7

เลือกเมนู “K CHECK ID”
(ยืนยันตัวตน)

step5

ขั้นตอนที่ 5 / 7

สอดบัตรประชาชนที่ “เครื่องรูดบัตร”

step6

ขั้นตอนที่ 6 / 7

อนุญาตให้พนักงานถ่ายภาพเพื่อยืนยันตัวตน

step7

ขั้นตอนที่ 7 / 7

ทำรายการสำเร็จ เครื่องแสดงข้อความ
”ธนาคารตรวจสอบข้อมูลของท่าน
เรียบร้อยแล้ว”

ให้ดึงบัตรประชาชนออก
และรับสลิปรายการ

จุดให้บริการ และช่วงเวลาให้บริการเคแบงก์เซอร์วิส ที่เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)

   
Map icon

เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ค้นหาเคแบงก์เซอร์วิส

ช่วงเวลาให้บริการ เคแบงก์เซอร์วิส

00.01 น. - 23.30 น.