วิธีวางแผนการเงินก่อน กู้ซื้อบ้าน หรือ กู้ซื้อคอนโด Buy Home Tips วิธีวางแผนการเงินก่อน กู้ซื้อบ้าน หรือ กู้ซื้อคอนโด Buy Home Tips

วิธีวางแผนการเงินก่อน กู้ซื้อบ้าน หรือ กู้ซื้อคอนโด

หากคุณกำลังวางแผนจะกู้ซื้อบ้านหรือกู้คอนโด การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะกู้บ้านเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นจะต้องการวางแผนทางการการเงินได้อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถกู้ผ่านได้ ดังนั้น ขั้นตอนเบื้องต้นที่ควรทำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกู้บ้านประกอบด้วยดังนี้

1. ตรวจสอบความสามารถในการกู้

ตรวจสอบความสามารถในการกู้

ตรวจสอบว่าคุณมีรายได้เพียงพอสำหรับการผ่อนชำระเงินกู้บ้านรายเดือนหรือไม่ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในการวางแผนการเงิน การเตรียมความพร้อมก่อนกู้ซื้อบ้าน หรือ คอนโด โดยที่ธนาคารประเมินความสามารถทางการเงินจากรายได้ของผู้กู้ และหนี้สินของผู้กู้ หากผู้กู้มีหนี้สินจะกระทบต่อความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ได้
โดยสามารถคำนวณวงเงินสินเชื่อบ้านเบื้องต้นได้ที่นี่ คลิก

2. คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้าน หรือ ซื้อคอนโด เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าจดจำนอง ค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตกแต่งบ้านหรือคอนโด การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถวางแผนการเงินได้ถูกต้องและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

3. ลดภาระหนี้สิ้นและวางแผนเก็บเงิน

ลดภาระหนี้สิ้นและวางแผนเก็บเงิน

หลีกเลี่ยงการมีหนี้สินสูง และมีการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกู้บ้าน เตรียมเงินดาวน์กรณีที่ไม่สามารถขอสินเชื่อได้ 100% อีกทั้งยังต้องตัดสินใจว่าจะซื้อบ้านในไหน และเลือกบ้านที่เหมาะสมกับรายได้และความต้องการของครอบครัว

4. วางแผนการขอสินเชื่อบ้าน

วางแผนการขอสินเชื่อบ้าน

กรณีต้องการสินเชื่อบ้าน ควรจะต้องเลือกธนาคารที่มีสินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการของเรา โดยดูอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และ งวดการจ่ายเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น

5. หาข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อเสียงโครงการ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในกรณีซื้อบ้านจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ชื่อเสียง และ เสียงตอบรับจากโครงการในอดีต เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจ รวมถึง การบริการหลังการขาย

สนใจบทความเกี่ยวกับบ้านอื่นๆ

คลิกเลย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

back to top