สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจผ่านออนไลน์ได้แล้วนะ สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจผ่านออนไลน์ได้แล้วนะ

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจผ่านออนไลน์ได้แล้วนะ

สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจกู้เงินนอกระบบจากเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ถูกกฏหมาย เนื่องด้วยมีความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน หรือติดขัดเงื่อนไขของสถาบันการเงิน ในหลายกรณีมาจากขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลาในการดำเนินการนาน ของสถาบันการเงิน และครัวเรือนมีรายได้ที่ไม่แน่นอน ทำให้สถาบันการเงินไม่สามารถปล่อยกู้ได้ แม้ว่าดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบจะสูงกว่าหนี้ในระบบ และมีความเสี่ยงที่ถูกทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรง ทั้งข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย หรือทำลายทรัพย์สิน แต่การกู้ยืมเงินนอกระบบอาจเป็นทางออกเดียวที่ครัวเรือนมีโอกาสเข้าถึงอย่างเร่งด่วนได้

ทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ไม่ต้องมีรายได้ประจำ ก็สามารถกู้ธนาคารได้

งานวิจัยจาก สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์1 เกี่ยวกับหนี้นอกระบบไทย แสดงผลสำรวจว่าสาเหตุที่ทำให้คนเป็นหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย 1) ต้องการนำเงินมาลงทุน 2) ใช้จ่ายจำเป็น 3) ชำระหนี้เก่า และ ใช้จ่ายไม่จำเป็น โดย 60% ของกลุ่มเกษตรกร 59.4% ของผู้ที่ค้าขาย และ 53.1% ของผู้ประกอบกิจการส่วนตัวกู้เงินนอกระบบมาเพื่อใช้ลงทุน ซึ่งหลาย ๆ คนเข้าใจว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร ต้องเป็นคนที่มีเงินเดือนประจำถึงจะกู้ได้ แต่ในความเป็นจริงธนาคารให้กู้กับกลุ่มคนในหลาย ๆ สาขาอาชีพ

จากผลสำรวจของ ธนาคารแห่งประเทศไทย2 เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนปี 2563 ระบุว่าครัวเรือนไทยกว่า 99% สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐานของธนาคารได้ ในส่วนของบริการด้านสินเชื่อ (ไม่รวมบัตรเครดิต) ครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อได้สูงถึง 95% แต่การใช้บริการอาจไม่ได้สูงนักอยู่ที่ราว 45.5% แต่ก็เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อปี 2561 สำหรับปัญหาการเข้าถึงและการเลือกไม่ใช้บริการด้านสินเชื่อ มีสาเหตุหลัก ๆ มาจากครัวเรือนมีฐานะการเงินไม่ดีหรือรายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และไม่กล้าไปติดต่อธนาคารเพราะคิดว่าจะถูกปฏิเสธ จากเหตุผลต่าง ๆ ที่กล่าวมาเป็นสาเหตุที่ทำให้หลาย ๆ ครัวเรือนหันไปกู้หนี้นอกระบบแทน

อยากยืมเงิน กู้เงินธนาคารผ่านออนไลน์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ในสถานการณ์ที่การใช้บริการธนาคารบนมือถือ สะดวกและแพร่หลายมากขึ้น ตัวอย่างสำหรับสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก ที่สามารถสมัครได้ผ่านธนาคารบนมือถือ เช่น K PLUS ผู้ที่มีปัญหาทางการเงินหรือต้องการใช้เงินเพื่อแก้เหตุฉุกเฉินทางธุรกิจ สามารถสมัครและรู้คำตอบได้เร็วสุดภายใน 15 นาที ด้วยวงเงินใช้แก้ปัญหาไม่เกิน 1 ล้านบาท ผู้ที่มี K PLUS อยู่แล้วกดสมัครใช้บริการสินเชื่อได้ทันที มีให้เลือกทั้งแบบเงินก้อน (Loan) และเงินหมุน (OD) สำหรับใช้เพื่อลงทุนหรือใช้ในธุรกิจ แนะนำให้ตั้งคำถามและพิจารณาให้ดีว่า ต้องการแบบใด ด้วยยอดเงินมากน้อยแค่ไหน โดยต้องตระหนักไว้เสมอว่า ขอยืมเงินจากคนอื่น “ควรยืมเท่าที่จำเป็นและจ่ายไหว”

