เลือกเงินก้อน หรือเงินหมุน ?? เรื่องวุ่นๆ ที่คุณต้องรู้จริง เลือกเงินก้อน หรือเงินหมุน ?? เรื่องวุ่นๆ ที่คุณต้องรู้จริง

เลือกเงินก้อน หรือเงินหมุน ?? เรื่องวุ่น ๆ ที่คุณต้องรู้จริง

อย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันหากต้องการใช้เงิน ช่องทางในการกู้ยืมเงินนั้นมีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินผ่าน ช่องทางโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านทางเว็บไซต์ ทำให้การกู้ยืมเงินนั้น ทั้งสะดวก ง่าย และมีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ดี หากท่านไม่มั่นใจในความปลอดภัยของการกู้ยืมเงินผ่านช่องทางที่กล่าวข้างต้นนั้น ท่านก็สามารถที่จะกู้ยืมเงินผ่านทางสาขาของธนาคารได้ ซึ่งการกู้ยืมเงินไม่ว่าจะผ่านช่องทางใด ท่านรู้หรือไม่ว่าสินเชื่อที่ธนาคารมีให้เลือกนั้นมีด้วยกันอยู่ 2 ประเภท คือ เงินก้อน (เงินกู้ - Loan) กับเงินหมุน (การกู้เบิกเงินเกินบัญชี - Overdraft (OD)) และท่านรู้หรือไม่ว่าสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร และควรจะเลือกประเภทไหนดี

เงินก้อนกับเงินหมุนเลือกแบบไหนดี ?

ก่อนอื่นขอพาท่านมาทำความรู้จักกับเงินก้อนและเงินหมุนก่อนว่า สินเชื่อทั้ง 2 ประเภทนี้คืออะไร แล้วเงินกู้ยืมทั้ง 2 ประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร หากท่านต้องการจะกู้ยืมเงินควรที่จะเลือกประเภทไหนดี

เงินก้อน หรือเงินกู้ (Loan) คือ การให้กู้ยืมเงินในรูปแบบของ “เงินก้อน” ธนาคารจะโอนเงินกู้ยืมดังกล่าวให้แก่ท่านเต็มจำนวนตามที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร โดยธนาคารจะโอนเข้าบัญชีของท่านที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อให้ท่านสามารถนำเงินกู้ยืมดังกล่าวไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้แจ้งไว้กับธนาคาร หลังจากได้รับเงินกู้ยืมแล้วท่านจะต้องทยอยผ่อนชำระเงินกู้ยืมดังกล่าว พร้อมด้วยดอกเบี้ยคืนให้แก่ธนาคารตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดในสัญญาสินเชื่อ

เงินหมุน หรือการกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft(OD)) คือ การให้กู้ยืมเงินในรูปแบบของ “เงินหมุน” โดยเงินที่ธนาคารจะให้กู้ยืมนั้น ธนาคารจะตั้งเป็นวงเงินไว้ในบัญชีกระแสรายวัน (Current Account) ของท่านที่ได้เปิดไว้กับธนาคาร จากนั้นท่านจึงจะสามารถเบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้แจ้งไว้กับธนาคาร โดยท่านสามารถเบิกใช้ได้เมื่อท่านมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินดังกล่าว (ทยอยเบิกได้) โดยไม่จำเป็นต้องเบิกภายในครั้งเดียวทั้งจำนวน แต่อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องไม่เบิกใช้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารได้กำหนดไว้ โดยเงื่อนไขการผ่อนชำระนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดในสัญญาสินเชื่อ ทั้งนี้ การให้กู้ยืมเงินในรูปแบบของเงินหมุนนั้น จะทำการคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามจำนวนเงินที่เบิกใช้จริง โดยดอกเบี้ยจะถูกคำนวณทุกสิ้นเดือน

