ฟังก์ชัน

ปลดล็อครหัสผ่าน

ปลดล็อครหัสผ่านได้ด้วยตัวคุณเอง กรณีเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือหรือไม่ได้เข้าใช้งานเกิน 30 วันปลดล็อคบน K PLUS ด้วยตัวเอง

1

ใส่รหัสผ่าน 6 หลักเพื่อทำธุรกรรม

2

เมื่อกรอกรหัสผ่านผิด หน้าจอจะแจ้งให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

3

กรณีใส่รหัสผิดครบ 3 ครั้ง สามารถปลดล็อครหัสได้โดยกดปุ่ม “ปลดล็อครหัส”

4

กรอกเลขบัตรประชาชนหรือ passport no. เพื่อปลดล็อครหัส

5

ปลดล็อคสำเร็จ ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้ด้วย PIN เดิม