หากยังไม่เคยใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย แนะนำให้ติดตั้ง K PLUS โดยศึกษาวิธีการติดตั้งและใช้บริการได้จาก ที่นี่ จากนั้นเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชี K-eSavings เพื่อรองรับกับการกู้เงิน และไว้หักบัญชีเพื่อชำระหนี้คืนธนาคารทุกสิ้นเดือน

เอกสารที่จำเป็นต้องมี ม่ว่าจะขอสินเชื่อกับธนาคารใด ๆ คือ เอกสารแสดงรายได้ หากเป็นผู้ที่เดินบัญชี (รับ-จ่าย) กับธนาคารอยู่ก่อนแล้วส่วนใหญ่จะไม่จำเป็นต้องใช้เอกสาร เช่น ต้องการขอสินเชื่อกับ ธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยอยู่สม่ำเสมอ ก็ไม่ต้องเตรียมเอกสาร ระบบจะใช้ข้อมูลการเดินบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารประกอบการพิจารณาทันที สำหรับ ผู้ที่ค้าขายเป็นเงินสด เงินส่วนใหญ่ไม่ผ่านบัญชี (ไม่เดินบัญชีกับธนาคาร) และไม่มีเอกสารแสดงรายได้ แนะนำให้ หาทางเดินบัญชีทันที วิธีง่ายและสะดวกทางหนึ่งคือ สมัครใช้บริการช่วยในการรับ-จ่าย และจัดการเงินหน้าร้าน เช่น K PLUS shop ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรับ-จ่ายเงิน เหมาะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หลีกเลี่ยงการใช้เงินสด อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยให้สะท้อนรายได้จากการทำธุรกิจ และหากต้องการกู้เงินในอนาคตจะทำได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องยื่นรายการเดินบัญชีหรือสเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน

และหากไม่ได้เดินบัญชีหรือหมุนเวียนบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยเป็นหลักจะกู้ได้หรือไม่ คำตอบคือกู้ได้เช่นกันโดยต้องยื่นรายการเดินบัญชีกับธนาคารอื่นย้อนหลัง 6 เดือน ถ้าไม่มีข้อมูลสเตทเม้นท์เก็บไว้ ให้มองหาบริการช่วยแก้ปัญหานี้ของธนาคาร กรณี ธนาคารกสิกรไทยสามารถใช้บริการขอ Statement รูปแบบดิจิทัลข้ามธนาคาร (dStatement) ช่วยได้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

กรอกข้อมูลสมัครสินเชื่ออย่างไรให้ถูกต้อง

ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร online สำหรับผู้ที่ต้องการยืมเงิน “สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ” มักมีข้อสงสัยว่าสินเชื่อประเภทนี้มีให้เลือกทั้ง “เงินก้อน (Loan)” กับ “เงินหมุน (OD)” ควรเลือกแบบไหนดี สำหรับ “เงินก้อน” เหมาะสำหรับนำไปลงทุน เช่น เซ้งร้านค้า เซ้งแผงค้า ตกแต่ง ต่อเติม หรือซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ตู้แช่ ตู้เย็น เป็นต้น โดยธนาคารจะโอนเงินก้อนมาเข้าบัญชีลูกค้า แล้วให้ทยอยผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ได้นานสูงสุด 60 เดือน ส่วน “เงินหมุน” เหมาะกับใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการซื้อสินค้ามาเก็บสต็อกไว้ขาย โดยธนาคารจะตั้งเป็นวงเงินให้กับลูกค้า เมื่อต้องการใช้ก็เบิกใช้ได้ทันที แต่ไม่เกินกว่าวงเงินที่มี ไม่กำหนดยอดที่ต้องชำระคืน มีมากจ่ายมาก มีน้อยจ่ายน้อย แต่ต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

มาถึงขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจมีโอกาสได้รับการ “อนุมัติ” คือขั้นตอนการกรอกใบสมัคร เนื่องจากทีผ่านมามีผู้กู้หลายคนที่กรอกข้อมูลในส่วนนี้ไม่ถูกต้อง ทำให้สินเชื่อถูกปฏิเสธไปอย่างน่าเสียดาย สำหรับข้อมูลที่ต้องให้ความสำคัญ เช่น