เมื่อท่านได้เข้าใจถึงความแตกต่างของเงินกู้กับเงินหมุนแล้วว่าเป็นอย่างไร ต่อมาก็มาถึงคำถามสำคัญที่มักจะถูกถามกันบ่อยครั้งว่า ถ้าหากท่านมีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงิน ท่านควรที่จะเลือกประเภทไหนดี เพื่อให้เห็นภาพขอยกตัวอย่าง ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 : นายสมชาย ต้องการเปิดร้านขายกาแฟและเบเกอรี่ โดยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน จำนวนรวม 500,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเซ้งร้าน จำนวน 200,000 บาท ค่าต่อเติมและตกแต่ง จำนวน 200,000 บาท ค่าอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ตู้อบเบเกอรี่ เครื่องทำกาแฟ โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 100,000 บาท

กรณีนี้ท่านควรกู้ยืมเงินเป็นสินเชื่อประเภท เงินกู้ (Loan) เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ ซึ่งท่านสามารถทยอยผ่อนคืนเป็นรายงวดได้ (ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 60 งวด หรือ 5 ปี) โดยท่านจะต้องเลือกระยะเวลาและยอดผ่อนชำระให้สอดคล้องกับผลกำไรของท่านในแต่ละเดือน และจะต้องไม่เป็นภาระกับกิจการของท่านมากจนเกินไป

ตัวอย่างที่ 2 : นางแววตา เปิดร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ มียอดขาย จำนวนละ 400,000 บาท ต่อเดือน โดยนางแววตาจะได้รับชำระค่าสินค้าทุก 15 วัน และจะต้องมีสต็อกสินค้าไว้ขาย จำนวน 400,000 บาท ซึ่งมักประสบปัญหาในเรื่องการหมุนเงินไม่ทัน เนื่องจากนางแววตาจะได้รับเงิน เพียงเดือนละ 2 รอบ จึงทำให้นางแววตาต้องไปหยิบยืมจากคนในครอบครัวมาก่อนเฉลี่ยครั้งละ 300,000 - 400,000 บาททุกเดือน เพื่อนำไปซื้อเสื้อผ้าสำหรับเตรียมไว้ขายในเดือนถัดไป หากพิจารณาแล้ว นางแววตาจะต้องกู้ยืมเงินเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่อง จำนวน 500,000 บาท

กรณีนี้ท่านควรกู้ยืมเงินเป็นสินเชื่อประเภท กู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft(OD)) เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการเสริมสภาพคล่อง หรือเป็นทุนสำรองเพื่อนำไปซื้อสินค้ามาจำหน่ายในระยะเวลาที่รอรับเงินจากผู้ซื้อ โดยที่ไม่ต้องไปหยิบยืมจากบุคคลอื่นมาใช้ก่อน ซึ่งสามารถนำเงินออกมาใช้ได้ทันที ตามจำนวนที่ธนาคารได้ตั้งวงเงินไว้ให้ แต่อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องเบิกใช้วงเงินไม่เกินกว่าวงเงินที่มีอยู่ และเมื่อท่านได้รับเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อแล้วนั้น ท่านจะต้องนำเงินมาเข้าบัญชีของท่านที่เปิดไว้กับธนาคารเพื่อให้ธนาคารดำเนินการหักชำระหนี้ตามยอดหนี้ที่ค้างชำระ และดำเนินการลดยอดหนี้ต่อไป

อยากกู้ยืมเงินต้องทำอย่างไร ?

หากท่านสนใจที่จะกู้ยืมเงินจากธนาคาร ท่านสามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางของธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการกู้ยืมเงินได้เพิ่มเติมจากบทความ หรือสอบถามผ่านทาง LINE @kbanklive

หากท่านต้องการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ท่านควรที่จะเลือกใช้สินเชื่อให้เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ลงทุน ในส่วนขั้นตอนการกู้ยืมเงินนั้น ไม่มีความยุ่งยากแต่อย่างใด ท่านสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางของธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และเมื่อธนาคารได้มีผลอนุมัติสินเชื่อของท่านแล้ว ท่านจะสามารถใช้เงินกู้ที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อ ท่านได้ลงนามในสัญญา ในรูปแบบของ e-Contract ซึ่งทั้งง่าย สะดวก และมีความปลอดภัย

สนใจบทความที่ช่วยให้คุณรู้จริงเรื่องกู้

คลิกเลย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

back to top