  • ข้อมูลอาชีพและสาขาอาชีพ ให้กรอกช้อมูลและระบุอาชีพตามจริง ตัวอย่างเช่น อาชีพ - เจ้าของกิจการ ส่วนสาขาอาชีพ - ร้านขายกาแฟและเบเกอรี่
  • ข้อมูลรายได้ต่อเดือน ให้กรอกตามจริงเช่นกัน โดยระบบจะให้กรอกรายได้จากการขายสินค้าก่อนหักค่าใช้จ่าย ซึ่งตรงจุดนี้ลูกค้ามักจะกรอกผิดกันมาก ตัวอย่างเช่น รายได้จากการขายสินค้า เดือนละ 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 80,000 บาท กำไรสุทธิ 20,000 บาท ดังนั้น ข้อมูลรายได้ต่อเดือนที่จะนำไปกรอก คือ 100,000 บาท หากผู้กู้มีรายได้จากงานประจำด้วยสามารถระบุในช่องรายได้จากงานประจำ (กรณีเป็นพนักงานประจำ)

ผู้ที่กังวลว่าจะกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางของธนาคาร ผ่านทาง Line ที่ LINE @kbanklive หรือติดต่อกับสาขาของธนาคารฯ ได้ทุกสาขาที่สะดวก เพื่อสอบถามวิธีการกรอกใบสมัครได้

อนึ่ง ผู้กู้ต้องระวังบุคคลที่มาแอบอ้างในการให้ความช่วยเหลือในการสมัครสินเชื่อ โดยเรียกเก็บค่านายหน้า หรือหักหัวคิว ตั้งแต่ 10% - 20% ของวงเงินที่ได้อนุมัติ เช่น กู้ 100,000 บาท จะถูกหัก 10% เหลือเงินที่ผู้กู้จะได้รับ 90,000 บาท ซึ่งเงินที่ถูกหักจำนวน 10,000 บาทนี้ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องเสียให้กับผู้ที่มาแอบอ้าง เพราะการได้รับการอนุมัติสินเชื่อหรือไม่ขึ้นกับตัวผู้กู้เองหรือหากต้องการความสะดวก ให้ปรึกษาผู้ที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกอยู่แล้วเช่น พนักงานธนาคารหรือ ทีมช่วยเหลือเช่น Call Center หรือ Line ดังที่กล่าวมาก่อน ไม่จำเป็นต้องนำเงินไปให้คนอื่นใช้ฟรี ๆ โดยที่เราต้องมาแบกรับภาระการผ่อนเงินจำนวนนี้ไปโดยเปล่าประโยชน์ เงินหลัก หมื่น หรือหลักพัน ถ้าคนทำการค้าที่กำลังฉุกเฉินน่าจะเข้าใจดีว่าสำคัญกับเราขนาดไหน ยิ่งประหยัดได้ ยิ่งเอาไว้ต่อยอดในการทำการค้าได้

การกู้เงินในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงยาก และใช้เวลานานอีกต่อไป เพราะด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันผู้กู้สามารถกู้เงินออนไลน์ ได้ผ่านสถาบันการเงิน และที่สำคัญ การใช้บริการทางการเงินผ่านสถาบันการเงิน จะยิ่งเพิ่มโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ และสิ่งที่สถาบันการเงินจะกลับมานำเสนอให้กับผู้ใช้บริการการเงินได้อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการใช้บริการการเงินนอกระบบ และเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วนอกจากต้องรีบพาตัวเองเข้าสู่ระบบ อย่าลืมแนะนำและบอกต่อเพื่อนพ้องที่ทำธุรกิจ คู่ค้า หรือเครือข่ายการค้าของเราให้เลิกพาตัวเองไปสู่วังวนของหนี้นอกระบบ ที่นอกจากจะมีความเสี่ยงแล้ว ยังมีต้นทุนที่สูงเกินจำเป็นอีกด้วย

สนใจบทความที่ช่วยให้คุณรู้จริงเรื่องกู้

คลิกเลย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

back to top